Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Farelerde ehrlich asit solid tümöründe hypericum perforatum'un karaciğer dokusu adenozin deaminaz, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz enzim aktiviteleri üzerine etkileriYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya (Veterinerlik) Ana Bilim Dalı2019Tamamlandı