Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1965
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Dölerme ve Suni Tohumlama
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Etimesğut İlkokulu (1976)
 • Orta Okul : Mehmetçik Ortaokulu (Etimesğut) (1979)
 • Lise : Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknik Lisesi (1982)
 • Lisans : Ankara Üniv. Vet.Fak.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekim
 • Y.Lisans : 30.06.1987
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Dölerme ve Suni Tohumlama
 • (1997-12-17 10:07:21)
 • Doçenlik : MAKÜ
 • Doçenlik Dal : Doğum Jinekoloji ve Suni Tohumlama (2009)
 • Profesörlük : MAKÜ
 • Profesörlük Dal : Dölerme ve Suni Tohumlama (2014)
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

Ayhan ATA, 1965 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da bitirdi. 1982–1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini tamamladı.

Mezuniyet sonrası 1987–1988 yıllarında Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde sözleşmeli Veteriner Hekim olarak çalıştı. 1989–1995 yıllarında Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde sözleşmeli Veteriner Hekim olarak görev yaptı. 1995–1998 yıllarında Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde Hayvan Sağlığı Şube Şefi olarak görev yaptı. 1990–1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 1998 yılında Altındere Tarım İşletmesi Müdürlüğüne başuzman olarak atandı. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesine veteriner hekim olarak naklen atandı. Ata, 04.10.1999 tarihinde Yard. Doç. Dr., 20.01.2009 tarihinde de Üniversite Doçenti oldu. Ata, bir dönem Fakülte Kurul üyeliği ve komisyon başkanlığı yapmış, 01.12.1998 tarihinden bu yana da Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 22.01.2009 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi‘nin tüm paydaşlarıyla ve çevre ile ilgili ilişkilerini geliştirmek ve bölge-ülke sorunlarına duyarlı bir üniversite olmasını sağlamak üzere oluşturulan 7. komisyonda komisyon üyesi olarak atanmıştır. Mayıs 2011’ den bu yana Sağlık Bilimleri Enstitü müdürlüğü görevini yürütmektedir.  

Halen aynı görevleri yürüten Ata, evli, iki çocuk sahibi olup, yabancı dili İngilizcedir.

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ata A. (1999). Sütçü Sığırlarda Erken Postpartum Dönemde GnRH Kullanımının Döl Verimi Üzerine Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 26 (2), 375–388. (1999)
2- Ata A, Tekin N. (2001). Repeat Breeder İneklerde GnRH Uygulaması ve Döl Verimi. Lalahan Hay. Araşt. Ens. Derg. 41 (1), 13–24. (2001)
3- Kale M., Kocamüftüoğlu M., Ata, A. Hasırcıoğlu S., Doğruer G. "Repeat Breeding Problemli Bir Süt Sığırı İşletmesinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Klinik, Serolojik ve Virolojik Yönden İncelenmesi," Vet. Bil. Derg. 24, (1), 41-46 (2008). (2008)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ata A, Kale M. (2004). Sığırlarda Çiftleşme ile Bulaşan Hastalıklar. Burdur Holstein Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Bülteni. 2 (6), 2. (2004)
2- Ata A, Ata N. (2006). 1995–2004 Yılları Burdur İli Süt Sığırcılığının ve Sığırlarda Suni Tohumlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi. Yıl 8. Sayı 33. 25–28. (2006)
3- Ata A. (2007). 2005–2006 yılı Burdur ilinde yetiştirilen süt sığırlarının döl verimi yönünden değerlendirilmesi. Burdur Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Dergisi. Sayı 1. 10–12. (2007)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ata A, I Tosun. (2005). Use of Milk Progesterone Tests on Repeat Breeder Cows. Indian Vet. J. June, 82, 642–645. (2005)
