Dr. Öğr. Üyesi

Muhammed Enes İNANÇ

İletişim Bilgileri

enesinanc(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler