Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Fetemm(Stem) Konusunun Lisansüstü Tezlere Yansımaları:Bir Bibliyometrik ÇalışmaTÜBİTAK PROJESİTamamlandı1,500 TÜRK LİRASIDanışman
2Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Değer Yargılarının İncelenmesi, MAKÜ-BAP, 0534-YL-18Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıYürütücü
3Pirol Gümüş Kompozitinin Sentezi Karakterizasyonu ve İletkenliğinin İncelenmesiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı
4Bazı Benzimidazol Türevlerinin Heterojen Katalizörler Kullanılarak Mikrodalga ve Kimyasal Yöntemle SenteziTÜBİTAK PROJESİTamamlandı
5Pirozol Halkaları İçeren Bazı Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
6Bazı Scutellaria orientalis Türlerinin İçerisindeki Ekstraktif Bileşiklerin AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı
7Bazı Scutellaria orientalis Türlerinin İçerisindeki Ekstraktif Bileşiklerin AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandıAraştırmacı
8Heteroatom İçeren Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi Termal İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının GeliştirilmesiTÜBİTAK PROJESİTamamlandıAraştırmacı