2- Ata A, Kale M, Yavru S, Bulut O, Büyükyörük U. (2006). The Effect of Subclinical Bovine Herpesvirus 1 Infection on Fertility of Cows and Heifers. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 56, No.2–3, 267–273. (2006)
3- Kankavi O, Ata A, Ciftcioglu M.A. (2006). Surfactant Protein A and D in the Reproductive Tract of Stallion. Theriogenology. 66: 1057–1064. (2006)
4- Yapkıç O, Yavru S, Bulut O, Kale M, Ata A. (2006). Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Infection in Pregnant Cows and Their Foetuses. Bull Vet Inst Pulawy 50, 315–317. (2006)
5- Kankavi O, Ata A, Gungor O. (2007). Surfactant Protein A and D in the Genital Tract of Mares. Animal Reproduction Science. 2007; 98: 259–270 (2007)
6- Yavru S, Kale M, Ata A, Yapkıç O, Bulut O, Gulay MS. (2007). Effect of Subclinical Bovine Leukemia Virus Infection on Fertility of Cows and Heifers. Medycyna Wet. 2007, 63 (6), 667-669. (2007)
7- Kale, M., A. Ata, S. Yavru, O. Yapkic, O. Bulut, ve M. S. Gulay, (2006). ''The Effect of Infection with Bovine Viral Diarrhea Virus on the Fertility of Cows and Heifers,''. Acta Veterinaria (Beograd), 566, 467-477 (2006). (2006)
8- A. Ata, F. S. Hatipoglu, O. Yildiz-Gulay, M. S. Gulay. (2007)’’Protective Role of Ascorbic Acid on Subacute Sperm Toxicity in Male New Zealand White Rabbits Treated with Endosulfan ‘’ Drug and Chemical Toxicology, Volume 30, Issue 3 July 2007 , pages 181 – 195. (2007)
9- Kale M, O. Bulut, O. Yapkic, M.S. Gulay, F. Pehlivanoglu, A. Ata ve S. Yavru, ''Effects of Subclinical Bovine Leukemia Virus İnfection on Some Production Parameters in A Dairy Farm in Southern Turkey,'' J. S. Afr. Vet. Assoc., 78, (3) 130-132 (2007). (2007)
10- Kankavi, O., Ata, A., Çelik-Özenci, Ç., Sati, L., Çiftçioğlu, M. A., Demir, R., Baykara, M., "Presence and Subcellular Localizations of Surfactant Proteins A and D in Human Spermatozoa", Fertility and Sterility,. Vol. 90, No. 5, P. 1904-1909 (2008). (2008)
11- Ata, A., O. Kankavi, ve M.A. Ciftcioglu, "Surfactant Proteins A and D in the Seminal Plasma of Stallions," Turk. J. Vet. Anim. Sci., 32, (5), 353-358 (2008). (2008)
12- Ata, A., Türütoğlu, H., Kale, M., Gulay, M. S., Pehlivanoglu, F., "Microbial Flora of Normal and Abnormal Cervical Mucous Discharge Associated with Reproductive Performance of Cows and Heifers in Estrus" Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 23, No. 8 (August 2010): p. 1007 - 1012 (2010)
13- Yildiz-Gulay, O., Gulay, M. S., Ata, A., Balic, A., Demirtas, A., "The effects of Feding Pinus Pinea Seeds on Some Blood Values in Male New Zealand White Rabbits," J. Anim. Vet. Advances, 9, (20), (November 2010), p.2655-2658. : (2010)
14- Kale Mehmet; Yavru Sibel; Ata Ayhan; KOCAMÜFTÜOGLU Mesih, YAPICI Orhan and HASIRCIOGLU Sibel .Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Relation to Fertility in Heifers. JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE Volume: 73 Issue: 3 Pages: 331-336 Published: MAR 2011. rn (2011)
15- Kale M.; Ata A.; Kocamuftuoglu M.; Hasircioglu S. BOVINE HERPESVIRUS TYPE 4 (BHV-4) INFECTION IN RELATION TO FERTILITY IN REPEAT BREEDER DAIRY COWS. ACTA VETERINARIA-BEOGRAD Volume: 61 Issue: 1 Pages: 13-19 DOI: 10.2298/AVB1101013K Published: 2011. (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ata A. (2001). Reprodüksiyon Tekniklerinde TSE (Transmission Spongiform Encephalopatty) Riski. Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu. Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu Kitabı. Burdur Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Yayın No: 2001/1. s. 76–82. (2001)
2- Yıldız G, Oğuz F, Oğuz N, Ata A. (2003). Beslenmenin Döl Verimi Üzerine Etkisi. Burdur Yöresinde Süt İneği Beslenmesinde Yapılan Bazı Yanlış Uygulamalar ve Çözüm Yolları Paneli. Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi. Yetiştirici Yayınları Serisi Yayın No: 002. s. 62–115. (2003)
