Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1966
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Cerrahi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Konya Hazım Uluşahin İlkokulu (1978)
 • Orta Okul : Konya Maarif Koleji
 • Lise : Konya Maarif Koleji (1986)
 • Lisans : Selçuk Üniv.
 • Lisans Fakülte : Veteriner Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Veteriner Fak.
 • Y.Lisans : Selçuk Üniv.
 • Y.Lisans Dal : Veteriner Hekimliği (1991)
 • Doktora : Selçuk Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Veteriner Cerrahi
 • (10 Haziran 1997)
 • Doçenlik : Akdeniz Üniv. Vet. Hst. ve Klinik Bil.
 • Doçenlik Dal : Veteriner Cerrahi (13 Nisan 2005)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Veteriner Fakültesi, Veteriner Cerrahi A. Dalı (27 Haziran 2010)
ÖZGEÇMİŞ

1966 senesinde Konya'da doğdu. İlk öğretimini Konya Hazım Uluşahin İlk Okulu, orta ve lise tahsilini Konya Maarif Mektebinde tamamladı. Veteriner Hekimliği lisans ve doktora tahsillerini Selçuk Üniversitesinde bitirdi. 2005 senesinde Veteriner Cerrahi doçenti, 2010 senesinde Veteriner Cerrahi profesörü unvanlarını aldı. Tahsil hayatının hiç bir evresi için yurt dışında bulunmadı, devlet ya da özel bir yurtta konaklamadı. Türk Veteriner Cerrahi Derneği ve Konya Maarif Mektepliler Cemiyeti üyesidir. 1999 yılından bu yana Burdur Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında hizmet vermektedir. 

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- İzci, C. ve S. Avki, Sığır Ayak Hastalıkları-İnterdigital Deri ve Taban Lezyonları, S.Ü. Vet. Fak. Yayın Ünitesi, ISBN:975-448-105-9, Konya, 1996. (1996)
2- Türütoğlu H, Avki S. "Veteriner Hekimliğinde Sitokinler" MAKÜ Veteriner Fakültesi Yayınları, 2009, Burdur (2009)
3- Hayvanlarda Yaygın Göz Hastalık ve Sendromları için Ayırıcı Tanı/Pratik Bilgiler Ders Notu (2006)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- S. Avki, 7.4. Boyun, 7.5. Göğüs ve 7.6. Karın bölgelerinin muayenesi, 7.7. Erkek üreme organlarının, 7.7.1. Testislerin ve 7.7.2. Penis ve prepitium'un muayenesi, Dış Hastalıklar, Klinik Muayene Yöntemleri, Editör: N. Güzel, ISBN: 975-8254-17-0, Adnan Menderes Üniv. Yayınları, Yayın no: 17, Aydın, 2003. (2003)
2- "Süt İneği Yetiştiriciliğinde Ayak ve Tırnak Bakımı" T.C. Burdur Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Yetiştirici Bilgilendirme Kitapçığı, Burdur. (2012)
3- "Kedi ve Köpeklerde Geriatri ve Gerontoloji" Çev. Ed.: Prof. Dr. A. Akdoğan Kaymaz, Bölüm 11: Ağız Boşluğu ve Diş Hastalıkları. Medipres, Malatya. (2011)
4- "Veteriner Oftalmoloji" Çev Ed.: Prof. Dr. Sırrı Avki, Bölüm 1-10 (Oftalmik muayene ve Tanı; Köpeklerde Orbita Hastalıkları ve Operasyonları; Köpeklerde Göz Kapağı Hastalıkları ve Operasyonları; Köpeklerde Gözyaşı ve Nazolakrimal Sistemlerin Hastalık ve Operasyonları; Köpeklerde Konjunktiva ve Üçüncü Göz Kapağının Hastalık ve Operasyonları; Köpeklerde Kornea ve Skleranın Hastalık ve Operasyonları; Köpeklerde Glaukom; Köpeklerde Anteriör Uvea Hastalıkları ve Operasyonları; Köpeklerde Lens Hastalıkları ve Operasyonları; Köpeklerde Posteriör Segmentin Hastalık ve Operasyonları). Medipres, Malatya. (2012)
5- "Veteriner Anatomi Atlası-AT" Çev. Ed.: Doç. Dr. Özcan Özgel, Bölüm 10: Klinik ve Fonksiyonel Anatomi, Medipres, Malatya. (2009)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Avki, S. ve C. İzci, Cerrahide Fibrin Yapıştırıcı ve Dolguların Kullanım Alanları, Türk Vet. Hek. Derg., 6, 38-43, 1994. (1994)
