Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersiyle İlgili Tutumlarının İncelenmesiPOLAT TUĞÇE, KARABACAK ATAY ÇİĞDEM5. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi03.06.2023Özet bildiri, Basılı, Antalya
2Investigation of ADME and Toxicity Properties of Benzoic Acid Based Azo DyesUlutürk Mehmet, KARABACAK ATAY ÇİĞDEM, DEDE BÜLENT, TİLKİ TAHİR6th International Health Science and Life Congress (IHSLC 2023)06.03.2023Özet bildiri, Basılı,
3Molecular Docking Studies of Molecules That May Be Monoamine Oxidase InhibitorsGÜNGÖR Fatıma Kübra, DOĞAN Buse, KARABACAK ATAY ÇİĞDEM6th International Health Science and Life Congress (IHSLC 2023)02.03.2023Özet bildiri, Basılı,
4Sınıf Öğretmenlerinin Seçili Değişkenlere Göre Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına Yönelik Öz Yeterlilik Algılarının Araştırılması: Burdur İli ÖrneğiKARA AYŞEN, KARABACAK ATAY ÇİĞDEM14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021)21.05.2021Özet bildiri, Basılı, BURDUR
5FETEMM(STEM) Konusunun Lisansüstü Tezlere Yansımaları: Bir Bibliyometrik Çalışma GİRGİN BEYZA, TURAN EDA, KARABACAK ATAY ÇİĞDEM4th International Health Science and Life Congress10.04.2021Özet bildiri, Basılı, BURDUR
6COVID-19 Pandemi Sürecinde Burdur İl Merkezi Tıbbi Atık Verilerinin AnaliziTürkmen Yasin,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM3rd International Health Science and Life Congress06.06.2020Özet bildiri, Elektronik,
7COVID-19 Pandemi Sürecinin Burdur İl Merkezi Hava Kalitesi Verilerine EtkisiTürkmen Yasin,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM3rd International Health Science and Life Congress06.06.2020Özet bildiri, Elektronik,
8A Bibliometric Analysis of the “Environmental Awareness” in the Graduate Thesis in Education (Eğitim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerde “Çevre Bilinci” Konusunun Ele Alınışına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz)Türkmen Yasin,KARABACAK ATAY ÇİĞDEMInternational Young Researchers Student Congress30.11.2019Tam metin bildiri, Basılı,
9Investigation of the Antitumor Properties of 5-Amino-4-Hetarylazo-3-Methyl-1H-Pyrazole by Molecular Docking StudySEZGİN BARIŞ,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,DEDE BÜLENT,TİLKİ TAHİR2nd International Conferenceon Technology and Science (Techno-Science)16.11.2019Tam metin bildiri, Basılı,
10Theoretical pharmaceutical similarity and pharmacokinetic properties of 5,5-dimethyl-2-(p-tolyldiazenyl) cyclohexane-1,3-dioneIrmuminova Shahodat,TİLKİ TAHİR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,DEDE BÜLENT2nd International Conferenceon Technology and Science (Techno-Science)16.11.2019Tam metin bildiri, Basılı,
11Use of 2,2-dimethyl-5-(p-tolydiazenyl)-1,3-dioxane-4,6-dione in heavy metal removal by the method of liquid-liquid extractionNurmyradova Mahri,DEDE BÜLENT,TİLKİ TAHİR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM2nd International Conferenceon Technology and Science (Techno-Science)16.11.2019Tam metin bildiri, Basılı,
12Theoretical Investigation of Toxicity and DruglikenessProperties of 2-((2-amino-4,6-dimethylpyrimidine5yl)diazenyl)benzoic acidGökalp Merve,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİR,DEDE BÜLENT2nd International Conferenceon Technology and Science (Techno-Science)16.11.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
13Anthranilic Acid Based Azo Dye: A Molecular Docking Study For Antibacterial ActivitySEZGİN BARIŞ,DEDE BÜLENT,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİR2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC’xx19)27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
14Investigation of Antioxidant Activities of the N,N-dimethylbenzene-1,4-diamine Based Monoazo Dyes By Using DFT CalculationsGökalp Merve,TİLKİ TAHİR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,DEDE BÜLENT2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC’xx19)27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
15Oxime Derivative Azo Dye: Investigation of the Antitumor Properties By Molecular Docking StudyTurgul Ozan,SEZGİN BARIŞ,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,DEDE BÜLENT,TİLKİ TAHİR2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC’xx19)27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
16Some Mono Azo Dyes: Theoretical, Pharmacokinetics and Druglikeness studiesTürkmen Tuğçe,DEDE BÜLENT,TİLKİ TAHİR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC’xx19)27.04.2019Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
17Investigation of the Value Judgements of Science Teacher Candidates: The Case of BURDURTürker Abdurrahman,GÜNDÜZ MEVLÜT,KARABACAK ATAY ÇİĞDEMIV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018)03.11.2018Özet bildiri, Elektronik, Antalya / Alanya
18Novel Mono Azo Dyes Including Ribofuranose and Pyrazole Moieties: Synthesis, Characterization and Absorption PropertiesTİLKİ TAHİR,KAPLAN ABDULLAH,KARABACAK ATAY ÇİĞDEMBilge Kagan 1. International Science Congress29.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Amsterdam
19Experimental and Computational Studies of Newly Synthesized Azo Dyes Based MaterialsTUNAY TAŞLI PINAR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,DEMİRTÜRK TAYFUN,TİLKİ TAHİR5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2018)06.10.2018Özet bildiri, Elektronik, Cappadocia
20Experimental and Theoretical Studies on Some Spectroscopic Properties of New Mono-Azo dyesÖZDEMİR KART SEVGİ,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,Gökalp Merve,Tuğrul Özlem,TİLKİ TAHİR5th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation (MSNG2018)06.10.2018Özet bildiri, Elektronik, Cappadocia
21Determination of Antioxidant Capacities Of Azo Molecules Using DFT MethodKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,Gökalp Merve,DEDE BÜLENT,TİLKİ TAHİR1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Elektronik, Burdur
22A Novel Ligand Including Azo Group And Its Mononuclear Cu(II) Complex: Synthesis, Spectroscopic Properties and Catalase-Like Enzymatic Activity StudiesTİLKİ TAHİR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,DEDE BÜLENT1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Elektronik, Burdur
23Molecular Docking Studies of Azo Derivatives as Potential Antibacterial AgentsKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİR,DEDE BÜLENT1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Elektronik, Burdur
24Use of Azo Derivatives to Remove Some Heavy Metals from Aqueous Media by Applying Solvent Extraction MethodDEDE BÜLENT,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,Gökalp Merve,TİLKİ TAHİR1st International Health Sciences and Life Congress05.05.2018Özet bildiri, Elektronik, Burdur
25Analysis of Science Teacher Candidates’ Levels of Laboratory Readiness by Selected Variables (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Hazır Bulunuşluk Düzeyinin Seçili Değişkenlere Göre İrdelenmesi)Türker Abdurrahman,Kara Ayşen,KARABACAK ATAY ÇİĞDEMInternational Multidisciplinary Studies Congress(IMSC)27.11.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
26Attitudes toward Laboratory Skills According to Various Variables (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi)Kara Ayşen,Türker Abdurrahman,KARABACAK ATAY ÇİĞDEMInternational Multidisciplinary Studies Congress (IMSC)26.11.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya
27Synthesis, Characterization and Absorption Properties of Azo Dyes Containing Ribonucleoside AnalogueKARABACAK ATAY ÇİĞDEMInternational Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017)21.04.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik,
28Synthesis, Characterization& Absorption Properties of Novel Monoazo Dyes: 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 2-((3,5- dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl) -5-nitrobenzoate and 2-(4-methoxyphenyl)- 2-oxoethyl-2-((3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)-5-nitrobenzoateKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİRInternational Academic Researches Congress (INES 201605.11.2016Özet bildiri, Basılı, ANTALYA
29Synthesis, Spectroscopic Properties and DFT Calculations of Some Novel Mono Azo Dyes Derived From 5-nitroanthranilic acidKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,GÖKALP MERVE,KART HASAN HÜSEYİN,TİLKİ TAHİR28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı)21.08.2016Özet bildiri, Basılı, MERSİN
30Disazo Dyes Containing Benzothiazole and Dimedone Moieties: Synthesis, Characterization and Absorption PropertiesKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,CİÇEN GÜLŞAH,TİLKİ TAHİRInternational Research Conference on Chemical, Biological and Medical Sciences (RCCBMS-2016)03.06.2016Özet bildiri, Basılı,
31Antimicrobial Activities and Absorption Properties of Disazo Dyes Containing Imidazole and Pyrazole MoietiesKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,GÖKALP MERVE,ÖZDEN TUNCER BANU,TİLKİ TAHİRInternational Conference on Research in Education and Science (ICRES 2016)22.05.2016Özet bildiri, Basılı,
32Heterosiklik Bileşen İçeren Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesiGökalp Merve,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİR27. Ulusal Kimya Kongresi28.08.2015Özet bildiri, Basılı, Çanakkale
33Bir Seri Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesiCiçen Gülşah,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİR27. Ulusal Kimya Kongresi28.08.2015Özet bildiri, Basılı, Çanakkale
34Polipirol/Gümüş Kompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve İletkenliğinin İncelenmesiKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,Ciçen Gülşah,Yeşil Tolga Acar,Tutal Sema Nur,Kurtaran Erhan27. Ulusal Kimya Kongresi28.08.2015Özet bildiri, Basılı, Çanakkale
35Some Azo Dyes: Synthesis, Characterization, Preparation of Metal Complexes and Investigation of Their Spectroscopic PropertiesKARABACAK ATAY ÇİĞDEM,TİLKİ TAHİR,tezeren mustafa ali,Ciçen GülşahPaintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi25.10.2014Özet bildiri, Basılı, İstanbul
36Some Disperse Disazo Dyes Containing Heterocyclic Compounds: Synthesis, Characterization and Investigation of Absorption PropertiesTİLKİ TAHİR,KARABACAK ATAY ÇİĞDEM,KARCI FİKRET,Dilek Ömer,Gökalp MervePaintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi25.10.2014Özet bildiri, Basılı, İstanbul
37Bazı Pirazol Halkası İçeren Azo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Yüksek Yoğunluklu Optik Depolama Aygıtlarında Kullanımının Spektroskopik Olarak AraştırılmasıMustafa Ali Tezeren, Çiğdem Karabacak, Tahir TilkiXIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi18.05.2013Özet bildiri, Basılı,
38İndol Halkası İçeren Disazo Boyarmaddelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesiÖmer Dilek, Çiğdem Karabacak, Tahir TilkiXIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi18.05.2013Özet bildiri, Basılı,
39Bentonit/Poli(2-Okso-2-Feniletil-2-Amino Benzoat) Nanokompozitinin Sentezi Ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesiTolga Acar Yeşil, Mustafa Yavuz, Çiğdem Karabacak, Ömer Dilek, Mustafa ÖktenXIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi18.05.2013Özet bildiri, Basılı,
40Heterojen Katalizörlerin Kullanılmasıyla 7-hidroksi-4-metil kumarinin Mikrodalga Yöntemiyle SenteziÇiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa Cengiz24. Ulusal Kimya Kongresi02.07.2010Özet bildiri, Basılı,
41Electrorheological Properties of Environmental Friendly Modified CelluloseTahir Tilki, Mustafa Yavuz, Mehmet Çabuk, Çiğdem Karabacak1. International Symposium on Sustainable Development09.06.2009Tam metin bildiri, Basılı,
42Modifiye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesiÇiğdem Karabacak, Mehmet Ulutürk, Mehmet Çabuk, Tahir Tilki, Mustafa YavuzXXII. Ulusal Kimya Kongresi10.10.2008Özet bildiri, Basılı,
43Modifiye Edilmiş Biyobozunur Mısır Nişastasının Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesiMehmet Ulutürk, Çiğdem Karabacak, Mehmet Çabuk, Mustafa Yavuz, Tahir TilkiXXII. Ulusal Kimya Kongresi10.10.2008Özet bildiri, Basılı,
44Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida Edmondson Bitki Çiçeklerinin GC-MS AnaliziÇiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa Cengiz, Mehmet ÇiçekVIII. Kromatografi Kongresi11.06.2008Özet bildiri, Basılı,
45Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisinin Aseton Ekstraktının GC-MS AnaliziTahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Mustafa CengizVIII. Kromatografi Kongresi,11.06.2008Özet bildiri, Basılı,
46Synthesis and Characterization of Poly[3-(2,5-Dimethyl-4-tienyl) Phenyl Tiyophene] (P3DMTPT): Electroreological Properties the some Electrical Properties of the P3DMTPT/n-lnP StructureAyşegül Uygun, Songül Şen, Ayşegül Yavuz, Tahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Zafer Maşlakçı, Mustafa Yavuz, Nevin Aytemiz, Ahmet Faruk ÖzdemirAPA 200831.01.2008Özet bildiri, Basılı,
47Synthesis and Characterization of Some N-Phenyl Substituted PolypyrrolesSongül Şen, Ayşegül Uygun, Ayşegül Yavuz, Tahir Tilki, Çiğdem KarabacakAPA 200831.01.2008Özet bildiri, Basılı,
48Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisindeki Ajugarin V Bileşiğinin Kimyasal Yapısının Tayin EdilmesiÇiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa CengizXXI. Ulusal Kimya Kongresi27.08.2007Özet bildiri, Basılı,
49Bazı 3-Sübstitüe Tiyofen Türevlerinin SenteziTahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Mustafa YavuzXXI. Ulusal Kimya Kongresi27.08.2007Özet bildiri, Basılı,
503-Sübstitüe Politiyofen Türevlerinin Kimyasal Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesiAyşegül Gök, Songül Şen, Ayşegül Yavuz, Tahir Tilki, Çiğdem Karabacak, Nevin AytemizXXI. Ulusal Kimya Kongresi27.08.2007Özet bildiri, Basılı,
51Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia Edmondson Bitkisindeki Diterpenik Bileşiklerin Kimyasal Yapılarının Tayin EdilmesiÇiğdem Karabacak, Tahir Tilki, Mustafa CengizXX. Ulusal Kimya Kongresi08.09.2006Özet bildiri, Basılı,