Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Determination of Awareness Levels of Physical Education and Sports Teacher Candidates About Negative ActsERDOĞAN BARBAROS SERDARInternational Conference on New Horizons25.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik, PARİS
2Religious Rituals of Kirkpinar Traditional WrestlingsAKGÜL MEHMET HAŞİM,KORKMAZ SEZGİN,ŞAHİN AHMET,ERDOĞAN BARBAROS SERDARInternational Turkish Folks Traditional Sports - Games Symposium25.12.2017Özet bildiri, Elektronik, KAHRAMANMARAŞ
3Religious Rituals of Kırkpınar Traditional WrestlingsAKGÜL MEHMET HAŞİM,KORKMAZ SEZGİN,ŞAHİN AHMET,ERDOĞAN BARBAROS SERDARInternational Türkish Folks Traditional Sports-Games Symposium10.12.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, Kahramanmaraş
4Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Etik İklim Perspektifinden Bağımsızlık Alt Boyutunun İncelenmesiACAR GÖKHAN,ERDOĞAN BARBAROS SERDARWorld Congress of Sport Sciences Researches (WCSSR)03.12.2017Özet bildiri, Elektronik, Manisa
5Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin İncelenmesiERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ACAR GÖKHANWorld Congress of Sport Sciences Researches (WCSSR)03.12.2017Özet bildiri, Elektronik, MANİSA
6Spor Bilimleri Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi ÖrneğiKORKMAZ DENİZ,BAYKÖSE NAZMİ,KARACA AHMET ALİ,ŞAHİN AHMET,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR4th International Sport Scienseces Tourism and Recreation Congress of Students15.05.2017Özet bildiri, Basılı, BURDUR
7Takım ve Bireysel Spor Yapan Sporcuların Hedef Yönelimlerinin İncelenmesiYÜCE FİRDEVS,BAYKÖSE NAZMİ,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,KILINÇ MUSTAFA,ŞAHİN AHMET4th International Sport Scienseces Tourism and Recreation Congress of Students15.05.2017Özet bildiri, Basılı, BURDUR
85 ve 8.Sınıflarda Okuyan Öğrencilerin Sınıf ve Cinsiyet Değişkenine Göre Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin TutumlarıSİNEREN MUHAMMET ALİ,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR4th International Sport Scienseces Tourism and Recreation Congress of Students15.05.2017Özet bildiri, Basılı,
9THE REASONS FOR TAKİNG UP TENNİS AMONG UNİVERSİTY STUDENTS AND WHAT THEY EXPECT FROM ITTOPAL DİLEK,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR4th International sport sciences tourism recreation student congress23.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
10TAKIM VE BİREYSEL SPOR YAPAN SPORCULARIN HEDEF YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİYÜCE FİRDEVS,BAYKÖSE NAZMİ,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,KILINÇ MUSTAFA,ŞAHİN AHMET4TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES TOURISM AND RECREATION CONGRESS OF STUDENTS21.04.2017Özet bildiri, Elektronik,
11Analyzing The Correlation Between Self-Esteem and Attitude of 25 Year Old And Younger Participants Doing ExerciseBİNGÖL ERKAN,ŞAHİN AHMET,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ALDEMİR GÜLAY YASEMİN,FİLİZ KEMAL,ERAVŞAR HAKAN19th Annual Congress of the European College of Sport Science15.08.2014Özet bildiri, Elektronik, AMSTERDAM
12Analyzing the Correlation of Motivational Climate and Achievement Goals of Amateur Football PlayersBAL EMİNE,ŞAHİN AHMET,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ERASLAN MERİÇ,BAYKÖSE NAZMİ19th Annual Congress of the European College of Sport Science15.08.2014Özet bildiri, Elektronik, AMSTERDAM
13A Study on The Resorcefulness Level of Teacher Candidates Who Have Been Studyıng in Physıcal Education and Sports CollegeNERGİS S,ERASLAN MERİÇ,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,FİLİZ KEMAL,ÇALIŞKAN E,YARALI D19th Annual Congress of the European College of Sport Science15.08.2014Özet bildiri, Elektronik, AMSTERDAM
14A Study on The Assertiveness Level of Physical Education and Sports College StudentsERBAŞI FM,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ERASLAN MERİÇ,ALDEMİR GY,ŞAHAN HASAN,KAYA ERDİ19th Annual Congress of the European College of Sport Science15.08.2014Özet bildiri, Elektronik, AMSTERDAM