Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1NUMERICAL STUDY OF COMPACT DENSITY NEAR ZERO ACOUSTIC FRESNEL LENSESKÖRÖZLÜ NURETTİN,ÖZTÜRK DÖNE,ÇİÇEK AHMET,KAYA OLGUN ADEM,ULUĞ BÜLENTInternational Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17)01.01.2018Özet bildiri, Elektronik, KONYA
2EXTRAORDINARY ACOUSTIC TRANSMISSION THROUGH DENSITY NEAR ZERO METASURFACESÖZTÜRK DÖNE,KÖRÖZLÜ NURETTİN,ÇİÇEK AHMETInternational Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17)01.01.2018Özet bildiri, Elektronik, KONYA
3Deneysel diyabetik nöropatidepterokarbosit tedavisinin olası nöroprotektif etkileriBİLGİN MEHMET DİNÇER,ÖZTÜRK DÖNE,BOZKURT GİRİT ÖZLEM13. Ulusal Sinir Bilim Kongresi15.05.2015Özet bildiri, Elektronik, KONYA
4Normal Kalp Sol Ventrikül Duvarı Hareketinde Mekansal ve Zamansal Gerilmesinin KarekterizasyonuÖZTÜRK DÖNE,ERYILMAZ UFUK,BİLGEN MEHMET27. Ulusal Biyofizik Kongresi10.03.2015Özet bildiri, Elektronik, MALATYA