Şef

Emel Fatma DEMİREKİN

İletişim Bilgileri

efdemirekin(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2131093

Genel Bilgiler