Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1960
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisans : Ankara Üniv. Vet. Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Parazitoloji
 • (1996-01-01 17:05:39)
 • Doçenlik : Ankara Üniv. Vet. Fak.
 • Doçenlik Dal : Parazitoloji (1996-10-04 17:05:39)
 • Profesörlük : Akdeniz Üniv. Burdur Vet. Fak. Hastalıklar ve Klinik Bil. Böl. Parazitoloji ABD
 • (2002-08-23 11:33:00)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Karaer, Z., Yukarı, B.A. ve Aydın, L. (1997): Türkiye Keneleri ve Vektörlükleri. In: Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Editörler: M.Ali Özcel ve Nilgün Daldal. Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No: 13. Ege Üniv. Basımevi, İzmir. Pp: 363-434. (1997)
2- Yukarı, B.A. (2001): At, Deve ve Domuzlarda Coccidiosis. In: Coccidiosis; Editör: Prof. Dr. Şükran DİNÇER. Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No: 17: Meta Basım, Bornova- İzmir. Pp. 237- 242. (2001)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Tanyüksel, M., Yukarı, B.A., Karaer, Z., Haznedaroğlu, T. ve Gün, H. (1996): Ankara Kızılcahamam Yöresinde Lyme Borreliosis Seroepidemiyolojisi ve Vektör Keneler. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni. 38: 479- 483. (1996)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Dinçer,Ş., Sayın,F., Karaer,Z., Çakmak,A., Friedhoff,K.T., Müller,I., İnci,A., Yukarı,B.A. ve Eren,H. (1991) : Karadeniz Bölgesi Sığırlarında Bulunan Kan Parazitlerinin Sero-İnsidensi Üzerine Araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 38 (1-2) : 206-226. (1991)
2- Eren,H., Çakmak,A. ve Yukarı,B.A. (1995): Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Theileria annulata'nın Sero-prevalansı. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 42 (1), 57-60. (1995)
3- Gün,H., Tanyüksel,M., Yukarı,B.A., Çakmak,A. ve Karaer,Z. (1996): Türkiye'de Babesiosis'in İlk İnsan Serodiagnozu. T.Parasitol.Derg. 20 (1), 1-7. (1996)
4- İnci, A., Yukarı, B.A. ve Sayın, F. (1998): Çankırı Yöresinde bazı Koyun ve Keçi Sürülerinde Babesiosis ve Theileriosis Etkenlerinin Mikroskobik Kan Muayenesiyle Araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 45: 105- 113. (1998)
5- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Ünsüren, H. (1999): Ankara Yöresinden Elde edilen Theileria annulata (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İzolatları Üzerinde Araştırmalar. 1. Duyarlı Danalarda Enfekte Kanla Oluşturulan Tropikal Theileriosis'den İleri gelen Morbidite ve Mortalite Olayları. Türk. Parazitol. Derg. 23 (2): 178- 184. (1999)
6- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Ünsüren, H. (1999): Ankara Yöresinden Elde edilen Theileria annulata (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İzolatları Üzerinde Araştırmalar. 2. Ankara Yöresinden T.annulata'nın İzolasyonu ve Hücre Kültürünün Yapılması. Türk. Parazitol. Derg. 23 (4): 426-431. (1999)
7- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Brown, C.G.D., Mmelrose, M.T.R. (1999): Ankara Yöresinden Elde edilen Theileria annulata (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İzolatları Üzerinde Araştırmalar. 4. Vektör Kenelerin Theileria annulata ile deneysel Enfeksiyonları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 46 (1), 127- 135. (1999)
8- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H.(1999): Ankara Yöresinden Elde edilen Theileria annulata (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İzolatları Üzerinde Araştırmalar. 5. Theileria annulata Kan Stabilatları ile Enfekte Edilen Danalar Üzerinde Antikor Yanıtı ve Serolojik Çapraz Reaksiyon Çalışmaları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 46 (2-3):207- 218. (1999)
9- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Nalbantoğlu, S., Vatansever, Z. (2000): Türkiye'de Tropikal theileriosis Üzerine Araştırmalar. 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virülansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 47 (1): 1- 11. (2000)
10- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer, Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı, B.A., Eren, H., Nalbantoğlu, S. Vatansever, Z. (2000): Türkiye'de tropikal theileriosis üzerinde araştırmalar. 2. 2.Theileria annulata'nın değişik yöntemlerle kültivasyonu ve izolasyonu. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 47 (2): 157- 166. (2000)
11- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Nalbantoğlu, S., Vatansever, Z. Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Brown, C.G.D., Melrose, R.(2001): Türkiye'de Tropikal theileriosis Üzerine Araştırmalar. 3. Theileria annulata ile Deneysel Olarak Enfekte Edilmiş Buzağılar Üzerinde Beslenen 4 Hyalomma (Ixodidae) Türünün Enfeksiyon Oranları Üzerinde Karşılaştırmalı Çalışmalar. Türk. Parazitol. Derg. 25 (3): 258-264. (2001)
12- Tanyüksel, M. Vatansever, Z., Karaer, Z., Araz, E., Haznedaroğlu, T., Yukarı, B.A., Açıcı, M.(2002 ). Sığır babesiosisinin epidemiyolojisi ve zoonotik önemi. Türk. Parazitol. Derg. 26 (1): 42- 47. (2002)
13- Tanyüksel, M., Haznedaroğlu, T., Albay, A., Yukarı, B.A., Demirel, K., Gün, H. (1995): Ankara'da Bir Askeri Birliğe yeni Katılan Askerlerde barsak paraziti Sıklığı ve Anti-Paraziter Tedavinin Etkinliği. Türk. Parazitol. Derg. 19 (4), 498- 509. (1995)
14- Yukarı,B.A. (1993): Laboratuvarda Hyalomma anatolicum excavatum (Koch,1844) Kolonisinin Elde Edilmesi ve Muhafazası. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 40 (1) : 99-114. (1993)
15- Yukarı,B.A., Çakmak,A., Karaer,Z., Düzgün,A. ve Yaralı,C. (1996): Ankara Yöresinde Koyunlarda Babesia ovis'in IFA ve ELISA Yöntemleri ile Serodiagnozu.Vet.Hek.Dern.Derg. 67 (1), 42-45. (1996)
16- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Inci,A., Yukarı,B.A., Eren,H. (1998): Ankara Yöresinden Elde edilen Theileria annulata (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İzolatları Üzerinde Araştırmalar. 3. Laboratuvarda Steril Kene Türlerinin Yetiştirilmesi ve Huhafazası. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 45 (2-3), 193- 199. (1998)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Özmen, Ö., Yukarı, B.A , Halıgür, M. ve Şahinduran, Ş. (2006): Observations and immunohistochemical detection of Coronavirus Cryptosporidium parvum and Giardia intestinalis in neonatal diarrhoea in lambs an kids. Schweiz. Arch. Tierheilk. 148 (7), 357-364. (2006)
2- Şahinduran, Ş., Sezer, K., Büyükoğlu, T., Yukarı, B.A. ve Albay, M.K. (2006): Plasma Ascorbic Acid Levels in Lambs With Coccidiosis. Tr J Vet Anim Sci, 30 (2), 219- 221. (2006)
3- Umur, Ş., Yukarı, B.A. (2005): Seasonal of gastro-intestinal nematodes in goats in Burdur Region, Turkey. Tr J Vet Anim Sci, 29 (2), 441- 448. (2005)
4- Umur, Ş., Yukarı, B.A. (2005): An abattoir survey of gastro- intestinal nematodes in sheep in the Burdur region, Turkey. Tr J Vet Anim Sci, 29 (5), 1195- 1201. (2005)
5- Özmen, Ö., Halıgür, M. ve Yukarı, B.A. (2005): A study on the Presence of leucocytozoonosis in Wild Birds of Burdur District. Tr J Vet Anim Sci, 29 (6), 1273- 1278. (2005)
6- Özmen, Ö., Şahinduran, Ş. ve Yukarı, B.A. (2004): Comparative Evoluation on Clinicopathological Findings and Treatment in Acute and Chronic Coccidiosis of Lambs and Kids. Indian Vet. J. 81 (11), 1206- 1209. (2004)
7- Sayın,F., Nalbantoğlu, S., Karaer,Z., Çakmak,A., Dinçer,Ş., Vatansever, Z.,. İnci, A., Yukarı,B.A., Eren,H., Günay, M., Onar, E., Alp, H. (2004): Türkiye'de Tropikal Theileriosis Üzerinde Araştırmalar. 5. Atenüye Theileria annulata Şizont aşısının düşük dozlarının Tropikal Theileriosise Karşı Sığırları Korumadaki Etkileri. Tr J Vet Anim Sci, 28 (6), 963- 971. (2004)
8- İnci, A., Nalbantoğlu, S., Çam, Y., Atasever, A., Karaer, Z., Çakmak, A., Sayın, F., Yukarı, B.A., İça, A. ve Deniz, A. (2003): Kayseri yöresinde koyun ve keçilerde theileriosis ve kene enfestasyonları. Tr J Vet Anim Sci, 27 (1), 57- 60. (2003)
9- Sayın,F., Karaer,Z., Dinçer,Ş., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Vatansever, Z., Nalbantoğlu,S., Melrose, T.R. (2003): A coımparison susceptibilities to infection of four species of Hyalomma ticks with Theileria annulata. Veterinary Parasitology 113 (2), 115-121. (2003)
10- Yukarı, B.A., Umur Ş. (2002 ): Burdur yöresindeki sığır, koyun ve keçilerde kene (Ixodoidea) türlerinin yayılışı. Tr J Vet Anim Sci, 26 (6), 1263-1270. (2002)
11- Sayın,F., Dinçer,Ş., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı, B.A., Vatansever,Z. Nalbantoğlu, S., Deniz, A. (1997): Tick- borne diseases in Turkey. Trop. Anim. Health and Prod. 29 (4): 53 S- 53S, Suppl. (1997)
12- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Dumanlı,N., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Vatansever,Z. (1997): Status of Tıck Infestation of Sheep and Goats in Turkey. Parassitologia., 39 (2). 145-152. (1997)
13- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Değer,S., Nalbantoğlu,S. (1997) : Status of The Tıck Borne Disease in Sheep and Goats in Turkey. Parassitologia., 39 (2). 153-156. (1997)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Yukarı, B.A. ve Nalbantoğlu, S. (1999): Türkiye'de Bir Muhabbet Kuşu (Melopsittacus sp)'nda İlk Giardiosis Olgusu. Türk. Parazitol. Derg. 23 (1): 100-102. (1999)
Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Yukarı,B.A. ve Karaer,Z.(1996): Babesiosis. Vet.Hek.Dern. Derg. 67 (1), 46-54. (1996)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer, Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Kırvar,E. ve Ünsüren,H. (1989): Hyalomma detritum ve Hyalomma a.anatolicum'un Theileria annulata İle Deneysel Enfeksiyonu Üzerinde Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
2- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Kırvar,E. ve Ünsüren,H. (1989): Ankara'nın Değişik Yörelerinden Elde Edilen Theileria annulata İzolatları Arasında Çapraz Bağışıklık Reaksiyonları Üzerinde Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
3- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Kırvar,E. ve Ünsüren,H. (1989): Ankara Yöresinde Sığırlardan Elde Edilen Theileria annulata'nın İnvitro Kültivasyonu Üzerine Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
4- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Kırvar,E., ve Ünsüren,H. (1989): Ankara'nın Değişik Yörelerinden Elde Edilen Theileria annulata İzolatlarının Patojenite Durumları Üzerinde Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
5- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Kırvar,E. ve Ünsüren,H. (1989): İzoenzim Elektroforezi İle Theileria annulata Parazitlerinin Suş Tespiti. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
6- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Kırvar,E. ve Ünsüren,H. (1989): Theileria annulata İle Deneysel Enfeksiyon İçin Hyalomma detritum, Hyalomma anatolicum anatolicum ve Hyalomma anatolicum excavatum Nymphlerinin Üretimi ve Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
7- Sayın,F., Friedhoff,K.T., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A. ve Eren,H. (1989): Ankara Yöresi Sığırlarında Kan Parazitlerinin Sero-insidensi Üzerine Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
8- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Yukarı,B.A., Vatansever,Z. ve Nalbantoğlu,S. (1993): Türkiye'de Tropikal Theileriosis'in Vektörleri Üzerinde Araştırmalar. 8.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 7-10 Eylül, Trabzon. (1993)
9- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Dumanlı, N., Çakmak,A., Angın, M., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren, H., Özcan, C., Nalbantoğlu,S. Vatansever,Z., (1997): Sahada Kenelerde Doğal Theileria annulata Enfeksiyonları Üzerinde Araştırmalar. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
10- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Nalbantoğlu,S., Sel,T., Vatansever,Z., (1997): Farklı Bölgelerden İzole Edilen değişik Pasaj basamaklarındaki Theileria annulata İzolatlarının Glukoz Fosfat İzomeraz İzoenzim Elektroforezi ile Karakterlerinin saptanması Üzerine Araştırmalar. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
11- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren, H., Nalbantoğlu,S., Vatansever,Z., (1997): Değişik Hyalomma Türlerinde Theileria annulata ile deneysel Enfeksiyon Çalışmaları. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
12- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Dumanlı, N., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren, H., Nalbantoğlu,S., Vatansever,Z., Aktaş, M., Açıcı, M., Öz, İ.(1997): Sahada Attenue Theileria annulata Aşısı ile Aşılanan Sığırlarda Seropozitiflik ve Antikor Titresi Üzerinde Araştırmalar. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
13- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Nalbantoğlu,S., Vatansever,Z., (1997): Çeşitli Theileria annulata Stoklarının Elde Edilmesi, Patojenitesi ve İnvitro Kültivasyonu Üzerinde Çalışmalar. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
14- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Zeybek, H., Dündar, B., Nalbantoğlu,S., Vatansever,Z., Deniz, A., Çizmeci, Ş.G. (1997): Aşılama Sonrası Tropikal theileriosis'in Epidemiyolojisi Üzerinde Çalışmalar. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
15- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Nalbantoğlu,S., Vatansever,Z., Köroğlu, E., Şaki, C., Aktaş, M., Beyazıt, A. (1997): Aşılanmamış Bölgelerde Tropikal theileriosis'in Epidemiyolojisi Üzerinde Çalışmalar. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 8-12 Eylül, Ankara. (1997)
16- İnci, A., Karaer, Z., Çakmak, A., Atasever, A., Dinçer, Ş., Sayın, F., Yukarı, B.A., Nalbantoğlu, S. ve İçal, A. (1999): Kayseri Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileriosis. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 6-10 Eylül, Sivas. (1999)
17- Sayın, F., Dinçer, Ş., Karaer, Z., Çakmak, A., Yukarı, B.A., Nalbantoğlu, S., Vatansever, Z. ve Deniz, A. (1999): Ankara Yöresinde Aşılama Sonrası Tropikal Theileriosis'in Epidemiyolojisi Üzerinde Araştırmalar. I. Ulusal Buiatri Kongresi, Bildiri Özetleri. 20-22 Ekim, Ankara. (1999)
18- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., Yukarı,B.A., Nalbantoğlu,S., Vatansever,Z., ve Deniz, A. (1999): Ankara Yöresinde Theileria annulata'nın vektörleri üzerine Araştırmalar. I. Ulusal Buiatri Kongresi, Bildiri Özetleri. 20-22 Ekim, Ankara. (1999)
19- Özmen, Ö., Yukarı, B.A. (2005):İmmunosupresyon Oluşturulan Tavşanlarda Sarcoptik Uyuz. III: Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 18- 21 Mayıs, Bursa. (2005)
20- Dinçer,Ş., Sayın,F., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A. ve Eren,H. (1989): Karadeniz Bölgesi Sığırlarında Bulunan Kan Parazitlerinin Sero-insidensi Üzerine Araştırmalar. 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 26-29 Eylül, İstanbul. (1989)
21- Yukarı,B.A. (1993): Laboratuvarda Hyalomma anatolicum excavatum (Koch,1844) Kolonisinin Elde Edilmesi ve Muhafası Üzerinde Araştırmalar. 8.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 7-10 Eylül, Trabzon. (1993)
22- Yukarı,B.A., Umur, Ş. (2001) : Burdur Yöresinde Sığır, Koyun ve Keçilerde kene (Ixodoidea)Türlerinin Yayılışı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 24- 28 Eylül, Elazığ. (2001)
23- Umur, Ş., Yukarı, B.A. (2001): Burdur Yöresi Koyun ve Keçilerinde Mide- Bağırsak Nematodlarının Yayılışı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Bildiri Özetleri. 24- 28 Eylül, Elazığ. (2001)
24- Özmen, Ö., Halıgür,M. Ve Yukarı, B.A. (2005): Burdur'da yabani kuşlarda Leukositozoonozis'in varlığı üzerine bir çalışma. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri Özetleri. 18-25 Eylül, İzmir. (2005)
25- Şahinduran, Ş., Sezer, K., Büyükoğlu, T., Yukarı, B.A. ve Albay, M.K. (2006): Koksidiozlu Kuzularda Plazma Ascorbik Asit Düzeyleri. II. Ulusal veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 9- 11 Eylül, Elazığ. (2006)
26- Özmen, Ö., Şahinduran, Ş. ve Yukarı, B.A. (2004): Kuzu ve Oğlak Koksidiyozuna Klinikopatolojik Yaklaşım. 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2- 5 Temmuz, Van. (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sayın, F, Dinçer, Ş., Karaer, Z., Çakmak,A., İnci,A., Eren,H., Yukarı,B.A. and Kırvar,E. (1990): Studies on Tropical Theileriosis in Turkey. In: "Proceedings of a Workshop held The International Laboratory for Research on Animal Diseases". Ed. T.T.Dolan, P.23-28, Nairobi, Kenya. (1990)
2- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A and Eren,H. (1991): Epidemiological Study on Tropical Theileriasis Around Ankara. In: " Proceedings of The Second EEC Workshop on Orientation and Coordination of Research on Tropical Theileriosis". Ed. D.K. Singh and B.C. Varshney, P.51-54, March 18-22. National Dairy Development Board, Anand, India. (1991)
3- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H. and Brown,C.G.D. (1992): Epidemiological Study on Tropical Theileriasis Around Ankara. 150 Years of Veterinary Education, Proceedings. 24-31 May, Ankara- Turkey. (1992)
4- Sayın,F., Dinçer,Ş., Dumanlı,N., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Beyazit,A., Spooner,R.L. and Brown,C.G.D. (1994): Epidemiology of Tropical Theileriosis in Turkey. European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis. Antalya, Turkey. (1994)
5- Kırvar,E., Eren,H., İnci,A., Yukarı,B.A., Sayın,F., Wilkie,G., Brown,C.G.D. and Melrose,T.R. (1994): Glucose Phosphate Isomerase (GPI) Polymorphısm in Turkish Stocks of Theileria annulata. European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis. pp.70-75, Antalya, Turkey. (1994)
6- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Friedhoff,K.T. and Müller,I. (1996) : Studies on Seroprevalance of Babesia Infection of Cattle in Turkey. Proceedings of the VIII International Congress of Parasitology. (ICOPA VIII). Editor: M.Ali ÖZCEL. Acta Parasitologica Turcica. 20, Supp.1: pp.505- 516. (1996)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H. Friedhoff,K.T. and Müller,I.(1992): Seroincidence of Babesia and Theileria Infections in Cattle Herds in Ankara and Samsun Areas. 150 Years of Veterinary Education. 24-31 May 1992, Ankara, Turkey. (1992)
2- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A and Eren,H., Vatansever, Z., Nalbantoğlu,S. (1994): Field Study Using Attenuated Vaccine Cells in The Protection of Cattle Against Tropical Theileriosis in Turkey. European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis. 4 th- 9 th October, Antalya, Turkey. (1994)
3- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Vatansever,Z. and Nalbantoğlu,S. (1994): Epidemiological Studies on Tropical Theileriosis in Turkey. European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis. 4 th-9 th October, Antalya, Turkey. (1994)
4- Kırvar,E., Eren,H., İnci,A., Yukarı,B.A., Sayın,F., Wilkie,G., Brown,D. and Melrose,R. (1994). Glucose Phosphate Isomerase (GPI) Polymorphism in Turkish Stocks of Theileria annulata. European Union Third Coordination Meeting on Tropical Theileriosis. 4 th-9 th October, Antalya, Turkey. (1994)
5- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Eren,H., Friedhoff,K.T. and Müller,I. (1994). Seroprevalance of Babesia Infection in Cattle in Turkey. International Congress of Parasitology. Abstracts Volume I. 10-14 October, İzmir, Turkey. (1994)
6- Sayın,F., Dinçer,Ş., Karaer,Z., Çakmak,A., İnci,A., Yukarı,B.A., Vatansever,Z., Nalbantoğlu,S. and Deniz, A. (1996): Tick Borne Diseases in Turkey. Internatıonal Symposiums on Tick- Borne Diseases. Xi'an, China, 3rd- 6th September. (1996)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2131
Email byukari(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 2 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.