3- Ata A, Ata N. (2005). 1995–2004 yılları Burdur ili hayvancılığının ve sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının değerlendirilmesi. 16–19 Kasım 2005. I. Burdur sempozyumu. Burdur. (2005)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ata A. (2002). Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde (Döl Tutmayan) Repeat Breeder İnek Oranları, RB İneklerde Hızlı Süt Progesteron Testi ve RIA Uygulamaları. II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi. 04–06 Eylül 2002 Konya. (2002)
2- Ata A, Kale M, Türütoğlu H, Yavru S, Yapkıç O, Pehlivanoğlu F, Bulut O, Çelik H.H. (2004). İnek ve Düvelerde Anormal Servikal Mukusun Fertilite Üzerine Etkisi. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi. 30 Eylül-02 Ekim 2004. Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Örsem, Çolaklı. Side Antalya. (2004)
3- Kale M, Ata A, Yavru S, Yapkıç O, Bulut O, Gulay MS. (2006). İnek ve düvelerin fertilitesi üzerinde Bovine Viral Diyare Virus enfeksiyonunun etkisi. VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 26-28 Eylül 2006. Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Örsem, Çolaklı. Side-Antalya. (2006)
4- Kankavi O, Ata A. (2007). Surfaktant proteinlerinin varlığının kısrak genital sisteminde immunohistokimya ve moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak araştırılması. III. Ulusal veteriner biyokimya ve klinik biyokimya kongresi (uluslar arası katılımlı) 21–23 Haziran 2007. alaaddin keykubat yerleşkesi Konya (2007)
5- Ciler Celik-Ozenci, Orhan Kankavi, Ayhan Ata, Leyla Sati, Merih Tekcan, M. Akif Ciftcioglu, Mustafa Faruk Usta, Mehmet Baykara. Surfaktan A ve D proteinlerinin insane sperminde varlığı ve dağılımları: uzun zaman once tanımlanmış proteinlerin erkek fertilitesinde bilinmeyen rolleri olabilir mi' 7. Ulusal Androloji Kongresi 6 - 9 Haziran 2007 tarihinde Ankara Sheraton Hotel (2007)
6- Kocamüftüoğlu, M., A. Ata, M. Kale, S. Hasırcıoğlu, "Repeat Breeder'li Sütçü İneklerde Fertilitenin Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonu ile İlişkisinin Araştırılması", Veteriner Jinekoloji Derneği III. Veteriner Jinekoloji Kongresi 26-27, (Uluslar Arası Katılımlı) 23-26 Ekim Lara -Antalya (2008). (2008)
7- Kale M., A. Ata, M. Kocamüftüoğlu, , S. Hasırcıoğlu, "Repeat Breeder'li Sütçü İneklerde Fertilitenin Bovine Herpesvirus-4 Enfeksiyonu ile İlişkisinin Araştırılması", Veteriner Jinekoloji Derneği III. Veteriner Jinekoloji Kongresi 196-197, (Uluslar Arası Katılımlı) 23-26 Ekim Lara -Antalya (2008). (2008)
8- Kale M., Kocamüftüoğlu M., Ata, A. "Hasırcıoğlu S., Doğruer G. Repeat Breeding Problemli Bir Süt Sığırı İşletmesinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Klinik, Serolojik ve Virolojik Yönden İncelenmesi," VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 222-223, (Uluslararası Katılımlı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 07-09 Ekim Kampus-Van (2008). (2008)
9- Kale, M., A. Ata, S. Yavru O. Yapkıç, O. Bulut, U. Büyükyörük, M.S. Gulay, Avcı O. "Sığırlarda Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Fertilite ile İlişkisinin Araştırılması", VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 64-65, (Uluslararası Katılımlı) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 07-09 Ekim Kampus-Van (2008). (2008)
10- Ata A,, Mustafa Saatci ve Mehmet Şükrü Gülay. İntensiv Şartlarda Yetiştirilen Saanen Keçilerinde Vücut Kondüsyon Skoru İle Fertilite İlişkisi. V. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi. 28-29. 01 - 04 Ekim Elazığ (2009). (2009)
11- Ata A, Mehmet Şükrü Gülay, Şükrü Güngör, Özlem Yıldız Gülay, Ahsev Baliç. Sıvı El ve Bulaşık Yıkama Deterjanına Bağlı Erkek Swiss Albino Farelerde Sterilite. V. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi. 158-159. 01 - 04 Ekim Elazığ (2009). (2009)
12- Ayhan Ata, Muhammed Enes İnanç, Orhan Kankavi ,Özlem Yıldız Gülay, Mehmet Şükrü Gülay. Holstein Boğa Spermasında Farklı Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 18–22 Mayıs Antalya (2011). (2011)
13- Ayhan Ata, Mehmet Şükrü Gülay, Özlem Yıldız-Gülay. Tarihi Akdeniz Afrodizyağı Kaparinin (Capparis Ovata Desf.) Lohmann Horozlarında Bazı Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi. 18–22 Mayıs Antalya (2011). (2011)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yavru S, Bulut O, Yapkiç O, Kale M, Ata A. (2004). Serological and Virological Investigation Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Candidate Bulls Before in Artifical Insemination Centers by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants kongresi. 16–19 Eylül 2004 İstanbul. (2004)
2- Yapkiç O, Yavru S, Bulut O, Kale M, Ata A. (2004). Investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection on Pregnant Cattle and Their Foetuses in Various Ages by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants kongresi. 16–19 Eylül 2004 İstanbul. (2004)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ata A, Kale M, Yavru S, Bulut O, Büyükyörük U. (2007). The effect of subclınıcal bovine herpesvirus 1 infection on fertility of cows and heifers. The 15th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants kongresi. 15–19 Mayıs 2007 Kuşadası, (2007)
2- Yavru S, Kale M, Ata A, Bulut O, Gülay Ms, Yapkıç O, Pehlivanoğlu F. (2007). Association of bovine viral diarrhea virus (BVDV) and bovine herpesvirus 1 (BHV-1) in abnormal cervical mucous dıscharge and fertility in cows and heifers. The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants kongresi. 15-19 Mayıs 2007 Kuşadası, (2007)
3- Kale M, Bulut O, Yapkıç O, Gülay Ms, Pehlivanoğlu F, Ata A, Yavru S. (2007). Effect of subclinical bovine leukemia virus infection on some production parameters in dairy cows. The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants kongresi. 15-19 Mayıs 2007 Kuşadası, (2007)
4- Kale, M., Ata, A., Yavru, S., Yapkıç, O., Bulut, O., Buyukyoruk, U., Gulay, M.S., Avci, O., "Investigation of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Relation to Fertility in Cattle", XVI. Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar-Croatia, (22-26 April, 2008), P. 389-396. (2008)
5- Ata, A., Kocamuftuoglu, M., Hasircioglu, S., Kale M., "Investigation of Bovine Herpesvirus -1 (BHV-1) Infection in Relation to Fertility in Repeat Breder Cows", XVI. Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar-Croatia, (22-26 April, 2008), P. 63-70. (2008)
6- Kocamuftuoglu, M., Ata, A., Kale, M., Hasircioglu, S., "Investigation of Bovine Viral Diarhea Virus (BVDV) Infection in Relation to Fertility in Dairy Cows with Repeat Breeding", XVI. Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum), Zadar-Croatia, (22-26 April, 2008), P. 506. (2008)
7- Yavru S, M. Kale, A. Ata, O. Bulut, M.S. Gulay, O. Yapkic ve F. Pehlivanoglu, ''Association of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) and Bovine Herpesvirus 1 (BHV-1) in Abnormal Cervical Mucous Dıscharge and Fertility in Cows and Heifers", XXV. Jubilee World Buatrics Congress 1137, Budapest, Hungary, (July 6-11, 2008), P.176. (2008)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Ata A, Hatipoğlu Fs, Gülay Oy, Gülay Ms. (2007). The ameliorating effect of ascorbic acid on subacute sperm toxicity in male new zealand white rabbits treated with endosulfan. J. Anim. Sci. Vol. 85, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 90, Suppl. 1/Poult. Sci. Vol. 86, Suppl.1. 267. (2007)
