Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1975
 • Kan Gurubu : O Rh +
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
 • Anabilim Dalı : Mikrobiyoloji
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Gülistan ilkokulu (1986)
 • Orta Okul : Gülistan ortaokulu (1989)
 • Lise : Isparta Gazi Lisesi (1992)
 • Y.Lisans : Selçuk Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Veteriner Fakültesi (1997)
 • Doktora : Selçuk Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Veteriner Mikrobiyoloji
 • (2004-07-19 10:25:29)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Veteriner Hastalık ve Klinik Bilimleri (23.09.2013)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

veteriner mikrobiyoloji, immünoloji, Kanatlı hayvan hastalıkları, epidemiyoloji

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Öztürk, D., Çorlu, M., 2006. “Pnömonili Koyun Akciğerlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları”, Vet Bil Derg, 22, 59-63. (2006)
2- Öztürk, D., Erganiş, O., 2006. “Kedi ve Köpeklerde Helicobacter pylori’nin Dot Immunobinding Assay ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Teşhisi”, Vet Bil Derg, 22, 75-82. (2006)
3- HH.Hadimli, O.Erganiş, A. Güner, D. Öztürk, K.Kav "Konya ilinde perakende satışa sunulan tavuk etlerinde Salmonella sp.ve Campylobacter sp. varlığının araştırılması, Veteriner Bilimleri Dergisi, 22, (3-4), 31-34, 2006ç (2006)
4- Öztürk D, Pehlivanoğlu F, Türütoğlu H, Şirin YS, Şababoğlu E (2016) "Otitis eksternalı Köpeklerden İzole edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları", Eurasian J Vet Sci, 32,2, 84-88. (2016)
5- Öztürk D, Türütoğlu H, Şahan Ö (2015) "Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) colonization at clinics of a faculty of veterinary medicine", Eurasian J Vet Sci, 31,1,258-263. (2015)
6- D. Öztürk, H. Türütoğlu, M. Kaya " Burdur İlindeki koyunlarda Chlamydophila abortus enfeksiyonunun Seroprevalansı", MAE Vet Fak Derg, 1(2), 2016. (2016)
7- Ö. Şahan Yapıcıer, E. Şababoğlu, D. Öztürk, F. Pehlivanoğlu, M. Kaya, H. Türütoğlu " Kedi ve köpeklerden dermatofitlerin izolasynu", MAE Vet Fak Derg, 2(2), 125-130,2017. (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Erganiş, O., Hadimli, HH., Kav, K., Çorlu, M., Öztürk, D., 2002. “A Comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale antibodies in meat-type turkeys by dot immunobinding assay, rapid agglütination test and serum agglütination test”, Avian Pathology, 31, 201-204. (2002)
2- Turutoglu, H., Ercelik, S., Ozturk, D., 2006. “Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus And Coagulase-negative Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis” B Vet I Pulawy, 50, 41-45. (2006)
3- Oztürk, D., Adanır R., Turutoglu, H., 2007. Isolation and Antibiotic Susceptibility of Aeromonas hydrophila in a carp(Cyprinus carpio) hatchery farm.Bull Vet Inst Pulawy, 51, 361-364. (2007)
4- Turutoglu, H., Ozturk, D., Guler, L., Pehlivanoglu, F., 2007. Presence and characteristics of sorbitol-negative Escherichia coli O157 in healty sheep faeces, Veterinarni Medicina, 52,(7):301-307. (2007)
5- Turutoglu, H., Ozturk, D., 2007. In Vitro activity of chosen antibiotics against Escherichia coli isolated from bovine mastitis cases, Medycyna Wet, 63 (1), 65-67 (2007)
6- Superficial skin infection with Scopulariopsis brevicaulis in two goats. A case report” (2009)
7- Methicillin and aminoglycoside resistance in Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis and sequence analysis of their mecA genes (2009)
8- Methicillin resistance among coagulase-positive staphylococci isolated from dogs with otitis externa, skin wounds and pyoderma (2009)
9- Seroprevalance of paratuberculosis in the Burdur province (TURKEY) in dairy cattle using the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) (2010)
10- In vitro diagnosis bovine tuberculosis by γ-interferon assay (2010)
11- Detection of Staphylococcus species and staphylococcal enterotoxins by ELISA in ice cream and cheese consumed in Burdur province (2011)
12- Prevalance of Brucellosis in dairy herds with abortion problems (2011)
13- D. Öztürk, M.Kale, F. Pehlivanoglu, H. Turutoglu, "Evaluation for some bacterial and viral abortions of dairy cattle farms in Burdur district of Turkey" Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 255-258, 2012. (2012)
14- M. Kale, D. Öztürk, S. Hasircioglu, F. Pehlivanoglu, H. Turutoglu "Some Viral and bacterial respiratory tract infections of dairy cattle during the summer season" Acta Veterinaria (Beograd), 63, 227-236, 2013. (2013)
15- Pehlivanoglu F, Turutoglu H, Ozturk D, Yardımcı H, 2016. "Molecular characterzation of ESBL producing Escherichia coli isolated from healthy cattle and sheep, Acta Veterinaria-Beograd, 66:4, 520-533. (2016)
16- E. Doğan, A. kILIÇ, H. Türütoğlu, D. Öztürk, S. Türkyılmaz "Screening of Staphylococcus aureus isolates for mecA and mecC genes carriage", Ankara Üniv. Vet Fak Derg, 63, 389-391, 2016. (2016)
17- D. Öztürk, H. Türütoğlu, F. Pehlivanoğlu, L. Güler " Virulence genes, biofilm production and antibiotic susceptibility in Trueperella pyogenes isolated from cattle", Israel JVet Med, 71 (3), September,2016. (2016)
18- F. Pehlivanoğlu, H. Türütoğlu, D. Öztürk " CTX-M-15-Type Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Escherichia coli as causative agent of bovine mastitis", Foodborne Pathogens and Diseases, 13 (9), 2016. (2016)
19- Y. Ergun, Z. Cantekin, K. Gurturk, H. Solmaz, IH Ekin, D. Öztürk " Distrubition of antiseptic resistance genes in Staphylococcus spp. from bovine mastitis", Veterinarni Medicina, 62 (04), 301-306, 2017. (2017)
20- F. pehlivanoğlu, H. Türütoğlu, D. Öztürk, H. Yardımci " Characterization of extended spectrum beta lactamase producing fecal EEscherichia coli isolates in laying hens", Ankara Univ Vet Fak Derg, 64, 301-306, 2017. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Hadimli, H.H., Kav, K., Kılcar, D., Aköz, M., 2001 "Süt ineklerinin klinik ve subklinik mastitislerinin sağıltımında ampisilin+dikloksasilin’in etkinliği” Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, Burdur (2001)
2- Hadimli, H.H, Erganiş, O., Güner, A., Doğruer, Y., Kav, K., Öztürk, D., 2002. "Tavuk etlerinde Salmonella, Campylobacter ve E. coli 0157'nin varlığı üzerine araştırmalar", V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Konya (2002)
3- Öztürk, D., Çorlu, M., 2004. “Pnömonili koyun akciğerlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ. (2004)
4- Erganiş, O, Çorlu, M., Hadimli, HH., Kav, K., Öztürk, D., 2004. “Etçi sığırlar için inaktif Salmonella+Klebsiella aşısının geliştirilmesi ve terapötik etkileri: İlk Rapor”, VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ. (2004)
5- Öztürk, D ve Erganiş, O., 2006. “Kedi ve Köpeklerde Helicobacter pylori’nin Dot Immunobinding Assay ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Teşhisi”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 142-143, Side-Antalya. (2006)
6- Türütoğlu, H., Öztürk, D., Güler, L., Pehlivanoğlu, F., 2006. “ Sağlıklı Koyun Dışkılarında Escherichia coli O157:H7’nin Varlığı ve Özellikleri”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 106-107, Side-Antalya. (2006)
7- Türütoğlu, H., Öztürk, D., 2006. “Mastitisli İneklerden İzole Edilen Escherichia coli’lere Karşı 8 Antibiyotiğin in Vitro Aktivitesi”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 134-135, Side-Antalya. (2006)
8- Öztürk, D., Adanır, R., Türütoğlu, H., 2007. Bir Sazan (Cyprinus carpio) işletmesinde Aeromonas hydrophila İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla. (2007)
9- İnek sütü örneklerinden izole edilen metisiline fenotipik dirençli Staphylococcus aureus suşlarında mecA, femA, aac(6')/aph(2''), ant(32) ve ant(4') genlerinin araştırılması (2008)
10- Burdur ilinde yavru atma problemli süt sığırı işletmelerinde brusellozisin görülme sıklığı (2008)
11- Gama-interferon testi ile sığır tüberkülozunun in vitro teşhisi (2008)
12- Paraparezisli bir köpekte metisiline dirençli Staphylococcus aureus’a bağlı fokal meningomyelitis (2010)
13- Burdur Veteriner Fakültesi cerrahi kliniğinde tedavi gören deri lezyonlu köpekler ile klinik ortamı ve personelinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) varlığının araştırılması: MRSA’yı Köpeklere Biz mi Bulaştırıyoruz (2010)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) varlığı (2010)
15- Burdur ili süt sığırlarında paratüberkülozun prevalansı (2010)
16- Otitis eksterna, deri yarası ve pyodermalı köpeklerden izole edilen koagülaz pozitif stafilokokların metisilin dirençliliği (2010)
17- Süt sığırlarında bazı viral ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonlarının araştırılması (2010)
18- Bazı bakteriyel ve viral abortlar yönünden Burdur ili’ndeki süt sığırı işletmelerinin değerlendirilmesi (2010)
19- Burdur'da tüketime sunulan dondurma ve peynirlerde Staphylococcus türleri ve ELISA tekniği ile Stafilokokal enterotoksinlerin belirlenmesi (2011)
20- D.Öztürk, H.Türütoğlu, F. Pehlivanoğlu, Ö.Şahan " Mastitisli Keç Stlerinden İzole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisilin ve vankomisine dirençliliğinin araştırılması " X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 146-147, 24-27 Eylül, Aydın, 2012. (2012)
21- H.Türütoğlu, D. Öztürk, F.Pehlivanoğlu, D.Arslan" Mastitisli İneklerden İzole Edilen Arcanobacterium pyogenes ve Corynebacterium türlerinin 12 antibiyotiğe in vitro duyarlılıkları", X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) 122-123, 24-27 Eylül, Aydın, 2012. (2012)
22- Cantekin Z, Ergun Y, Gürtürk K, Solmaz H, Ekin İH, Ozturk D (2014)"Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antiseptik Direnç Genlerinin dağılımı", XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, Kemer, ANTALYA (2014)
23- Öztürk D,Pehlivanoğlu F, Türütoğlu H, Şirin YS, Şababoğlu H (2014) "Otitis Eksternalı Köpeklerden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları", XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, Kemer, ANTAYA (2014)
24- Türütoğlu H, Öztürk D, Pehlivanoğlu F, Avki S, Şirin YS, Yiğitarslan K (2014) " Sığır ve Keçi Artritislerinden İzoleEdilen Bakteriyel Etkenler", XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, Kemer, ANTALYA (2014)
25- Pehlivanoğlu F, Türütoğlu H, Öztürk D, Yardımcı H (2014) " Sığır ve Koyun Dışkı Örneklerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli Varlığı", XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2014, kemer, ANTALYA (2014)
26- Kocamüftüoğlu M, Ağaoğlu R, Özmen Ö, Öztürk D, Bozkurt G, İbiş M (2015) "Deneysel Endometritis Modeli Oluşturulan Sıçanarda Intrauterin Ozonlanmış Bidistile Su Tedavisinin Etkileri", Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi, 15-18 Ekim 2015, Fethiye, MUĞLA (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Turutoğlu H., Öztürk D., Ercelik S. 2007. Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci isolated from bovine mastitis, 15 th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 15-19 May, Kuşadası, Turkey. (2007)
2- F. Küçükbüğrü, M. Er, H.A. Küçükballı, N. Öksüz, D. Öztürk " Mastitisli Keçi Sütlerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları" 13 th International Veterinary Medicine StudentsScientific Research Congress, 62-63, 5-7 May, İstanbul, 2011. (2011)
3- E.Erçetin, K.Dinç, A.Karacaova, D. Öztürk " Sığır İşletmelerinde Kullanılmış Enjektör İğnelerinde Aerobik Bakteri ve Mantar Varlığı" 15 th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 96-97, 9-11 May, 2013 (2013)
4- Zafer CANTEKIN, Gamze Ozge OZMEN, Melek DEMIR, Zeynep YILMAZ ER, Kemal Gurturk, Hasan SOLMAZ*, İsmaik HAKKI EKIN, Dilek OZTURK, Yasar ERGUN " DISTRIBUTION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES IN ISOLATED STAHPYLOCOCCI FROM BOVINE MASTITIS" The 13 th International Symposium Prospects for the 3 rd Millennium Agriculture, 25-27 September, Cluj Napoca, Romania, 2014 (2014)
5- F . Pehlivanoğlu, H. Türütoğlu, D. Öztürk, Presence of extended spectrum beta lactamase producing E. coli İsolates in healthy sheep,8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, Kaunas, 2014. (2014)
6- Cantekin z, Ozmen GO, Demir M, Yılmazer Z, Gurturk K, Solmaz H, Ekin IH, Ozturk D, Ergun Y (2014)"Distrubitionof Antibiotic Resistance Genes in Isolated Staphylococci from Bovine Mastitis", The 13th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, 25-27 September 2014, Cluj-Napoca, Romania (2014)
7- Ozturk D, Pehlivanoğlu F, Şababoğlu E, Türütoğlu H, Avki S, Şirin YS (2015) " Mycoplasmal arthritis of calves in Burdur Province", Progress in Human and Animal Mycoplasmology, 3-5 June 2015, Pendik, İstanbul, TURKEY (2015)
8- Ozturk D, Turutoglu H, Sababoglu E,, Kaya M, Pehlivanoglu F (2016)"The Seroprevalence of Paratuberculosis in a Saanen Goat Farm in the Isparta province, 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016,May 17-20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2016)
9- Sababoglu E, Ozturk D, Turutoglu H (2016) "Identification of Streptococcus canis isolates from dogs", 3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (2016)
Doktora Tezi
1- Kedi ve Köpeklerde Helicobacter pylori’ nin Dot-Immünobinding Assay ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Teşhisi (Danışman: Prof. Dr. Osman ERGANİŞ, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004). (2004)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19.Cilt, 2.sayı (2013 Yıl)
2- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19. cilt, 4. sayı (2013 Yıl)
3- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20. cilt, 3. sayı (2014 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Klinik öncesi bilimler bölüm başkan yardımcılığı (Yıl:2012)
2- Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, Methicillin resistance Staphylococcus aureus in Animals, Alma Mater Studiorum Universita-Bologna, Italy, May, 2011. (Yıl:2011)
2- Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, Vytautas Magnus University Faculty of Natural Sciences,Kaunas, Lithuania, 12-16.05.2014, 2014. (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Otitis eksterna, pyodermatitis ve deri yarası teşhisikonulmuş köpeklerden metisiline dirençli Staphylococcus aureus izolasyonu, MAKÜ BAP Projesi, 0007-NAP-07, 2009. (2009)
2- Keçi , Mastitislerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Metisilin veVankomisin Dirençliliğinin Araştırılması, MAKÜ BAPProjesi, 0095-NAP-10 (2012)
3- Sığırlardan İzole Edilen Truperella pyogenes İzolatlarının Virülens Faktörleri, Biyofilm Üretimi ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması, MAKÜ BAP Projesi, 0171-NAP-13 Devam ediyor (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Hindi kümeslerinde Ornithobacterium rhinotracheale antikorlarının Dot-Immunobinding Assay, Lam Aglütinasyon ve Serum Aglütinasyon Testleri ile Belirlenmesi, Selçuk Üniv. BAP Projesi, 99-018, Yardımcı araştırmacı, 2002. (2002)
2- Köpeklerde Helicobacteriozis: Prevalans ve Teşhis metodları, Selçuk Üniv. BAP Projesi, 2001K-121140, Yardımcı araştırmacı, 2005 (2005)
3- Burdurda Tüketime SunulanDondurma ve PeynirlerdeStaphylococcusTürleri ve ELISA Tekniği ile StafilokokalEnterotoksinlerin Belirlenmesi, MAKÜ BAP Projesi, 0002-NAP-07, 2009. (2009)
4- Sütçü İneklerde Mastitis OlgularınınSağaltımında Meme İçi Ozon Kullanımının Etkinliği, MAKÜ BAP Projesi, 0197-NAP-13, 2013-Devam Ediyor (2013)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Kedi ve Köpeklerde Helicobacter pylori’nin Dot-Immunobinding Assay ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Teşhisi, TÜBİTAK Projesi, VHAG-1833, Yardımcı araştırmacı, 2004. (2004)
2- Sığır, koyun ve tavuk dışkı örneklerinde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) pozitif Escherichia coli varlığının belirlenmesi ve GSBL Genlerinin PCR ile Karakterizasyonu, Tübitak-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme projesi, Proje No: 112O820, 2013 devam ediyor (2013)
3- Mastitisli sütlerden izole edilen metisiline fenotipik dirençli Staphylococcus aureus suşlarında mecA, femA, aac(6')/aph(2'), aph(31), ve ant(4') genlerinin araştırılması. TÜBİTAK Projesi, Proje No: 107O341. (2008)
4- Döl Tutmayan (Repeat Breeder) ineklerde Presynch uygulamalarının moleküler etkilerinin araştırılması, TÜBİTAK-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Proje No: 113O590. 2013-Devam ediyor (2013)
5- Sığır İşletmelerinde Kullanılan Enjektör İğnelerinin Mikrobiyal Kontaminasyonu, 2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/YurtDışı Araştırma ProjeleriDestek Programı-A2013. (2013)
Ulusal jüri üyeliği
1- Doktora Yeterlilik Sınavı Yedek Jüri Üyeliği- Huda JIH ADGataa Al Shattrawı, S.Ü.Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD. 13.11.2014. (2014)
2- Doktora sınavı Jüri üyeliği (yedek) Suzan Reyhan Karakoç, S.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD, 18.06.2014. (2014)
3- Doktora Tez Sınavı Jüri Üyeliği Yasin Gülcü, SÜ. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD, (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Mikrobiyoloji I, Denetimli ÖğrenmeIII, İmmünoloji-Seroloji, Kanatlı Hayvan Hastalıkları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2018-2019
Veteriner Fakültesi - Klinik Öncesi Bilimler - Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji I, Mikrobiyoloji II, Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, İmmünoloji-Seroloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2006-2016
Veteriner Fakültesi - Klinik Öncesi Bilimler - Mikrobiyoloji

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2062
Email dozturk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
9 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.