Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : B+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Dölerme ve Suni Tohumlama
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lise : Sabahat Hanım Anadolu Lisesi (2004-06-15)
 • Lisans : Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekimlik (04.06.2010)
 • Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • (09.05.2016)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Epididimal ve dondurulmuş çözülmüş Holstain boğa spermasında farklı boyama yöntemlerinin karşılaştırılması. MAKÜ Sağ. Bil. Enst. Derg. 2(1): 1-12 (2014)
2- Farklı ırklardan tekelerde başlıca spermatolojik parametreler MAKÜ Sağ. Bil. Enst. Derg. 2(1): 13-19 (2014)
3- Saf hat horoz spermalarında in vitro ve in vivo dölveriminin değerlendirilmesi. MAKÜ Sağ. Bil. Enst. Derg. 2(1): 20-27 (2014)
4- Spermatozoa motilitesinin değerlendirilmesinde bilgisayar desdekli analiz sisteminin kullanımı. 3 (2):73-78. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Sığırlarda Suni Tohumlama Uygulamaları Yönünden Genomik Seleksiyonun Önemi Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 10 (2), 137-143. (2015)
2- Alageyiklerde (Dama Dama Dama) başlıca androlojik değerlendirmeler, Vet. Hekim. Derg. 85 (2): 12-19. (2014)
3- Effects of region and invidualism traits on sperm freezeability of Angora Goats, Vet.Hek.Derg. 88(1): 31-39 (2017)
4- Farklı Materyallerle Zenginleştirilen Damızlık Horoz Kümeslerinin Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 57(2), 88-92. (2017)
5- Teke Spermasının +4 ⁰C’de Payet, Ependorf ve Falkon Tüplerinde Saklanmasının Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 7(1);93-97. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Lycopene and resveratrol improwe post-thaw bull sperm paremeters: sperm motility, mitocondrial activity and DNA integrity, Andrologia, 47, 545-552. (2015)
2- Effects of 7 Dehydrocholesterol and Cholesterol-Loaded Cyclodextrins on Bull Sperm Motility During Short Term Storage. Kafkas Üniv Vet Fak Derg Dergisi, 23(4), 661-664. (2017)
3- Vulvar thermal pattern following synchronization of estrus linked to fertility after timed artificial inseminations in goat. Theriogenology 103: 137-142. (2017)
4- Effects of arginine and trehalose on post-thawed bovine sperm quality. Acta Veterinaria Hungarica, 65 (3):429-439. (2017)
5- Supplementation of quercetin for advanced DNA integrity in bull semen cryopreservation. Andrologia, 2018, Doi: 10.1111/and.12975. (2018)
6- Cryopreservation and evaluation of Akkaraman ram semen with 7-dehydrocholesterol.. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,2018,65 (2), 187-192, Doi:10.1501/Vetfak_0000002845. (2018)
7- Effect of cholesterol loaded cyclodextrin on semen cryopreservation of Aksaray Malakli shepherd dogs of different ages. Animal Reproduction Science. (2018) Doi: 10.1016/j.anireprosci.2018.04.068 (2018)
8- Supplementation of rosmarinic acid has reduced oxidative stress on bull spermatozoa following the freeze thawing process. Cryoletters, 39(2):156-165. (2018)
9- The combination of casa kinetic parameters and fluorescein staining as a fertility tool in cryopreserved bull semen. Turk J Vet Anim Sci.DOI: 10.3906/vet-1801-83 (2018)
10- The effects of different PMSG doses on estrus behavior and pregnancy rate in Angora goats. Animal. doi:10.1017/S1751731118001908 (2018)
11- Effect of Cholesterol and 7-Dehydrocholesterol on Bull Semen Freezing with Different Rates of Glycerol. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Deg. doi: 10.9775/kvfd.2018.19958 (2018)
12- Genome Wide association of male reproductive traits in Aksaray Malakli dogs.Reproduction Domestic Animals, 53, 1515-1562. (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Effect of Age on semen Freezability of Aksaray Malaklı Shepherd Dog Breed (Turkish Mastiff). , Cryobiology, 71,3, 569 (2015)
2- The effect of different insemination techniques and cervical conformation index on fertility rates in Angora goat, Animal Reproduction Science, 169, 116. (2016)
3- Cryopreservation and evaluation of Akkaraman ram semen with cholesterol and 7 dehydrocholesterol loaded cyclodextrin, Animal Reproduction Science, 169, 107. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Koç spermasının dondurulması üzerine santrifüjün etkisi. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama kongresi. 1-4 Temmuz 2013. Kars (2013)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Holstein Boğa Spermasında Farklı Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi. 18-21 Mayıs 2011 Belek/ Antalya. (2011)
2- Spermatozoa Hasarları ve İleri tespit Yöntemleri, 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama kongresi. 1-4 Temmuz 2013. Kars. (2013)
3- Döl verimi düşen iki İngiliz aygıra GnRH uygulaması, 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama kongresi. 1-4 Temmuz 2013. Kars. (2013)
4- Ala Geyiklerde (Dama Dama) bazı androlojik ve spermatolojik parametreler. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama kongresi. 1-4 Temmuz 2013. Kars. (2013)
5- Aksaray Malaklısı Çoban Köpeğinde (Türk Mastifi) Androlojik Değerlendirmeler, 8. Uluslararası katılımlı Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Improvement of DNA integrity in dog semen treated with different level of cholesterol loaded cyclodextrin. 68. Annual Meeting of European Federation of Animal Science 28.08-01.09.2017 Tallin, Estonia (Oral Presentation). (2017)
2- Effest of rose pulp silage on sperm motility stored at 4 C in yearling ram. 68. Annual Meeting of European Federation of Animal Science 28.08-01.09.2017 Tallin, Estonia (Oral Presentation). (2017)
3- Rose pulp silage could be improve on yearling ram semen spermatological parameters. 68. Annual Meeting of European Federation Animal Science. 28.08-01.09.2017 Tallin, Estonia (Oral Presentation). (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Principle spermatolojical Parameters in Goat from different breeds, 6. International Balkan Animal Conference. 3-5 Ekim 2013. Tekirdağ. (2013)
2- Evalution of in vivo and in vitro fertility in semen in pure lines of cocks, 6. International Balkan Animal Conference. 3-5 Ekim 2013. Tekirdağ. (2013)
3- Effect of Cholesterol and 7-Dehydrocholesterol Loaded Cyclodextrin on Simmental Bulls Sperm Motility Stored at 4 C°. Mac.Vet.Rev. Vol 37;Supplement 1;Pages 61-62. 5th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine. 5-7 Ekim 2014. Ohrid/Macedonia. (2014)
4- Some Spermatological Characteristics of Aksaray Malaklı Dog (Turkish Mastiff), 18.EVSSAR Congress; Pages 173, 11-12 September 2015, Hannover/Germany. (2015)
5- Effects of Region and Invidualism on Sperm Freezeability of Angora Goat, 32.World Veterinary Congress, 13-17 September 2015, İstanbul/Turkey. (2015)
6- Vulvar and perivulvar thermal pattern in does during timed artificial insemination protocols, 18. International Congress on Animal Reproduction, Tours, France. (2016)
7- Fluorescein Staining of Aksaray Malakli Shepherd Dog Turkish Mastiff Semen Treated with Different Level of Cholesterol Loaded Cyclodextrin, 18. International Congress on Animal Reproduction, Tours/France. (2016)
8- The Integration of Infrared Thermography use for Reproductive Parameters in Malakli Anatolian Mastiff Dog, 18. International Congress on Animal Reproduction, Tours/France. (2016)
9- Different Doses of PMSG during Timed Artificial Insemination Protocol in Angora Goat, 18. International Congress on Animal Reproduction, Tours/France. (2016)
10- Effect of cholesterol loaded cyclodextrin on semen cryopreservation of Aksaray Malakli Shepherd Dog Turkish Mastiff. 3. International Vet Istanbul Congress 2016, Saraybosna. (2016)
Doktora Tezi
1- AKKARAMAN KOÇLARDA SPERMANIN KOLESTEROL VE 7-DEHİDROKOLESTEROL İLE DONDURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2016)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Reproduction Domestic Animals (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Farklı Materyallerle Zenginleştirilen Damızlık Horoz Kümeslerinin Performans Ve Refah Parametreleri Üzerine Etkisi (Tagem-Devam ediyor). (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Aksaray Malaklısı Çoban Köpeği ırkında (Türk Mastifi) androlojik ve spermatolojik özelliklerin SNP ile genom boyu ilişkilendirilmesi (Tübitak – Proje No: 114O636 -Yardımcı Araştırıcı) 2014-Devam ediyor. (2014)
2- Akkaraman Koçlarda Spermanın Kolesterol ve 7-Dehidrokolesterol ile Dondurulması ve Değerlendirilmesi (Tübitak- Proje No: 113O775 - Bursiyer) 2013-2015. (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2184
Email enesinanc(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
6 + 9 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.