2- Ata A, Türütoğlu H, Kale M, Gülay Ms, Pehlivanoğlu F. (2007). Microbial flora of normal and abnormal cervical mucous discharge associated with reproductive performance of cows and heifers in estrus. J. Anim. Sci. Vol. 85, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 90, Suppl. 1/Poult. Sci. Vol. 86, Suppl.1. 528. (2007)
3- Sati L., Kankavi O., Ata A., Celik-Ozenci C., Ciftcioglu A., Baykara M.. Surfactant Proteıns A and D in Human Spermatozoa. ASRM 63rd Annual Meeting. Fertility and Sterility Volume 88, Suppl. 1, 2007, Page S388. (2007)
4- Ata, A., Gulay, M.S., "Early Postpartum Treatment of Dairy Cows With GnRH Does Not Improve Fertility", Journal Of Animal Science, Vol. 86, E-Suppl. 2 P. 250. (July 7-11, 2008). (2008)
5- Yavru, S., Kale, M., Gulay, M.S., Yapici, O., Bulut, O., Ata, A., "Bovine Viral Diarrhea Virus, Abnormal Cervical Mucous Discharge and Fertility in Cows" Adsa-Psa-Ampa-Asas, Journal of Dairy Science, Vol. 91, Suppl. 1., Indianapolis-Indiana, (July 7-11, 2008), P. 59. (2008)
6- Hatipoglu F. S., O. Ozmen, A. Ata, T. Ileri-Buyukoglu, S. Sahinduran, F. Mor, O. Yildiz-Gulay ve M. S. Gulay, "Ameliorating effect of ascorbic acid on subacute endosulfan toxicity in male New Zealand White rabbits," J. Anim. Sci. (E-Suppl. 2). 87, 391, Quebec, Canada, 2009. (2009)
7- Ata, A., M. Saatci ve M. S. Gulay, "Relationship between body condition score and fertility of Saanen goats under intensive conditions," J. Anim. Sci. (E-Suppl. 2). 87, 307, Quebec, Canada, 2009. (2009)
8- Gulay, M. S., Ata, A., Yildiz-Gulay, O., Balic, A., “Responses of Male New Zealand White Rabbits to Electromagnetic Field Exposure”, 43rd Annual Meeting of the SSR, Biology of Reproduction (July 2010), P. 65-66. (2010)
9- Ata, A., Gulay, M. S., Yildiz-Gulay, O., Avki, S., Gungor, S., “Spermatological parameters of male New Zealand White rabbits supplemented with Pinus pinea seeds.” J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2. 2010 ADSA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting. Denver Colorado (July, 2010), P. 327. (2010)
10- Yildiz-Gulay, O., Gulay, M. S., Ata, A., Balic, A., Demirtas, A., “The effects of feeding Pinus pinea seeds on some blood values in male New Zealand White rabbits.” J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2. 2010 ADSA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting.Denver Colorado (July, 2010), P. 327. (2010)
11- Gulay, M. S., Yildiz-Gulay, O., Ata, A., Balic, A., Demirtas, A., “The effects of carob (Ceratonia siluqua) on some hematological parameters and organs of male New Zealand White rabbits.” J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2 2010 ADSA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting. Denver Colorado (July, 2010), P. 326-327. (2010)
12- Ata, A., Gulay, M. S., Yildiz-Gulay, O., Gungor, S., “The effects of carob (Ceratonia siluqua) on some reproductive parameters of male New Zealand White rabbits.” J. Anim. Sci. Vol. 88, E-Suppl. 2/ 2010 ADSA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting. Denver Colorado (July, 2010), P. 326. (2010)
13- Yildiz-Gulay, O., Gulay, M. S., Balic, A., Ata, A., “The effects of caper (Capparis ovata Desf.) on some hematological parameters and organs of Lohmann roosters.”, Poultry Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1. 2010 ADSA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting. Denver Colorado (July, 2010), P. 95-96. (2010)
