Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Bir Ciddi Eğlence Aktivitesi Olarak Spor TurizmiGÖK BURCU4. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİÖzet bildiri, , Burdur
2Ağlasun da Alternatif Turizm OlanaklarıGÖK BURCUI. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm SempozyumuTam metin bildiri, ,
3Ciddi Eğlence Aktivitesi Olarak Kültürel Mİras Turizmi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup ÇalışmasıGÖK BURCU1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik SempozyumuTam metin bildiri, ,
4Örgütsel Bağlılığın İşgören Başarımı Üzerindeki Etkisi Antalya daki A Grubu Seyahat Acentesi Çalışanları Üzerine Bir AraştırmaGÖK BURCU11. Ulusal Turizm KongresiTam metin bildiri, ,
5İç Müşteri Tatmininin Dış Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Antalya da Bir Yiyecek İçecek İşletmesi ÖrneğiGÖK BURCUV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma KongresiTam metin bildiri, ,