Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1COVID-19 İçin Yatay Akış Testi ÜretilmesiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)Devam Ediyor700,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
2Farklı Tampon Çözeltilerinde ve Farklı Saklama Koşullarında Karaciğer Dokusu MDA Düzeylerinin BelirlenmesiTÜBİTAK PROJESİDevam Ediyor2,485 TÜRK LİRASIDanışman
3Farelerde Ehrlich Asit Solid Tümöründe Hypericum Perforatum’un Karaciğer Dokusu Adenozin Deaminaz, Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Katalaz Enzim Aktiviteleri Üzerine EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı10 TÜRK LİRASIYürütücü
4BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI HAYVANCILIK PROJESİ- Hayvanlarda Enterotoksemi hastalığının hızlı teşhisi için nörominidaz tanı kitlerinin geliştirilmesiKalkınma BakanlığıDevam EdiyorAraştırmacı
5Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması ProjesiBURDUR İLİ SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI: TARIM VE HAYVANCILIKTA FARKLILAŞARAK BÜTÜNLEŞİK KALKINMA- ALT PROJE- Burdur İli Geleneksel Süt Ürünleri Haritasının Çıkartılması Ve Belirlenen Ürünlerin Endüstriye KazandırılmasıKalkınma BakanlığıDevam Ediyor2,499,444 TÜRK LİRASIAraştırmacı
6Deneysel Olarak Oluşturulmuş Meme Tümöründe Hypericum Perforatum’xxun Nitrik Oksit, Total Antioksidan Kapasite ve Total Oksidan Kapasite Üzerine Etkisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 0497-MP-18, Yürütücü,Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı8,000 TÜRK LİRASIYürütücü
7Farelerde Ehrlich Asit Tümöründe Eşek Sütü ve Eşek Sütü Kefirinin Kan Biyokimyasal Parametreler Üzerine EtkisiTÜBİTAK PROJESİTamamlandı2,500 TÜRK LİRASIDanışman
8Vitamin E nin HepG2 hücre hattında apoptoz üzerine etkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı72 TÜRK LİRASIAraştırmacı