Dr. Öğr. Üyesi

Canan OLPAK KOÇ

İletişim Bilgileri

colpak(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2133105

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih