Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoŞer‘iyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Osmanlı-Rusya İlişkilerinin Kıbrıs’a Yansıması: Konsoloslar, Tüccarlar ve TicaretERDÖNMEZ CELALSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, SSCI
2 infoTanzimat Devri Başlarında Kıbrıs’xxta Bir Köle Cinayeti DavasıERDÖNMEZ CELALTarih Okulu Dergisi/Journal of History School2019Ulusal, Hakemli, Elektronik, TÜBİTAK ULAKBİM, TÜBİTAK TR DİZİN, MLA, AMIR, GOOGLE SCHOLAR
3 infoKıbrıs Türk Eğitimine İngiliz Müdahalesi (1920-1935)ÇAPRAZ HAYRİ,ERDÖNMEZ CELAL,GÜNEŞ BİLALCumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, ESCI, EBSCO, ERIH Plus, Historical Abstract, index islamicus,Middle Eastern and Central Asian Studies, MLA.
4Tanzimat Devri nde Kıbrıs ta Azat Edilmiş Kölelerin Hukuki ve Sosyo Ekonomik Durumları 1839 1876ERDÖNMEZ CELALBelleten2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, AHCI
5Tanzimat Devrinde Bazı KıbrısRumlarının Yunan VatandaşlığınaGeçmelerinden Kaynaklanan HukukîMeselelerERDÖNMEZ CELALBilig2013Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
6Tanzimat Devrinde İngiltereKonsoloslarının Kıbrıs taki Faaliyetleri 1839 1856ERDÖNMEZ CELALBilig2011Uluslararası, Hakemli, Basılı, SSCI
7Tarih Eğitimi ve Kimlik Kuzey Kıbrıs ÖrneğiERDÖNMEZ CELALTürk Yurdu2011Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI
8Şer iyye Sicillerine Göre Tanzimat Dönemi nde Kıbrıs ta Bir İrtidâd ve Tanassur VakasıERDÖNMEZ CELALAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2008Ulusal, Hakemli, Basılı, EBSCO-SocINDEX - Akademik Dizin - MLA- ULAKBİM- ASOS
9Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarında Osmanlı Devrinde Kıbrıs a Yapılan Sürgünlerle İlgili Bazı TespitlerERDÖNMEZ CELALSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi2007Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI
10Tanzimat Sürecinde Taşradaki Adlî ve İdarî Boşlukların İstismarı Milli Halil Bey OlayıERDÖNMEZ CELALTürk Dünyası Araştırmaları2002Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI
11Âyânlık tan Kaza Müdürlüğü ne Abdülcebbarzâdeler ve YolsuzluklarıERDÖNMEZ CELALTürk Dünyası Araştırmaları2002Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI
12Osmanlı Arşiv Belgelerinde Geçen Ekrâd TabiriERDÖNMEZ CELALSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi2002Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI
13Tanzimat Devri nde Koçgiri Aşireti ni Islah ÇalışmalarıERDÖNMEZ CELALTürk Dünyası Araştırmaları2000Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI
14Tanzimat Devrinde Aşiretlerin İskân PolitikasıERDÖNMEZ CELALSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi1999Ulusal, Hakemli, Basılı, SSCI