Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoTürkiye’xxde Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminin 30 yılı: 1990-2020KÖSE DURSUN,ÖZSOY ERGÜNTurkophone2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, CiteFactor, Academic Resource Index, Asos Index
2 infoTürk Dillerinin Sözlükbilimi I: Osmanlıca –TürkçeKÖSE DURSUN,AKYILDIZ AY DİDEMTürkiyat Mecmuası2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3 infoTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Muhtasar Sarf Ve Lügat-ıTürki”KÖSE DURSUN,ÖZSOY ERGÜNTurkophone Türkçe Konuşurların Akademik Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Bibtex, APA, MLA, Chigago, RIS
4Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Alman ve Tayvanlı Lisans Öğrencilerinin Yaptıkları Olumsuz Aktarımlar ve Çözüm ÖnerileriKÖSE DURSUNNational Chengchi University Foreign Language Studies2015Uluslararası, Hakemli, , ACI, THCI
5 infoTarihsel Boyutuyla Türkçe Çünce Atasözlerinde Hediyeleşmenin Kültürlerarası İlişkisiKÖSE DURSUNTarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
6Present Continuous Tense in Teaching Turkish as Foreign LanguageKÖSE DURSUNNational Chengchi University Foreign Language Studies2008Uluslararası, Hakemli, Basılı, ACI, THCI
7Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sınavların hazırlanması ve uygulanmasıKÖSE DURSUNAnkara Üniversitesi Dil Dergisi2008Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
8Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin başarıya ve tutuma etkisiKÖSE DURSUNManas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2007Uluslararası, Hakemli, , TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell’xxs Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı, Cosmos IF, Russian Science Citation Index (RSCI, РИНЦ), Index Copernicus
9Yabancı Dil olarak Öğretiminde Ortak Ölçütler ve TÖMERKÖSE DURSUNAnkara Üniversitesi Dil Dergisi2004Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
10Salih Mercanoğlu’xxnun Bisiklet Şiirinin Biçembilimsel Olarak İncelenmesiKÖSE DURSUNAnkara Üniversitesi Dil Dergisi2001Ulusal, Hakemsiz, Basılı,
11Cemil Kavukçu’xxnun İllaki Adlı Öyküsünün Biçimbilimsel Olarak İncelenmesiKÖSE DURSUN,KÖSE BAYRAMAnkara Üniversitesi Dil Dergisi2001Ulusal, Hakemli, , TR DİZİN