Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1973
 • Kan Gurubu : ARh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Zootekni ve Hayvan Besleme
 • Anabilim Dalı : Zootekni
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE
 • Yabancı Dil 2 : ARAPÇA
 • İlk Okul : Meydan Köyü İlkokulu (1983)
 • Orta Okul : Tekebaşı Ortaokulu (1986)
 • Lise : Samandağ Lisesi (1989)
 • Lisans : İstanbul Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : İstanbul Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Zootekni
 • (30.01.2003)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Zootekni Anabilim Dalı (27.09.2013)
 • Profesörlük : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı (24.10.2018)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: ÖZKAN ELMAZ

Doğum Tarihi: 20. 03. 1973

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

-

-

-

Y. Lisans

 Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1997

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Zootekni Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi

2003

Doç.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Zootekni Anabilim Dalı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

 Tezin Başlığı: Kıvırcık Erkek Kuzuların Damızlıkta Erken Kullanılma Yaşının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 Danışman: Prof. Dr. Hıdır DEMİR

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi

1998-2003

Dr.Ar.Gör.  

Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi

2003-2004

Yar.Doç.

Veteriner Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

2004-2006

Yar.Doç.

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2006-2013

Doç.Dr.

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2013-devam

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 Özgün SÖZÜER: Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tez aşamasında)

 Ömür Ramazan KARASAKAL: Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tez aşamasında)

 Özgür SAVUN: Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tez aşamasında)

 

 Projelerde Yaptığı Görevler:

 Tamamlanmış Araştırma Projeleri

1.  “Damızlık Seçiminde DNA Tipleme Yöntemlerinin Kullanılmasının Araştırılması”, TÜBİTAK, Proje No: VHAG-1471 (1999-2001), Yardımcı Araştırıcı, 2001.

2.  “Kıvırcık Erkek Kuzuların Damızlıkta Erken Kullanılma Yaşının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar”, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Sekreterliği, Proje No: T-1107/18062001, Proje Yürütücüsü, 2003.

3.  “Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi”  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0038-NAP-08 (2008-2009), Proje Yürütücüsü, 2010.

4.  Honamlı Keçi Irkının Çeşitli Özelliklerinin Tespiti, TÜBİTAK, Proje No: 109R020 (2010-2011), Proje Yürütücüsü, 2011.

5.  “Burdur İli Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Beldelerdeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0103-NAP-10 (2010-2012), Proje Yürütücüsü.

6.  “Honamlı, Kıl ve Saanen Keçi Irklarında Kappa-kasein ve β-laktoglobulin Genotiplerinin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0106-NAP-10 (2010-2011), Yardımcı Araştırıcı.

7.  BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) Doğrudan Destek Faaliyeti (DFD) programı kapsamında 2011 yılında 3 ay için 50.229,00 TL bütçe ile desteklenen “ Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli” projenin Faaliyet 8’de yardımcı araştırıcı: “Burdur Gölü havzasında tarım-hayvancılık faaliyetlerinin belirlenmesi, göle etkilerinin değerlendirilmesi ve çözüm önerileri”.

8.  Kasaplık Hayvanlarda Kesim Öncesi Dinlendirme Sürelerinin Karkas ve Et Kalitesi Üzerine Etkilerinin Geleneksel ve Sayısal Görüntü Analizi Metodlarıyla Belirlenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yardımcı araştırıcı, 2011.

9.  “Honamlı Keçi Irkının Büyüme ile ilgili Hormon düzeylerinin ve Referans Biyokimya Değerlerinin Araştırılması.” TÜBİTAK (1002 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), Proje No: 112O939 (2013-2014), Yardımcı Araştırıcı, 2013

 

 Devam Eden Araştırma Projeleri

1.   “Antalya ili Honamlı Keçisi Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),(2011-2016), Proje Lideri.

2.  “Antalya ili Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Proje Lideri.

3.  “Burdur ili Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Yardımcı Araştırıcı.

4.   “Burdur ili Honamlı Keçisi Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Yardımcı Araştırıcı.

5.  “Muğla ili Kıl Keçisi Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Yardımcı Araştırıcı.

6.    “Honamlı keçi ırkının üreme, süt verimi, karkas özelliklerinin belirlenmesi ve bu ırkın anatomik özelliklerinin osteolojik yönden Kıl keçisiyle karşılaştırılması”. TÜBİTAK (1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), Proje No: 112R031 (2013-2016), Proje Yürütücüsü, 2013

7.  “Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında GH, IGF-I, LEP, POU1F1, MSTN ve BMP15 Genleri Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Büyüme Performansları Üzerine Etkileri” TÜBİTAK KARİYER PROJESİ, Yardımcı Araştırıcı, 2013-2015.

8.  “Honamlı, Kıl ve Saanen Keçilerinin Orman ve Makilik Alanlardaki Bazı Davranış Özelliklerinin Tespiti” TÜBİTAK, 3001 – BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI, Yardımcı Araştırıcı, 2015-2016.

9.  “Antalya ili Pırlak Koyunu Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),(2015-2019), Proje Lideri.

 

 İdari Görevler ve Jüri Üyeliği:

1.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü (2008-devam ediyor).

2.  Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkan Vekili (2007-2011).

3.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanlığı, (2007).

4.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampus Alanının Fiziki Altyapısının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımını Sağlama Komisyon Başkanlığı, (2006- devam ediyor).

5.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kulübü Başkanlığı, (2007-devam ediyor).

6.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ekim Komisyon Üyeliği, (2010-devam ediyor).

7.

İLGİ ALANLARI

SIĞIR BARINAKLARI, KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, HAYVAN REFAHI

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Elmaz, Ö., Demir, H., Avanus, K. (2004): Dünyada Organik Tarım Alanları, Temel İlkeleri ve Pazar Durumu. Dünya Gıda Derrgisi, Aralık 2004, sayfa: 80-84. (2004)
2- Saatcı M., Elmaz Ö., Sarı M., Üstüner H., Kuleaşan Ş., Akbaş A.A. AYKIRI DÜŞÜNMEYLE GELEN BİR BAŞARI HİKÂYESİ. Dergi Ayrıntı, Cilt 5, Sayı 52. Pp: 11-15 (2017). (2017)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Demir, H., Ekiz, B., Elmaz, Ö. (2000): Mevsim Dışı Kullanılan Melatonin Hormonunun Kıvırcık Koyunlara Bazı Döl Verimi Özellikleri Üzerine Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı Marmara'da Tarım Dergisi, 75: 44-47. (2000)
2- Demir, H., Elmaz, Ö. (2000): Avrupa Birliği Ve Türkiye Hayvancılığının Genel Bir Karşılaştırılması, Sorunlar Ve Öneriler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı Marmara'da Tarım Dergisi, 74: 14-17. (2000)
3- Acar, Ç., Kutay, C. ve Elmaz, O. (2004): Angora Tavşanı. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi. "İnfovet". Şubat 2004, 2: 44-45 (2004)
4- Elmaz, Ö. (2004): Verimli Bir Sığır Yetiştiriciliği İçin Barınak Düzenlenmesi. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi. "İnfovet". Mart 2004, 3: 44-46. (2004)
5- Demir, H., Elmaz, Ö. (2004): Türkiye'de Ankara Keçisinin Geleceği ve Çözüm Önerileri. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi "İnfovet". Temmuz 2004, 7: 34-37. (2004)
6- Elmaz, Ö. ve Demir, H. (2005): Sığır Barınaklarında Yataklık Malzemeleri ve Havalandırma Sistemleri. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi "İnfovet". Mart 2005, 15: 52-56. (2005)
7- Özçelik, M. ve Elmaz, Ö. (2006): Batı Akdeniz Bölgesi Hayvancılığının Durumu. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi "İnfovet". Mart 2006, 27: 42-49 (2006)
8- Elmaz, Ö. (2007): AB Ülkelerinde Hayvanlar Nasıl Taşınacak? Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi "İnfovet". Nisan 2007, 40: 80-83 (2007)
9- Korkmaz Ağaoğlu Ö. ve Elmaz, Ö.: Temiz Besi Sığırı Yetiştiriciliği. Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi “İnfovet”, 77: 80-85, 2010. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kaygısız, F., Elmaz, Ö., Keser, O., Bilal, T. and Kutay, C. (2004): Benefıt-Cost Analysıs Of Fattenıng Of Kıvırcık Lambs Fed Dıets Contaıned Dıfferent Proteın Levels And Determınatıon Of Optımum Fattenıng Perıod. Assiut Veterinary Medical Journal, Vol. 50 No. 101, April 2004. (2004)
2- Demir, H., Yılmaz, A., Ekiz, B., Elmaz, Ö. (2002): Kıvırcık ve Sakız X Kıvırcık Melezi F1 Koyunların Dölverimi ve Kuzularının Yaşama Gücü. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 28 (1), 155-161, 2002 (2002)
3- Kaygısız, F., Elmaz, Ö., ve Keser, O. : (2006). The Impacts Of Weıght And Prıce Margıns On The Incomes In Kıvırcık Lamb Fattenıng. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32(3), 53-58. (2006)
4- Elmaz Ö., Cirit Ü., Keser O., Gürbulak K., Güvenç K. and Kutay C. (2007): Effect Of Two Dietary Protein Levels On Testosterone, Testicular Parameters And Semen Quality In Ram Lambs During Pubertal Development. Medycyna Weterynaryjna, 63(10),1177-1180. (2007)
5- Kaygısız, F., Elmaz, Ö. ve Ak, M.: Süt sığırcılığında döl verimi kayıplarının işletme gelirine etkisi. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 5(1) 5-10, 2008. (2008)
6- Akbaş A.A., Çolak, M., Elmaz, Ö. ve Saatcı M.: Kuzey-batı Akdeniz şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı oğlakların büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29(2): 70-75, 2013. (2013)
7- Elmaz Ö, Ağaoğlu ÖK, Akbaş AA, Çolak M, Saatcı M, Metin MÖ. The current situation of small ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian J Vet Sci, 2014, 30, 2, 95-101. (2014)
8- Elmaz Ö, Çolak M, Akbaş AA, Ağaoğlu ÖK, Saatcı M. The determination of some morphological traits and phenotypic correlations of Turkish Hair goat (Kıl keçisi) breed reared in extensive conditions in Turkey. Eurasian J Vet Sci, 2016, 32, 2, 94-100. (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cerit, H., Altınel, A., Elmaz, O., Avanus, K. (2004): "Polymorphism Evaluation of Various Genomic Loci in Kivircik Sheep Breed of Turkey." Turk. J. Vet. Anim. Sci. 28 (2004) 415-425. (2004)
2- Elmaz, Ö., Cerit, H., Özçelik, M., Ulas, S. (2004): "Impact of Organic Agriculture on the Environmental." Fresenius Environmental Bulletin. 13 (11a) 1072-1078. (2004)
3- Kaygısız, F., Akdağ, F., Elmaz, Ö., and Kutay, C. (2006): The Benefit-Cost Analysis Of Early Weaned Piglets Fed Diets With Different Protein Sources. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 30: 443-447. (2006)
4- Elmaz, Ö., Cirit, Ü. and Demir, H.: 2007. "Relationship of testicular development with age, body weight, semen characteristics and testosterone in Kivircik ram lambs" South African Journal of Animal Science 2007, 37 (4): 269-274. (2007)
5- Akdağ F., Elmaz Ö., Kutay C., Demir H. (2008): Effect of Different Diets on Growth Performance and Feed Efficiency in Early Weaned Piglets. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 32(1): 7-11. (2008)
6- Dikmen S., Elmaz Ö. and Aksoy O. A.: Correlations Between Live Weight and Body Size Measurements of Belgian Malinois Puppies. Indian Veterinary Journal.2008.85:37-40. (2008)
7- Elmaz Ö., Aksoy O.A. ve Taşkın T.: Effects of Seasonal and Breed on Tie at Mating, Mating Number and Estrus in Bitches. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8): 1016-1020, 2008. (2008)
8- Elmaz Ö., Dikmen S., Cirit Ü. and Demir H., (2008): Prediction of Postpubertal Reproductive Potential According to Prepubertal Body Weight, Testicular Size, and Testosterone Concentration Using Multiple Regression Analysis in Kıvırcık Ram Lambs. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 32(5):335-343. (2008)
9- Dikmen S., Elmaz Ö. and Aksoy O. A. (2008): The Effects of Some Environmental Factors on The Body Size Measurements of Belgian Malinois Puppies. Indian Veterinary Journal, 85: 971-972. (2008)
10- Elmaz Ö., Akdağ F., Kutay C. and Keser O., (2008): Survıval Ratıo And Growth Performance Of Pıglets Fed Dıfferent Creep Feedıng Durıng Sucklıng Perıod. Indian Veterinary Journal, 85: 1080-1082. (2008)
11- Elmaz Ö., Aksoy O. A., Zonturlu A. and Dikmen S. (2008): The determination of growth performance and some morphological characteristics effective on development curves of German Shepherd puppies during the suckling period. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 11, No. 4 (2008), 361-364. (2008)
12- Ozcelik M., Ekmen F. and Elmaz O. (2009): Effect of location of eggs in the incubator on hatchability of eggs from Bronze turkey breeders of different ages. South African Journal of Animal Science, 39 (3): 214-222. (2009)
13- Elmaz, Ö., Saatcı, M., Mamak, N., Dağ, B., Aktaş, A.H., Gök, B: Türkiye’de yeni bir ırk olarak tanımlanan Honamlı keçi ve oğlaklarının bazı morfolojik özelliklerinin belirlenmesi. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (3): 481-485, 2012. (2012)
14- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Çınar Kul, B., Akyüz, B., Elmaz, Ö., Özçelik Metin, M., Saatcı, M. ve Ertuğrul, O: Identification of β-Lactoglobulin Gene SacII Polymorphism in Honamli, Hair and Saanen Goat Breeds Reared in Burdur Vicinity. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (3): 385-388, 2012. (2012)
15- Özkan Elmaz, Cevat Sipahi, Mustafa Saatcı and Mahiye Özçelik Metin: Determining the Current Status of the Dairy Cattle Enterprises in the Mediterranean Region, Turkey, Outlook on AGRICULTURE, Vol 41, No 2, pp 133–138 doi: 10.5367/oa.2012.0087, 2012. (2012)
16- Özkan Elmaz, Okan Ali AKSOY and Serdal DIKMEN: Some Morphological Characteristics and Growth of Kangal Turkish Shepherd Puppies Until The Weaning Age, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(6): 980-986. 2012. (2012)
17- Özkan ELMAZ, Mustafa SAATCI, Birol DAĞ, Ahmet Hamdi AKTAŞ, Nuri MAMAK, Ayhan ATA, Mehmet Şükrü GÜLAY, Bekir GÖK: Some deblockedive characteristics of a new goat breed called Honamlı in Turkey, Tropical Animal Health Production, 44: 1913-1920. DOI 10.1007/s11250-012-0156-7. 2012. (2012)
18- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Saatcı M., Elmaz Ö., Çolak M., Kocamüftüoğlu M., Zeytünlü E.: MvaI PCR-RFLP identifies single nucleotide polymorphism at the alpha-lactalbumin gene in some goat breeds reared in Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 38(3):225-229, 2014. (2014)
19- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Saatcı M., Akyüz B., Elmaz Ö., Çolak M., Balkan B. M., Zeytünlü E.:Melatonin receptor 1A gene RsaI and inhibin alpha subunit gene HaeII 1 polymorphisms in Honamli and Hair goat breeds reared in Western 2 Mediterranean region of Turkey. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 39(1):23-28, 2015. (2015)
20- Devrim A. K., Elmaz O., Mamak N., Sudagidan M.: Levels of hormones and cytokines associated with growth in Honamlı and native hair goats. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 18, No. 2 (2015), 433–438, 2015. DOI 10.1515/pjvs-2015-0055 (2015)
21- Devrim A. K., Elmaz O., Mamak N., Sudagidan M.: Alterations in Some Clinical Biochemistry Values of Honamlı and Native Hair Goats during Pubertal development. Veterinarski arhiv, 85 (6), 647-656, 2015. (2015)
22- Elmaz Ö., Saatcı M., Akbaş A.A.: Effects of Birth Type on Growth, Fattening Performance and Carcass Characteristics in Honamlı Male Kids. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 23 (5): 749-755, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.17703 (2017)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Genç,S.V. ve Elmaz, Ö. (2009): Hayvan kesiminde gönenç (refah)* kıstasları. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 80(2): 25-29. (2009)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Elmaz, Ö. Ve Çolak, M.: Teke Yöresinin Yükselen Yıldızı “Honamlı Keçisi”. Tarım Türk dergisi, Temmuz-Ağustos sayısı, 36: 176-177. 2012. (2012)
2- Elmaz Ö: Teke Yöresinin Yeni Değeri “Honamlı Keçisi”. Agro Tr Magazine “Köy Kahvesi”. Ocak – Şubat 2013 sayısı, sayfa: 36-37. (2013)