14- Ata, A., Gulay, M. S., Yildiz-Gulay, O., “The effects of ancient Mediterranean aphrodisiac capari (Capparis ovata Desf.) on some reproductive parameters of Lohmann roosters”, 2010 ADSA-CSAS-ASAS Joint Annual Meeting. Poultry Sci. Vol. 89, E-Suppl. 1. Denver Colorado (July, 2010), P. 107-108. (2010)
Doktora Tezi
1- REPEAT BREEDER İNEKLERDE GnRH UYGULAMASI ve DÖL VERİMİrn (1997)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Derneği üyeliği (2000)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences (ROAVS) (KPK Publishers, Peshawar (Süre : 1900 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi (1900 Yıl)
2- Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi rnrnMakale Kodu: VET–0709–13rnMakale Adı: Co-Relation among different Semen Collection Parameter in Buffalo, Cross Bred and Pure Bred Cattle Bullsrn (2009 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2011)
2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Yıl:2012)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:1998)
2- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:1999)
3- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2000)
4- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2001)
5- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2002)
6- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2003)
7- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2004)
8- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2005)
9- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2006)
10- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2007)
11- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2008)
12- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2009)
13- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2010)
14- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2011)
15- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2012)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Ata, A., Köker, A., Şen Ş., Türütoğlu H., Oğuz N. Burdur-Ağlasun ilçesinde süt sığırı yetiştiricilerine yönelik eğitim toplantısı (80.01.2002, 15.01.2002, 22.01.2002, 29.01.2002) (Yıl:2002)
2- Ata, A., Alparslan Ali Can Lisesi (Burdur) öğrencilerine ‘’Üreme, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Klonlama’’ konusunda seminer. (27.02.2004). (Yıl:2004)
3- Ata, A., Kankavi O. Hayvan hakları ve hayvan sağlığı. Canlı yayın. Burdur Kanal 15. 14.08.2006. (Yıl:2005)
4- Ata, A., ‘’Büyükbaş Hayvanlarda (Sütçü Sığırlarda) Döl Verimi’’. Panel ‘’Tarım, sera ve hayvancılık fuarı’’,. Denizli Tarım İl Müdürlüğü (Denizli), 27 Şubat 02 Mart 2008. (Yıl:2008)
5- Ata, A., ‘’Süt Sığırlarında Döl Veriminin Değerlendirilmesi’’. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile 16.01.2010 tarihinde gerçekleştireceği ZİRAAT BANKASI İLE ÜNİVERSİTE BURDUR’DA EL ELE isimli çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı. Burdur. 16.01.2010. (Yıl:2010)
6- Ata, A., Batı Akdeniz kalkınma ajansı (BAKA) tarafından düzenlenen tarım çalıştayı ‘’Burdurda tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri’’ konulu çalıştayda 13 Ekim 2010. Hayvansal üretim (a- Et üretimi, b-Kanatlı hayvan üretimi, c-Arıcılık ve su ürünleri üretimi) konusunda moderatör. (Yıl:2010)
7- Ata, A., ‘’Süt sığırı yetiştiriciliğinde döl verimi parametrelerinin değerlendirilmesi’’ tarım girdileri sergisi (Tarser) 20-21 Ekim 2010. panel burdurda süt sığırı yetiştiriciliği ve çözüm önerileri 21 Ekim 2010 Perşembe Burdur. Burdur belediye ve konferans ve sergi merkezi. (Yıl:2010)
8- Ata, A., ‘’Süt Sığırlarında Suni Tohumlama Uygulama Sonuçları’’. Panel ‘’dünya çiftçiler günü’’ Fethiya Ziraat Odası Başkanlığı (Fethiye-Muğla). 14 Mayıs 2011. (Yıl:2011)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde (Döl Tutmayan) Repeat Breeder Sorunu Üzerine Araştırmalar. Proje Yöneticisi. Akdeniz Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 99.01.0108.01. (1999)
2- Burdur Bölgesinde İlkine Tohumlanan İnek ve Düvelerde Enfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis-Enfeksiyöz Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV) Enfeksiyonunun Fertilite ile İlişkisinin Araştırılması. Proje Yöneticisi. Akdeniz Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 2003.01.0108.009. (2003)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Erkek Tavşanlarda Subakut Endosulfan Toksikasyonu ve C Vitamininin Düzeltici Etkisi. Yardımcı araştırmacı. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Proje No: 2004.01.0108.001. (2004)
2- Surfaktant Proteinlerinin Varlığının Kısrak Genital Sisteminde İmmunohistokimya ve Moleküler Biyoloji Teknikleri Kullanılarak Araştırılması. Investigation of Surfactant Proteins in Mare Genital Tract. Yardımcı araştırmacı. Tubitak, Proje No: 104 V 136. (2005)
3- Sığırlarda Bovine Viral Diyare Virus Enfeksiyonunun Fertilite ile İlişkisinin Araştırılması. Yardımcı araştırmacı. Tubitak Proje No: 106 O 366. (2006)
4- Düvelerde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Yönden Fertilite ile İlişkisinin Araştırılması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 005-NAP–07, Yardımcı araştırmacı, 2007 (Tamamlandı). (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Merkez Araştırma Laboratuvarı Kurulması MAKÜ. DPT altyapı projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010. (Devam ediyor). (2010)
2- Surfaktant Proteinlerinin Varlığının Kısrak Genital Sisteminde İmmunohistokimya ve Moleküler Biyoloji Teknikleri Kullanılarak Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, 104 V 136, Yardımcı araştırmacı, 2005 (Tamamlandı). (0)
3- Honamlı Keçi Irkının Çeşitli Özelliklerinin Tespiti. TÜBİTAK Projesi, Proje no: 109R020, Yardımcı araştırmacı, 2009 (Tamamlandı). (0)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kursu 21.08.200-01.09.2000 38 kişi (2000)
2- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kursu 16-27 Ekim 2000 29 kişi (2000)
3- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kursu 12-23 Kasım 2001 21 kişi (2001)
4- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kursu 14-25 Temmuz 2003 13 kişi (2003)
5- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kurslu 25-29 Temmuz 2005 25 kişi (2005)
6- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kursu 17-21 Temmuz 2006 20 kişi (2006)
7- Veteriner Hekimler için Suni tohumlama kursu 25-29 Eylül 2006 16 kişi (2006)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tubitak teşvik ödülü. ''Use of Milk Progesterone Tests On Repeat Breeder Cows'' isimli yayın. 05.06.2006. (2006)
2- Tubitak teşvik ödülü. ''Surfactant Protein A and D in the Genital Tract of Mares'' isimli yayın. 17.07.2007. (2007)
3- Tubitak teşvik ödülü. ''Surfactant Protein A and D in the Reproductive Tract of Stallion'' isimli yayın. 24.01.2007. (2007)
4- Tubitak teşvik ödülü. ''Protective Role of Ascorbic Acid on Subacute Sperm Toxicity in Male New Zealand White Rabbits Treated with Endosulfan,'' isimli yayın. 23.10.2007. (2007)
5- Tubitak teşvik ödülü. “Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infection in Relation to Fertility in Heifers. ’ isimli yayın.2011. (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Ayhan Ata

Ayhan Ata

00:39:20 19.02.2012

Bu galeride fotoğraf 1 adet var. Fotoğrafları Göster >>

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 213 2115
Email ayhana(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Örtülü Yerleşkesi 15030 BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 7 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.