Öğretim Görevlisi

Mehmet Erkan OKYAY

İletişim Bilgileri

eokyay(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih