Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Fecal E. coli isolates producing AmpC beta lactamase from cattle creat risk for public healthPEHLİVANOĞLU FARUK,ÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYAEcologySafety 2019 28th International Conference28.06.2019Özet bildiri, Basılı, burgas
2Antimicrobial Resistance of Hemolytic Streptococci Isolated from Bovine MastitisŞAHAN YAPICIER ÖZLEM,ŞABABOĞLU EZGİ,ÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,PEHLİVANOĞLU FARUK,KAYA MEHMET2nd International Congress of Veterinary MicrobiologyCongress16.10.2018Özet bildiri, Basılı,
3First Isolation of Nocardia Puris from Bovine Mastitis in Turkey: A case reportŞAHAN YAPICIER ÖZLEM,ÖZTÜRK DİLEK,Kaya Mehmet2nd International Congress of Veterinary Microbiology16.10.2018Özet bildiri, Basılı,
4Antimicrobial Resistance of HemolyticStreptococci Isolated from Bovine MastitisŞAHAN YAPICIER ÖZLEM,ŞABABOĞLU EZGİ,ÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,PEHLİVANOĞLU FARUK,Kaya Mehmet2nd International Congress of Veterinary Microbiology16.10.2018Özet bildiri, Basılı,
5The Effects of Presynch-Ovsynch Applications on Endometrial Toll and Nod Like Receptor Gene Expressions in Cows with Repeat Breeder Syndrome (RBS)AĞAOĞLU ALİ REHA,KORKMAZ AĞAOĞLU ÖZGECAN,ASLAN SELİM,KOCAMÜFTÜOĞLU MESİH,KÖKER AFŞİN,ÇETİN YUNUS,GÜNGÖR ÖRSAN,ÖZTÜRK DİLEK,SAATCI MUSTAFA1. Uluslararası Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi12.10.2017Özet bildiri, Basılı, MUĞLA
6Bir Kuzuda Postmortem Teşhis Edilen Enterasan Bir Antraks VakasıKocasarı Şükrü,ÖZTÜRK DİLEK1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi10.10.2017Özet bildiri, Basılı,
7Kedi ve Köpeklerden İzole Edilen Dermatofitlerin Retrospektif DeğerlendirilmesiŞAHAN YAPICIER ÖZLEM,ŞABABOĞLU EZGİ,ÖZTÜRK DİLEK,PEHLİVANOĞLU FARUK,Kaya Mehmet,TÜRÜTOĞLU HÜLYA1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi10.10.2017Özet bildiri, Basılı, Antalya
8The Seroprevalence of Paratuberculosis in a Saanen Goat Farm in the Isparta Province TurkeyÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,ŞABABOĞLU EZGİ,KAYA MEHMET,PEHLİVANOĞLU FARUK3rd International Vetistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, , sarajevo
9Identification of Streptococcuscanis Isolates From DogsŞABABOĞLU EZGİ,ÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA3rd International Vetistanbul Group Congress 201617.05.2016Özet bildiri, , sarajevo
10Deneysel endometritis modeli oluşturulan sıçanlarda intrauterin ozonlanmış bidistile su tedavisinin etkileriKOCAMÜFTÜOĞLU MESİH,AĞAOĞLU ALİ REHA,ÖZMEN ÖZLEM,ÖZTÜRK DİLEK,BOZKURT GÖKHAN,MAHMUT İBİŞTürk Veteriner Jinekoloji Derneği VI.Ulusal Kongresi15.10.2015Özet bildiri, Basılı,
11Presence of CTX M type extended spectrum beta lactamase producing Escherichia coli in healthy laying hensPEHLİVANOĞLU FARUK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,ÖZTÜRK DİLEK,YARDIMCI HAKANProceedings of the 6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
12Presence of virulence genes biofilm production and antibiotic susceptibilityes in Trueperella pyogenes isolated from cattleÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,PEHLİVANOĞLU FARUK,Güler LeylaProceedings of the 6th International Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine 201524.09.2015Özet bildiri, Basılı,
13Mycoplasmal artritisof calves in Burdur provinceÖZTÜRK DİLEK,PEHLİVANOĞLU FARUK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,ŞABABOĞLU EZGİ,AVKİ SIRRI,ŞİRİN YUSUF SİNANProgress in Human and Animal Mycoplasmology03.06.2015Özet bildiri, Basılı,
14Distrubition of antibiotic and antiseptic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitisCANTEKİN ZAFER,SOLMAZ HASAN,GÜRTÜRK KEMAL,EKİN İSMAİL HAKKI,ÖZTÜRK DİLEK,Ergun Yaşar1st International Conference on Engineering and Natural Sciences15.05.2015Özet bildiri, Basılı,
15Isolation of Brucella melitensis Rev 1 vaccine strain from aborted fetusesGÜLER LEYLA,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,ÖZTÜRK DİLEK,PEHLİVANOĞLU FARUKDigest International VET istanbul Group Congress 201507.04.2015Özet bildiri, Basılı,
16Distrubition of Antibiotic Resistance Genes in Isolated Staphylococci From Bovine MastitisZafer Cantekin, Gamze Özge Özmen, Melek Demir, Zeynep Yılmaz Er, Kemal Gürtürk, Hasan Solmaz, İsmail Hakkı Ekin, Dilek Öztürk, Yaşar ErgunThe 13thInternational Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture25.10.2014Özet bildiri, , Cluj-Napoca
17Otitis Eksternalı Köpeklerden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere DuyarlılıklarıDilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Hülya Türütoğlu, Yusuf Sinan Şirin, Ezgi ŞababoğluXI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi21.10.2014Özet bildiri, , Antalya
18Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antiseptik Direnç Genlerinin DağılımıZafer Cantekin, Yasar Ergun, Kemal Gürtürk, Hasan Solmaz, İsmail Hakkı ekin, Dilek ÖztürkXI. veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi21.10.2014Özet bildiri, , Antalya
19Sığır ve Keçi Artritislerinden İzole Edilen Bakteriyel EtkenlerHülya Türütoğlu, Dilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Sırrı Avki, Y Sinan Şirin, Kürşat YiğitarslanXI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi21.10.2014Özet bildiri, , Antalya
20Presence of Extended Spectrum Beta LactamaseProducing E coliIsolates in Healthy SheepFaruk Pehlivanoğlu, Hülya Türüoğlu, Dilek ÖZTÜRK8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign15.05.2014Özet bildiri, , Kaunas
21Sığır ve Koyun Dışkı Örneklerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli VarlığıFaruk Pehlivanoğlu, Hülya Türütoğlu, Dilek Öztürk, Hakan YardımcıXI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji KongresiSözlü Bildiri, , Antalya
22Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus and coagulase negative staphylococci isolated from bovine mastitisHülya Türütoğlu, Dilek Öztürk, Şenay Erçelik15 th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of RuminantsÖzet bildiri, ,
23Pnömonili koyun akciğerlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları VI Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 190 191 14 16 Eylül Elazığ 2004Dilek Öztürk, Mehmet ÇorluVI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
24Etçi sığırlar için inaktif Salmonella Klebsiella aşısının geliştirilmesi ve terapötik etkileri İlk Rapor VI Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 30 31 14 16 Eylül Elazığ 2004OErganiş, M Çorlu, HHHadimli, KKav, DÖZTÜRKVI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, ,
25Tavuk etlerinde Salmonella Campylobacter ve E coli 0157 nin varlığı üzerine araştırmalar V Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 188 189 24 26 Eylül Konya 2002HH Hadimli, OErganiş, AGüner, YDoğruer, KKav, D ÖztürkV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
26Sağlıklı koyun dışkılarında Escherichia coli O157 H7 nin varlığı ve özellikleri VII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 106 107 26 28 Eylül Side Antalya 2006Hülya Türütoğlu, Dilek Öztürk, Leyla Güler, Faruk PehlivanoğluVII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
27Süt ineklerinin klinik ve subklinik mastitislerinin sağaltımında ampisilin dikloksasilin in etkinliği Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu 220 04 05 Mayıs Burdur 2001H H Hadimli, K Kav, DKılcar, M AközSüt İnekçiliğinde Mastitis SempozyumuÖzet bildiri, ,
28Mastitisli ineklerden izole edilen Escherichia coli lere karşı 8 antibiyotiğin in vitro aktivitesi VII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 134 135 26 28 Eylül Side Antalya 2006Hülya Türütoğlu, Dilek ÖztürkVII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
29Kedi ve köpeklerde Helicobacter pylori nin dot immunobinding assay ve polimeraz zincir reaksiyonu ile teşhisi VII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 142 143 26 28 Eylül Side Antalya 2006Dilek Öztürk, Osman ErganişVII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
30Bir sazan Cyprinus carpio işletmesinde Aeromonas hydrophila izolasyonu ve antibiyotik duyarlılığı XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 41 Muğla 2007Dilek Öztürk, Ramazan Adanır, Hülya TürütoğluXIV. Ulusal Su Ürünleri SempozyumuÖzet bildiri, Elektronik,
31Gama interferon testi ile sığır tüberkülozunun in vitro teşhisi VIII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 50 51 07 09 Ekim Van 2008Dilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Mehmet Kale, Ahmet Ali Tok,Yüksel Güldalı, Hülya TÜRÜTOĞLUVIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
32Burdur ilinde yavru atma problemli süt sığırı işletmelerinde brusellozisin görülme sıklığı VIII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 40 41 07 09 Ekim Van 2008Faruk Pehlivanoğlu, Dilek Öztürk, Sami Günlü, Yüksel Güldalı, Hülya TürütoğluVIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
33Burdur Veteriner Fakültesi cerrahi kliniğinde tedavi gören deri lezyonlu köpekler ile klinik ortamı ve personelinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus MRSA varlığının araştırılması MRSA yı Köpeklere Biz mi Bulaştırıyoruz XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 19 22 Mayıs Belek Antalya 2010Dilek Öztürk, Kürşat Yiğitarslan, Özlem Şahan, Hülya Türütoğlu, Sırrı AvkiXII. Ulusal Veteriner Cerrahi KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
34İnek sütü örneklerinden izole edilen metisiline fenotipik dirençli Staphylococcus aureus suşlarında mecA femA aac 6 aph 2 ant 32 ve ant 4 genlerinin araştırılması VIII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 126 127 07 09 Ekim Van 2008Hülya Türütoğlu, Mustafa Hasöksüz, Dilek Öztürk, Murat Yıldırım, Sonay SağnakVIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
35Süt sığırlarında bazı viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarının araştırılması IX Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 178 179 5 7 Ekim Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010Mehmet Kale, Dilek Öztürk, Sibel Hasırcıoğlu, Faruk Pehlivanoğlu Hülya TürütoğluIX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
36Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus MRSA varlığı IX Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 140 141 5 7 Ekim Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010Dilek Öztürk, Özlem Şahan, Hülya TürütoğluIX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, ,
37Otitis eksterna deri yarası ve pyodermalı köpeklerden izole edilen koagülaz pozitif stafilokokların metisilin dirençliliği IX Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 74 75 5 7 Ekim Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010Dilek Öztürk, Sırrı Avki, Hülya Türütoğlu, Kürşat Yiğitarslan, Sonay sağnakIX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
38Burdur ili süt sığırlarında paratüberkülozun prevalansı IX Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 168 169 5 7 Ekim Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010Dilek Öztürk, Faruk pehlivanoğlu, Ahmet Ali Tok, Sami Günlü, Yüksel Güldalı, Hülya TürütoğluIX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
39Bazı bakteriyel ve viral abortlar yönünden Burdur ili ndeki süt sığırı işletmelerinin değerlendirilmesi IX Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 174 175 5 7 Ekim Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010Dilek Öztürk, Mehmet Kale, Faruk pehlivanoğlu, Sibel Hasırcıoğlu, Hülya TürütoğluIX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Özet bildiri, Elektronik,
40Mastitisli İneklerden İzole Edilen Arcanobacterium pyogenes ve Corynebacterium türlerinin 12 antibiyotiğe in vitro duyarlılıklarıHülya Türütoğlu, Dilek Öztürk, Faruk Pehlivanoğlu, Damla AslanX.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, Basılı,
41Mastitisli Keçi Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus suşlarının Metisilin ve Vankomisine Dirençliliğinin AraştırılmasıDilek Öztürk, Hülya Türütoğlu, Faruk pehlivanoğlu, Özlem ŞahanX. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji KongresiÖzet bildiri, ,
42Sığır İşletmelerinde Kullanılmış Enjektör İğnelerinde Aerobik Bakteri ve Mantar VarlığıEgemen Erçetin, Kadir Dinç, Alper Karacaova, Dilek Öztürk15. International Veterinary Medicine Students Scientific Research CongressÖzet bildiri, Basılı,
43Mastitisli Keçi Sütlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik DuyarlılıklarıFatih Küçükbüğrü, Mehpare Er, Hasan Ali Küçükballı, Nurhan Öksüz, Dilek Öztürk13. International Veterinary Medicine Students Scientific Research CongressÖzet bildiri, Elektronik,
44Burdur da tüketime sunulan dondurma ve peynirlerde Staphylococcus türleri ve Elısa tekniği ile Stafilokokal enterotoksinlerin belirlenmesiFulya Taşçı, Fatma Şahindokuyucu, Dilek Öztürk4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni KongresiÖzet bildiri, Elektronik,
45Paraparezisli bir köpekte metisiline dirençli Staphylococcus aureus a bağlı fokal meningomyelitis XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 19 22 Mayıs Belek Antalya 2010Yusuf Sinan Şirin, Özlem Şirin, Dilek Öztürk, Özlem Şahan, Sırrı AvkiXII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,Özet bildiri, ,
46Bir Köpeğin İdrar Yolu Enfeksiyonundan İzole Edilen Klebsiella pneumoniae nın Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Genlerinin KarakterizasyonuPEHLİVANOĞLU FARUK,ŞABABOĞLU EZGİ,ÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYAXII.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji KongresiPoster, , Nevşehir
47Kedi ve Köpeklerin Çeşitli Klinik Örneklerinden İzole Edilen Streptococcus canis in İdentifikasyonuŞABABOĞLU EZGİ,ÖZTÜRK DİLEK,ŞAHAN ÖZLEM,TÜRÜTOĞLU HÜLYAXII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji KongresiPoster, , Nevşehir
48Burdur İlindeki Koyunlarda Chlamydophila abortus Enfeksiyonunun SeroprevalansıÖZTÜRK DİLEK,TÜRÜTOĞLU HÜLYA,KAYA MEHMETXII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji KongresiPoster, , Nevşehir