Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1EDEBİ ZENGİNLİK AÇISINDAN OTUZ ALTINCIYEMİN ROMANINDA NİYAZİ MISRÎ’YEYAKLAŞIM TARZIOLPAK KOÇ CANAN5. Niyâzî Mîsrî el-Malatî Uluslararası Sempozyumu29.12.2020Tam metin bildiri, Elektronik, MALATYA
2İBRAHİM’i BEKLERKEN/KUDÜS ÖYKÜLERİNDE İNSANA YAKLAŞIMOLPAK KOÇ CANANVI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi12.12.2020Özet bildiri, Basılı,
3KALMAN MİKSZATH’IN KONUŞAN KAFTAN ROMANININ HENRİ BERGSON’UN GÜLME KURAMINA GÖRE İNCELENMESİOLPAK KOÇ CANANVI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 30 Ekim- 1 Kasım 2020/İstanbul29.10.2020Tam metin bildiri, Elektronik, İSTANBUL
4SANATIN ‘VAR’ ETMEK Mİ ‘VAR’ OLMAK MI? SORUSUNA EDEBİYATINCEVABI: TÜRK ROMANINDA İKİ RESSAM-İKİ MÜZİSYENOLPAK KOÇ CANANII. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI24.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, ELAZIĞ
5Estetik Bir Unsur Olan Aynanın Hikâyede Suçluluk Duygusuna Aracılık Etmesi: Sait Faik “Plajdaki Ayna” ve Mustafa Niyazi’nin “Ayna” Hikâyelerinde Aynayı Kırmak ya da Kendinden KurtulmakOLPAK KOÇ CANANII. ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU24.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, ELAZIĞ
6Gürsel Korat’ın Rüya Körü Romanında “Var olma” Kaygısı ile Başlayan Rüya Kardeşliği Örneği Olarak “Stefanos ve Andronikos"OLPAK KOÇ CANAN2018 INCOSS 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi27.03.2018Özet bildiri, Elektronik, KUDÜS
7SEKÜLERLEŞME KRİZİNE KARŞI KUDÜS ŞİİRLERİOLPAK KOÇ CANAN2018 INCSOS 2. ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ22.03.2018Özet bildiri, Elektronik, KUDÜS
8KARACAOĞLAN VE SEYHAN ERÖZÇELİK ŞİİRİNDE SAPMALARIN TESPİTİ KARŞILAŞTIRILMASIOLPAK KOÇ CANAN1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017)El-Mutemaru’d-Devli li’l-Umumi’l-İctimayye (USOS 201725.09.2017Tam metin bildiri, Elektronik, MALAGA
9“ORTA ASYA” MİTİ, ORYANTALİZM VE CENGİZ AYTMATOVOLPAK KOÇ CANAN1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017)El-Mutemaru’d-Devli li’l-Umumi’l-İctimayye (USOS 2017)25.09.2017Özet bildiri, Elektronik, MALAGA
10EDEBİYAT UYARLAMALARI VE BİR UYARLAMA ÖRNEĞİ OLARAK “KURT KANUNU”OLPAK KOÇ CANAN1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017)El-Mutemaru’d-Devli li’l-Umumi’l-İctimayye (USOS 2017)25.07.2017Tam metin bildiri, Elektronik, MALAGA
11BİR MAHUR BESTE ÇALAR GÖLGELERİN ÜZERİNDE "DOĞU ALGISI"OLPAK KOÇ CANANTÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ GÖLGELER SEMPOZYUMU01.03.2014Tam metin bildiri, Basılı, İSTANBUL
12VAROLUŞSAL SUÇLULUK AÇISINDAN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANIOLPAK KOÇ CANANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5. ADLİ PSİKOLOJİ 1. FELSEFE 1. SOSYOLOJİ KONGRESİTam metin bildiri, , ANKARA