3- Saatcı M. ve Elmaz Ö.(2016): Yok olmaktan-ırk tesciline giden yolda “Honamlı Keçisi”. Koyun & Keçi Dünyası, Şubat 2016, 2(2): 62-65. (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Elmaz, Ö., Saatcı M., Korkmaz Ağaoğlu, Ö.: Batı Akdeniz Bölgesinde Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Yürütülen Islah Çalışmaları. 1. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015, Burdur-Türkiye (Sözlü sunu). (2015)
2- Elmaz, Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Özçelik Metin M., Akbaş A.A. ve Saatcı, M.: Antalya ve Burdur Yöresinde Yetiştirilen Honamlı Keçisinin Tanıtılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ, Sayfa 202-205, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale-Türkiye. (Sözlü sunu) (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Esseceli, H., Değirmencioğlu, N., Çenet, O. ve Elmaz, O. (2004): Haccp Prensiplerini Kanatlı Hayvan Çiftliklerine Taşımak. SDÜ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 1-4 Eylül 2004. Isparta. (2004)
2- Elmaz, Ö., Sipahi, C., Özçelik Metin, M. ve Saatcı, M.: Burdur İli Sığırcılık İşletmelerinin Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, III. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, Sayfa 2-3, 15-17 Temmuz 2010, Afyon-Türkiye. (Sözlü sunu) (2010)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Korkmaz Ağaoğlu Ö., Elmaz Ö., Özcelik Metin, M., Akbaş A.A. ve Saatcı M. : Teke Yöresinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğine Genel Bakış. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ, Sayfa 189-192, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale-Türkiye. (Poster sunu) (2010)
2- Akbaş A.A., Çolak, M., Elmaz, Ö. ve Saatcı M.: Kuzey-batı Akdeniz şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı oğlakların büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 5. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, Sayfa 75-76, 29 Mayıs 2014 – 1 Haziran 2014, Burdur-Türkiye. (Poster sunu) (2014)
3- Uzabacı, E., Üstüner, H., Elmaz, Ö., Oğan, M.M.: Manisa İlindeki Küçükbaş İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 5. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, Sayfa 121-122, 29 Mayıs 2014 – 1 Haziran 2014, Burdur-Türkiye. (Poster sunu) (2014)
4- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Çınar Kul, B., Akyüz, B., Elmaz, Ö., Özçelik Metin, M., Saatcı, M. ve Ertuğrul, O: Identification of β-Lactoglobulin Gene SacII Polymorphism in Honamli, Hair and Saanen Goat Breeds Reared in Burdur Vicinity. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 5. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, Sayfa 151-152, 29 Mayıs 2014 – 1 Haziran 2014, Burdur-Türkiye. (Poster sunu) (2014)
5- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Saatcı M., Elmaz Ö., Çolak M., Kocamüftüoğlu M., Zeytünlü E.: MvaI PCR-RFLP identifies single nucleotide polymorphism at the alpha-lactalbumin gene in some goat breeds reared in Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, 5. ULUSAL VETERİNER ZOOTEKNİ KONGRESİ, Sayfa 155-156, 29 Mayıs 2014 – 1 Haziran 2014, Burdur-Türkiye. (Poster sunu) (2014)
6- Korkmaz Ağaoğlu, Ö., Saatcı M., Akyüz B., Elmaz Ö., Çolak M., Balkan B. M., Zeytünlü E.: Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında Melatonin Reseptör 1a Geni Rsaı Ve İnhibin Alfa-Subunit Geni HaeııPolimorfizmlerinin Belirlenmesi. 1. Teke Yöresi Sempozyumu, 4-6 Mart 2015, Burdur-Türkiye (Poster sunu). (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Elmaz, Ö., Demir, H. (2001): Effects Of Out-Of-Season Implantatıon Of Melatonın Hormone On Some Fertılıty Traıts Of Kıvırcık Ewes "Clinical Chemistry" for the X International Symposium of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology. Page: 268-269, 4-7 July 2001 Parma/Italy. (2001)
2- Cerit, H., Altınel, A., Avanus, K., Elmaz, Ö., Karayel, E., Temelli, R., Kirişci, E. (2003): Polymorphism Evaluation of Various Genomic Loci in Kıvırcık Sheep Breed of Turkey. The 11th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology, Page: 151-152, November 9-13, 2003; Sofitel Central Plaza, Bangkok, Thailand. (2003)
3- Cerit, H., Elmaz, Ö., Avanus, K., Kablan, A.M., Karayel, E., Temelli, R., (2003): The Determination of the Allele Frequency of Some Genomic Loci in a Holstein Cattle Population in Individual Identification. The 11th International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar on Biotechnology, Page: 128-129, November 9-13, 2003; Sofitel Central Plaza, Bangkok, Thailand. (2003)
4- Kaygısız, F., Elmaz, Ö., ve Keser, O. (2006): The Impacts Of Weıght And Prıce Margıns On The Incomes In Kıvırcık Lamb Fattenıng. "5th Joint Scientific Symposium of the Veterinary Faculties of Istanbul University and Ludwig Maximilians Universitat München" 5-6 October 2006. Istanbul-TURKEY. (2006)
5- Elmaz Ö., Saatcı M., Özçelik M.M., and Sipahi C. (2009):Determination of Condition Dairy Cattle Farming in Burdur Province of Turkey. VIII. WELLMANN OSZKÁR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, "Agriculture and Countryside in Our Changing World." University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hódmezıvásárhely in cooperation with University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat, Timisoara Faculty of Farm Management on 23th April, 2009 HÓDMEZİVÁSÁRHELY/ HUNGARY (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Demir H. Cerit, H., Çörekçi, Ş., ve Elmaz, Ö. (1999): The Important Production Characteristics of Ramlıc Sheep Developed Through Rambouillet X Daglıç Crossbreeding. World Vet Congress 23rd -26th September 1999 Lyon FRANCE. (1999)
2- Altınel, A., Cerit, H., Elmaz, Ö. (2002): Effect of Pre-Probiotic (Fermacto-500) on Yield Characteristics of Broiler Chicken. 27th World Veterinary Congress, September 25-29, 2002. Tunis-TUNİSİA. (2002)
3- Elmaz, Ö., Demir, H., Ekiz, B., Yılmaz, A. (2002): The Fertility of Kıvırcık and Sakız (Chios) & Kıvırcık Crossbred F1 Ewes and Survival Rates of Their Lambs. 27th World Veterinary Congress, September 25-29, 2002.Tunis/TUNİSİA. (2002)
4- Elmaz, Ö., Aksoy, O. A. , Dikmen, S. ve Zonturlu, A. (2006): Growth Performance, Survıval Ratio and Body Measurements untıl Weanıng Age of German Shepherd Dog. 31st World Small Animal Veterinary Congress. October 11 - 14, 2006, Prague, Czech Republic, Prague Congress Centre. (2006)
5- Elmaz Ö., Akdağ F., Kutay C. and Keser O., (2006): Survival Rate and Growth Performance Of Piglets Fed With Different Additional Diets During Suckling Period. Proceedings of the 19th IPVS Congress, Copenhagen, Denmark, 2006 • Volume 2, Abstract No: P.41-01, Page: 618. (2006)
6- Elmaz Ö., Saatcı M., Özçelik M.M., and Sipahi C. (2009):Determination of Condition Dairy Cattle Farming in Burdur Province of Turkey. VIII. WELLMANN OSZKÁR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, "Agriculture and Countryside in Our Changing World." University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hódmezıvásárhely in cooperation with University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat, Timisoara Faculty of Farm Management on 23th April, 2009 HÓDMEZİVÁSÁRHELY/ HUNGARY. Dergi: AGRAR-ES VIDEKFEJLESZTESI SZEMLE, 2009. Vol. 4.(1): 29. (2009)
7- . Elmaz Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Çolak M., Saatcı M. ve Özcelik Metin, M.: The Current Status of Goat Lıvestock Enterprıses in Burdur Provınce of Turkey. XII. WELLMANN OSZKÁR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 25th April 2013, Dergi: AGRAR-ES VIDEKFEJLESZTESI SZEMLE, Supplement, 2013. Vol. 2.(1): 510. (Sözlü sunu) (2013)
8- Elmaz Ö. ve Saatcı M.: Genetical improvement of Honamlı Goat in breeders condition in Antalya of new goat bred in Turkey. European Regional Conference on Goats 2014, Debrecen-Hungary, Oredea-Romania 7-13 April 2014.Page: 54. (2014)
9- Taşçı F., Elmaz Ö., Saatcı M., Çolak M., Akbaş A.A.: The milk yield and milk composition in first lactation of Honamlı goat breed. “International VETistanbul Group Congress- 2015” St. Petersburg, Russia April 7-9, 2015. (Sözlü sunu) (2015)
10- Elmaz, Ö.: “SUSTAINABLE FARMING IN RURAL AREAS AND PRESENT SITUATION OF GOAT BREEDING IN EUROPEXIV”. WELLMANN OSZKÁR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 18th May 2016, Plenary Session (Sözlü sunu) (2016)
11- Elmaz Ö., Çolak M., Saatcı M., Akbaş A.A.: The Determınatıon Of Growth Performance Of Honamlı Goat Kıds. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 68. (Sözlü sunu) (2016)
12- Savaş T., Koyuncu M., Keskin M., Esenbuga N., Cemal İ., Koluman N., Konyalı A., Ulutaş Z., Karaca O., Kaymakçı M., Biçer O., Elmaz Ö., Dellal G., Gül S., Bingöl M., Koşum N., Taşkın T.: Goat Productıon Systems of Turkey: From Nomadıc to Industrial. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 4. (Sözlü sunu) (2016)
13- Sözüer Ö., Elmaz Ö.: Effects Of Goat Grazıng On Kermes Oak (Quercus Coccifera) Morphology: An Indıcator Of Total Ecologıcal Impact On Medıterranıan Shrub Vegetatıon. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 64. (Sözlü sunu) (2016)
14- Ağaoğlu R., Elmaz Ö., Saatcı M.: Assessment of reproductive traits of Honamlı does by observation of sexual behaviour and measurement of progesterone and estradiol concentrations in serum. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 72. (Sözlü sunu) (2016)
15- Saatcı M., Elmaz Ö., Çolak M., Akbaş A.A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı, M.: A Glance on the Sociodemographic Life of Extensive Goat Breeders in West Mediterranean Region of Turkey. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 79. (Sözlü sunu) (2016)
16- . Akbaş A.A., Çolak M.,Elmaz Ö., Saatcı M.: Some Behaviour Traits of Honamlı, Hair and Saanen Goats in the Maquis Area. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 80. (Sözlü sunu) (2016)
17- Elmaz Ö., Saatcı M., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Özcelik Metin, M., Gezer G., Gökçay Y.: Growth Performance and Survıval Rates of Turkısh Haır Goat up to Weanıng Age. 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 3 May 2017, Book of abstractst, Pp: 34-35. (2017)
18- Elmaz Ö., Saatcı M., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., Özcelik Metin, M., Savun Ö.: Growth Performance of Honamlı Goat up to Weanıng Age. 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 3 May 2017, Book of abstractst, Pp: 36-37. (2017)
19- Saatcı M., Elmaz Ö., Akbaş A.A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı M.: Specıfıcatıon of Turkısh Haır Goat Breeders. 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 3 May 2017, Book of abstractst, Pp: 72-73. (2017)
20- Saatcı M., Elmaz Ö., Akbaş A.A., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Sarı M., Özcelik Metin, M.: Some Effects of Natıonwıde Small Rumınant Breedıng Project Under The Breeder Condıtıons on Goat Flocks and Theır Owner. 15th WELLMANN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Hódmezővásárhely / Hungary, 3 May 2017, Book of abstractst, Pp: 11. (2017)
21- Akbaş A.A., Elmaz Ö., Saatcı M.: Determination of Honamlı And Hair Goats’ Interest Levels to Saplings in Mediterranean Area of Turkey. International 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON,6-8 SEPTEMBER 2017, Prizren KOSOVA. (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Elmaz, Ö., Saatcı, M., Gökçay, Y., Savun, Ö.: Antalya İli Halk Elinde Yetiştirilen Honamlı ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü. Uluslararası Katılımlı Kükbaş Hayvancılık Kongresi, Sayfa 276-277, 16-18 Ekim 2014 Konya - TÜRKİYE. (Poster sunu) (2014)
2- Gulay M. S., Ata A., Elmaz O., Saatcı M., Mamak N., Dağ B., and Aktaş A. H. (2011): Hematological and spermatological evaluations of Honamli goat in Turkey. American Dairy Science Association® American Society of Animal Science, 2011 Annual Meeting , 10-14 July 2011 New Orleans / Louisiana - USA. J. Anim. Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 94, E-Suppl. 1: 397. (Poster sunu) (2011)
3- Devrim A. K., Elmaz O., Mamak N., Sudagidan M.: Evaluation of The Clinical Biochemistry Values of Honamlı and Native Hair Goats in Their First Year of Growth. The International Conference for Academic Disciplines. 505 South Maryland Parkway, Las Vegas, Nevada, USA from 16 to 20 March 2015. (Poster sunu). (2015)
4- Elmaz Ö., Akbaş A.A., Çolak M., Saatcı M.: Effects of litter size on meat quality traits in the Honamlı kid meat raised under semi-intensive conditions in Turkey. “Third DairyCare Conference” Zadar, Croatia 5-6 October 2015. (Poster sunu) (2015)
5- Korkmaz Ağaoğlu Ö., Elmaz Ö., Çolak M., Akyüz B., Zeytünlü E., Saatcı M.: Detection of polymorphisms of the some genes and their effects on growth performance in Honamli and Hair goat breeds. 12th International Conference on Goats, Antalya / TURKEY, 25-30th September, 2016. Pp: 137. (Poster sunu) (2016)
6- Akbaş A.A., Sarı M., Elmaz Ö., Saatcı M.: Comparison of Two Methods Using Measurement of the Surface Area of the M. Longissimus Dorsi (mld). International 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON,6-8 SEPTEMBER 2017, Prizren KOSOVA. (2017)
Doktora Tezi
1- "Kıvırcık Erkek Kuzularının Damızlıkta Erken Kullanılma Yaşının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar" İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı. (1997)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- African Journal of Agricultural Research (2011 Yıl)
2- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (2016 Yıl)
3- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Annual of Animal Science (2013 Yıl)
2- Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science andrnBiotechnologies (2017 Yıl)
3- Kocatepe Veterinary Journal (2017 Yıl)
4- Iranian Journal of Applied Animal Science (2017 Yıl)
5- Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) (2016 Yıl)
6- HAYVANSAL ÜRETİM DERGİSİ (2014 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürü (Yıl:2008)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı Başkan V. (Yıl:2007)
3- Zoootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2012)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kulübü Başkanlığı: 2007-Devam ediyor. (Yıl:2007)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Komisyon Üyeliği:2006-2010 (Yıl:2006)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satınalma Komisyon Başkanlığı: 2007-Devam ediyor (Yıl:2007)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yerleşkesinin fiziki altyapısının geliştirilmesini ve etkin kullanımını sağlama komisyon üyeliği (Yıl:2007)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Burdur İlinde düzenlenen "Tarım Şurası" toplantısında "Burdur İli Hayvancılığının Mevcut Durumu" başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. (Yıl:2007)
2- Burdur İli Tarım İl Müdürlüğü'nde Seminer Sunumu: "Yerli ve yabancı Sığır ve Koyun ırklarımız"rn19 Ağustus 2006. (Yıl:2006)
3- Güçbirliği Et Kombinasının isteği ve Veteriner Fakültesi Dekanlığının oluru ile 5-6-7 Kasım 2008 tarihlerinde yetiştiricilere "Uygun Besi hayvanının beslenmesi ve Barınak koşulları" adı altında Burdur Merkeze bağlı Senir, Kozluca ve Kuruçay Köylerinde seminerler düzenlemek. (Yıl:2008)
4- Elmaz, Ö. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Burdur ilinde düzenlenen TARSER (Tarım Girdileri Sergisi) kapsamında düzenlenen panelde Yrd. Doç. Dr. Özkan ELMAZ “Burdur ili Süt Sığır İşletmelerinin Özellikleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirmek, 21 Ekim 2010. (Yıl:2010)
5- Elmaz, Ö. Burdur Güçbirliği Gıda San. Tic. A. Ş., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Burdur Tarım İl Müdürlüğünün işbirliği ile Burdur merkez ilçeye bağlı Büğdüz beldesi, Mürseller köyü ve Kemer ilçesinde yetiştiricileri bilgilendirme toplantılarında “Temiz besi hayvanı üretimi ve sığır barınakları ” konuları hakkında sunum yapmak, 22-24 Aralık 2009. (Yıl:2009)
6- Elmaz Ö. Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen panelde "Burdur İli Süt Sığırcılığının Mevcut Durumu" konulu sunum yapmak, 29 Nisan 2011. (Yıl:2011)
7- Elmaz Ö. 4 Temmuz 2011, 3. BAV (Bilgi Alış Veriş) toplantısı, Burdur Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonu “Teke Yöresinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu” sunusu. (Yıl:2011)
8- Elmaz Ö. Koyun Yetiştiriciliğinde Sürü Yönetimi. Hasan Paşa Yünüm Bögedi Koyun Yıkama Şenliği – Tefenni. 1 Eylül 2012. (Yıl:2012)
9- "Batı Akdeniz Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı" düzenleme kurulunda ve Bilim kurulunda görev almak. Ayrıca Moderatör olarak görev yapmak. (Yıl:2015)
10- Elmaz Ö. (2015): 4. Uluslar arası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen “Teke Yöresinin İlk Damızlık Honamlı ve Kıl Teke Yarışması’nı” organize etmek. (Yıl:2015)
11- Elmaz Ö. (2015): 11 Kasım 2015 tarihinde Çiftçi TV’nin tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı “ Ne Yapılmalı ? “ isimli programa katılımcı olarak görev almak. (Yıl:2015)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- 5. Ulusal Zootekni Kongresi Düzenleme Kurulunda Görev almak (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Kıvırcık Erkek Kuzuların Damızlıkta Erken Kullanılma Yaşının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Sekreterliği, Proje No: T-1107/18062001, Proje Yürütücüsü, 2003. (2001)
2- Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0038-NAP-08 (2008-2009), Proje Yürütücüsü, 2010. (2010)
3- Burdur İli Merkez İlçeye Bağlı Köy ve Beldelerdeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0103-NAP-10 (2010-2012), Proje Yürütücüsü. (2012)
4- “Antalya ili Halk Elindeki “Honamlı Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),(2011-2016), Proje Lideri. (2011)
5- “Antalya ili Halk Elindeki “Kıl Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Proje Lideri. (2011)
6- “Burdur Gölünün sorunları, çözümleri, yönetim ve ekonomik potansiyeli” BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), Yardımcı araştırıcı. (2012)
7- “Antalya ili Honamlı-2 Keçisi Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),(2017-2022), Proje Lideri. (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- “Burdur ili Halk Elindeki “Kıl Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Yardımcı Araştırıcı. (2011)
2- “Burdur ili Halk Elindeki “Honamlı Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Yardımcı Araştırıcı. (2011)
3- “Muğla ili Halk Elindeki “Kıl Keçisi” Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), (2011-2016), Yardımcı Araştırıcı. (2011)
4- “Honamlı, Kıl ve Saanen Keçi Irklarında Kappa-kasein ve β-laktoglobulin Genotiplerinin PCR-RFLP Yöntemi ile Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 0106-NAP-10 (2010-2011), Yardımcı Araştırıcı. (2010)
5- “Kasaplık Hayvanlarda Kesim Öncesi Dinlendirme Sürelerinin Karkas ve Et Kalitesi Üzerine Etkilerinin Geleneksel ve Sayısal Görüntü Analizi Metodlarıyla Belirlenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yardımcı araştırıcı, 2011. (2011)
6- “Antalya ili Pırlak Koyunu Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),(2015-2019), Yardımcı Araştırıcı. (2015)
7- "Antalya ili Pırlak Koyunu Halk Elinde Islah Projesi”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),(2015-2019), Yardımcı Araştırıcı. (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Honamlı Keçi Irkının Çeşitli Özelliklerinin Tespiti, TÜBİTAK, Proje No: 109R020 (2010-2011), Proje Yürütücüsü, 2011. (2011)
2- “Honamlı keçi ırkının üreme, süt verimi, karkas özelliklerinin belirlenmesi ve bu ırkın anatomik özelliklerinin osteolojik yönden Kıl keçisiyle karşılaştırılması”. TÜBİTAK (1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), Proje No: 112R031 (2013-2016), Proje Yürütücüsü, 2013 (2013)
3- "Damızlık ihtiyacı olmayan Saanen sürülerinde yerli ırk teke kullanılarak kasaplık oğlak elde edilmesi”. TÜBİTAK (1002 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), Proje No: 215O879 (2016-2017), Proje Yürütücüsü, 2016-2017 (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Damızlık Seçiminde DNA Tipleme Yöntemlerinin Kullanılmasının Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: VHAG-1471 (1999-2001), Yardımcı Araştırıcı, 2001. (2001)
2- “Honamlı Keçi Irkının Büyüme ile ilgili Hormon düzeylerinin ve Referans Biyokimya Değerlerinin Araştırılması.” TÜBİTAK (1002 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), Proje No: 112O939 (2013-2014), Yardımcı Araştırıcı, 2013 (2013)
3- “Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında GH, IGF-I, LEP, POU1F1, MSTN ve BMP15 Genleri Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Büyüme Performansları Üzerine Etkileri” TÜBİTAK KARİYER PROJESİ, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2015. (2014)
4- “Honamlı, Kıl ve Saanen Keçilerinin Orman ve Makilik Alanlardaki Bazı Davranış Özelliklerinin Tespiti” TÜBİTAK, 3001 – BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI, Yardımcı Araştırıcı, 2015-2016. (2015)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
1- Elmaz Ö. (2011): 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca bilimsel inceleme ve araştırma yapmak amacıyla 15.07.2011 ile 10.10.2011 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinin, University of Minnesota, College of Food Agricultural and Natural Resource Sciences, Department of Animal Sciences bölümüne ziyarette bulunmak. (Assoct. Prof. Marcia ENDRES - Scientific research on lying behaviour of dairy cows). (0)

Makaleler, Yazılar

Burdur İli Süt Sığırcılığının Mevcut Durumu

17.02.2012

...

Yorum : 0 Okunma : 41 Devamı Oku >>

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Honamlı

Honamlı teke

23:11:02 23.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Honamlı keçisi

Teke yöresinin yükselen yıldızı "Honamlı keçisi"

20:52:46 20.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Honamlı keçisi

Sahadan resimler

22:11:11 16.02.2012

Bu galeride fotoğraf 0 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Hayvan Refahı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner Fakültesi - Zootekni ve Hayvan Besleme - Zootekni
Zootekni I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner Fakültesi - Zootekni ve Hayvan Besleme - Zootekni
Zootekni II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner Fakültesi - Zootekni ve Hayvan Besleme - Zootekni
Klinik Zootekni - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Veteriner Fakültesi - Zootekni ve Hayvan Besleme - Zootekni

Lisanüstü

Koyun ve Keçi Yetiştirme Teknikleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Enstitüsü -
Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Enstitüsü -
Avrupa Birliği Sürecinde Hayvancılık Kriterleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Enstitüsü -
Süt Sığırı Yetiştiriciliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Enstitüsü -
Çiftlik Hayvanlarında Refah - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Sağlık Bilimleri Enstitüsü -

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0248213 2073
Email elmaz(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi http:/www.honamlikecisi.com
Adres Mehmet AKif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Örtülü Kampüs, Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
18 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.