Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1BURDUR İLİNİN YARDIMCI DESTİNASYON OLARAK İNCELENMESİ VEDESTİNASYON YÖNETİM ÖRGÜT MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİİNANIR ALİ,BİÇER CİHAN1.TEKE YÖRESİ SEMPOZYUMUTam metin bildiri, , Burdur