Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Köpeklerin İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMITÜBİTAK PROJESİTamamlandı2,500 TÜRK LİRASIDanışman
2Burdur ili süt sığırlarında Paratüberkülozun dağılımı ve önleme strateji̇leri̇Diğer (Ulusal)Devam Ediyor336,800 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Döl Tutmayan Repeat Breeder İneklerde Presynch Uygulamalarının Moleküler Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Proje No 113O590TÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı
4Sütçü İneklerde Mastitits Olgularının Sağaltımında Meme İçi Ozon Kullanımının EtkinliğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
5Sığırlardan İzole Edilen Truperella pyogenes İzolatlarının Virülens Faktörleri Biyofilm Üretimi ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması MAKÜ BAP Projesi 0171 NAP 13Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı9,250 TÜRK LİRASIYürütücü
6Sığır Koyun ve Tavuk Dışkı Örneklerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz GSBL Pozitif Escherichia coli Varlığının Belirlenmesi ve GSBL Genlerinin PCR ile Karakterizasyonu TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Projesi Proje No 112O820TÜBİTAK PROJESİTamamlandı42 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7Keçi Mastitislerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Metisilin ve Vankomisin Dirençliliğinin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı10,000 Yönetici
8Otitis eksterna pyodermatitis ve deri yarası teşhisi konulmuş köpeklerden metisiline dirençli Staphylococcus aureus İzolasyonuYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 Yönetici
9Burdur da Tüketime Sunulan Dondurma ve Peynirlerde Staphylococcus Türleri ve Elisa Tekniği ile Stafilokokal Enterotoksinlerin BelirlenmesiBAPTamamlandı5,000 Araştırmacı
10Sığır İşletmelerinde Kullanılan Enjektör İğnelernin Mikrobiyal Kontaminasyonu 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi Yurt dışı Araştırma Projeleri Destek Programı ATÜBİTAK PROJESİTamamlandı1,500 Danışman
11Hindi Kümeslerinde Ornithobacterium rhinotracheale antikorlarının Dot Immunobinding Assay Lam Aglütinasyon ve Serum Aglütinasyon Testleri ile BelirlenmesiBAPTamamlandı2,000 Araştırmacı
12Köpeklerde Helicobacteriozis Prevalans ve Teşhis MetodlarıBAPTamamlandı10,000 Araştırmacı
13Kedi ve köpeklerde Helicobacter pylori nin Dot Immunobinding Assay ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile TeşhisiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı2,000 Araştırmacı
14Mastitisli Sütlerden İzole Edilen Metisiline Fenotipik Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında mecA femA aac 6 aph 2 aph 3 ve ant 4 genlerinin araştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı8,000 Araştırmacı