2- İzci. C. ve S. Avki, Ultrasonoterapi, Türk Vet. Hek. Derg., 7, 44-47, 1995. (1995)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- C. İzci et al.: Köpeklerde Rompun - Ketalar ve Acepromazine - Ketalar Kombinasyonlarının Kardiyopulmoner Etkileri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar, S.Ü. Vet. Fak. Derg., 9, 22-27, 1993. (1993)
2- İzci, C., Y. Koç, S. Avki ve M. Kul, “Konya Bölgesi Koyunlarında Gözlenen Ekstremite ve Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, Vet. Bil. Derg., 10, 16-21 (1994). (1994)
3- Yavru. N., E. Elma, M.M. Kıran ve S. Avki, “Köpeklerin İnce Bağırsaklarında Yapılan Anastomozlarda Uygulanan Tek Kat Dikişlerden İçe Dönük (İnverting) ve Dışa Dönük (Everting) Dikişlerin Karşılaştırılması Üzerine Deneysel Çalışmalar”, Vet. Bil. Derg., 10, 44-52 (1994). (1994)
4- İzci, C., S. Avki ve F. Alkan, “Köpeklerde Lokal Atropin Uygulamasının Göz Yaşı Sekresyonu Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması”, Vet. Bil. Derg., 11, 25-31 (1995). (1995)
5- İzci, C., F. Alkan, S. Avki ve M. Kul, “Köpeklerde Atropin Sülfat Premedikasyonu Uygulayarak ve Uygulamadan Gerçekleştirilen Rompun-Ketalar ve Rompun-Pentotal Genel Anestezisinin Gözyaşı Sekresyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1, 30-34 (1995). (1995)
6- İzci, C., S. Avki, F. Alkan, İ. Çelik ve E. Sur, “Değişik Yoğunluktaki Pulzatif Ultrason Tedavisinin Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisinin Radyolojik, Fiziksel ve Mikroskobik Olarak Araştırılması,” Veteriner Cerrahi Dergisi, 3, 19-26 (1997). (1997)
7- Yavru, N., F. Alkan, B. Koç, S. Avki ve M. Arıcan, “Geniş fıtık deliklerinin deri otogrefti ile kapatılması üzerine klinik araştırmalar”, Veteriner Cerrahi Dergisi, 5, 24-27 (1999). (1999)
8- S. Avki, M.D. Temizsoylu, K. Yiğitarslan, “Burdur Yöresi Koyunlarında Ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Çevresel Faktörler Yönünden Değerlendirilmesi” Veteriner Cerrahi Dergisi, (1-2), 5-12 (2004). (2004)
9- S. Avki et al.: Serum Tumor Necrosis Factor-alfa Activity in Dairy Cows with Abomasal Displacement: The Potential for Anti-Cytokine Therapy, Veteriner Cerrahi Dergisi, 1-2, 28-32, 2004. (2004)
10- Temizsoylu, MD., Avki, S., Yiğitarslan, K. “Abomasum deplasmanlı ineklerde klinik, ultrasonografik ve laparoskopik bulguların karşılaştırılması” Veteriner Cerrahi Dergisi, 11, (1-4), 5-9 (2005). (2005)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- S. Avki, F. Hatipoglu and K. Yigitarslan, “Evaluation of repair process of osteochondral defects in rabbit articular cartilage with an inhibitor of plasminogen activator (tranexamic acid),” Rev. Med. Vet., 154, 6, 421-425 (2003). (2003)
2- Arıcan, M., S. Avki and F. Hatipoğlu, “Clinical and radiological evaluation of canine hip dysplasia and results of pectineal muscle myectomy,” Indian Vet. J., 80, 241-243 (2003). (2003)
3- S. Avki and C. Izci, “Evaluation of the repair process of full-thickness articular cartilage defects filled with autolog exogenous fibrin clot: an experimental study in shoulder joint of dogs” Acta Vet.- Beograd, 53, 4, 259-268 (2003). (2003)
4- S. Avki, H. Turutoglu, A. Simsek and A. Unsal, “Clinical and immunological effects of Newcastle disease virus (NDV) vaccine on bovine papillomatosis” Vet. Immunol. Immunopathol, 98, 9-16 (2004). (2004)
5- M. Arıcan, F. Alkan and S. Avki, “Effects of flunixin meglumine and dexamethasone on metalloproteinases in canine keratoconjunctivitis” Rev. Med. Vet., 155, 11, 543-546 (2004). (2004)
6- S. Avki, K. Yigitarslan and O. Ozgel, “Comparison of airway size with some phenotypic parameters in Dalmatian puppies: A practical method to estimate the endotracheal tube size” Vet. Anaeast. Analg., 33, 24-27 (2006). (2006)
7- Avki, S., et al., (2009). Determination of Clostridium botulinum toxins in dairy cows with abomasal displacement. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (5): 791-794. (2009)
8- Avki, S., et al., (2009). Buzağılarda vitamin A kullanımına dikkat: Sırtlan hastalığı. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (5): 815-819. (2009)
9- Öztürk D, Avki S, Türütoğlu H, Yiğitarslan K, Sağnak S. "Methicillin Resistance Among Coagulase-positive Staphylococci Isolated from Dogs with Otitis Externa, Skin Wounds and Pyoderma" Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (4): 651-656, 2010. (2010)
10- Temizsoylu D, Avki S, Yiğitarslan K. "İneklerde Sola Abomasum Deplasmanının Laparoskopik Cerrahi İle Sağaltımı" Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 217-224, 2010 (2010)
11- Özsoy AG, Yiğitarslan K, Avki S. "Abomasumun Sola Deplasmanı Olgularında Preoperatif Muayene Verilerinden Desüflatif Replasman Süresini Tahmin Etmek Olası mıdır? Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi ile Tedavi Edilen İneklerde Retrospektif Bir Çalışma". Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (5): 815-822, 2012. (2012)
12- Öztaş E., Avki S. Evaluation of acrylic pin external fixation (APEF) system in metacarpal fractures of newborn calves: Cheap but effective? Kafkas Univ Vet Fak Derg, 21, 3, 433-436 (DOI: 10.9775/kvfd.2014.12635). (2015)
13- Ö. Sengöz Sirin, M. Timuçin Çelik, A. Özmen, S. Avki. Measurements of normal joint angles by goniometry in calves. Vet Comp Orthop Traumatol (2014)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- İzci, C. ve S. Avki, “Oğlakta Radial Agenesis Olgusu”, Hay. Araş. Derg., 3, 4 (1993). (1993)
2- Yavru, N., E. Elma ve S. Avki, “Bir Köpeğin Omuz Ekleminde Görülen Osteochondritis Dissecans Olgusu”, S.Ü. Vet. Fak.Derg., 9, 72-74 (1993). (1993)
3- İzci, C. ve S. Avki, “Bir Köpekte Karşılaşılan Schiff-Sherrington Sendromu”, Vet. Bil. Derg., 10, 67-70 (1994). (1994)
4- Koç, Y., S. Avki ve F. Alkan, “Beş Aylık İvesi Bir Kuzuda Polimelie”, Vet. Bil. Derg., 11, 131-133 (1995). (1995)
5- Çiftçi, M. K., F. Hatipoğlu ve S. Avki, “Bir Alman Kurt Köpeğinde Hemangiopericitoma Olgusu”, Vet. Bil. Derg., 12, 153-157 (1996). (1996)
6- Çiftçi, M. K., M. Ortatatlı ve S. Avki, “Bir Kedide Cholangiocellular Carsinom Olgusu”, Vet. Bil. Derg., 14, 91-96 (1998). (1998)
7- Özlem, Ö., S. Avki, Ş. Şen ve H. Türütoğlu, “Kangal Irkı Bir Köpekte İdrar Kesesinde Leiomyoma Olgusu”, Vet. Bil. Derg., 17, 103-107 (2001). (2001)
8- Avki, S., Türütoğlu, H., Temizsoylu, M.D., Yiğitarslan, K. (2008). Bir Köpekte Karşılaşılan Streptokokkal Toksik Şok Sendromu: Streptococcus canis-Et Yiyen Bakteri. Veteriner Cerrahi Dergisi, 14, 1, 24-26. (2008)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- M.D. Temizsoylu, and S. Avki, “Complete ventral ankyloglossia in three related dogs,” JAVMA, 223, 10, 1443-1445 (2003). (2003)
2- Kuşçu AA, Bedizci MÖ, Avki S, Türütoğlu H. (2014) Overlooked infection in a dog with degenerative discospondylitis and hip joint osteoarthritis: Ruminant originated brucellosis. KVFD, 20 (6): 983-984. (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Elma, E., N. Yavru ve S. Avki, “Ketalar'ın Köpeklerde Subdural Kullanımı Üzerine Klinik Çalışmalar”, III. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, l92-196, İstanbul, 1992. (1992)
2- Yavru N., H. Erer, E. Elma, ve S. Avki, “Köpeklerin İnce Bağırsaklarında Enterotomi Operasyonlarında Tek ve Çift Kat Dikiş Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması Üzerine Deneysel Çalışmalar”, III. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 96-104, İstanbul, 1992. (1992)
3- Avki, S., “Prion Hastalıklarında İatrojenik Aktarılma”, Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu, 110-122, Burdur, 2001. (2001)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- İzci, C., Y. Koç, S. Avki, ve M. Kul, “Konya Bölgesi Koyunlarında Görülen Ekstremite ve Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi, 48, Bursa, 1995. (1995)
2- İzci, C. ve S. Avki, “Sığır Yetiştiriciliğinde Ayak Banyoları”, Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi, 110–113, Tekirdağ, 1997. (1997)
3- İzci, C., M. Kul, Y. Koç, E. Keskin ve S. Avki, “Köpeklerde Rompun-Ketalar ve Acepromazine-Ketalar Kombinasyonlarının Kardiopulmoner Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar”, VI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 16-18, Elazığ, 1998. (1998)
4- Yavru, N., F. Alkan, B. Koç, S. Avki ve M. Arıcan, “Geniş Fıtık Deliklerinin Deri Otogrefti ile Kapatılması Üzerine Klinik Araştırmalar”, VI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 95-96, Elazığ, 1998. (1998)
5- İzci. C., F. Alkan, S. Avki, İ. Çelik ve E. Sur, “Terapötik Ultrasonun Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisinin Radyolojik, Histolojik ve Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 109-111, Elazığ, 1998. (1998)
6- Hatipoğlu, F., M.K. Çiftçi ve S. Avki, “Bir Alman Kurt Köpeğinde Hemangiopericytoma Olgusu”, I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, (Not: Bu kongrenin kitapçığında sayfa numaraları basılmadığı için belirtilememiştir) Bursa, 2000. (2000)
7- Avki, S ve C. İzci, “Otolog Eksojen Fibrin Yumağı ve Antifibrinolitik Tedavinin Osteokondral Defekt İyileşmesi Üzerine Etkisi: Köpeklerde Deneysel Çalışma”, VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 113, Bursa, 2000. (2000)
8- Avki, S., F. Hatipoğlu ve K. Yiğitarslan, “Osteokondral Yaraların İyileşmesi Üzerine Tranexamic Asit’in (Plasminojen Aktivatör İnhibitörü) Etkisi”, VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 37-38, Van, 2002. (2002)
9- Avki, S., K. Yiğitarslan ve Ö. Özgel, “Köpeklerde Endotracheal Tüp Çapının Belirlenmesi İçin Pratik Bir Yöntem”, VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 90-91, Van, 2002. (2002)
10- S. Avki, H. Türütoğlu, A. Şimşek ve A. Ünsal “Sığır papillomatosisinde Newcastle hastalığı virusu (NDV) aşısının klinik ve immünolojik etkileri”, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 36–37, Elazığ, 2004. (2004)
11- Avki, S. et al.: Abomasum deplasmanlı ineklerde serum TNF-alfa aktivitesi: anti-sitokin tedavisi düşünülmeli mi? IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 76-77, Manavgat, Antalya, 2004. (2004)
12- Temizsoylu, M.D., Avki, S., Yiğitarslan, K. “İneklerde sola abomasum deplasmanının laparoskopik olarak toggle pin ile sağaltımı”, X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım, İstanbul, 2006. (2006)
13- YAVRU N, ALKAN F, KOÇ B, AVKİ S VE ARICAN M. "Clinical investigation of large hernial defects with skin autogreft". 1st International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity. October 23-25 1999 Irbid-Jordan (1999)
14- K. Yiğitarslan, N. Yavru, S. Avki. Abomasumun sola deplasmanı bulunan ineklerde laparotomik omentopeksi ve laparoskopik abomasopeksi'nin klinik ve laboratuar yanıtlarının karşılaştırılması. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, s: 14-15. (2008)
15- S. Avki, H. Türütoğlu, R. Alp, MD. Temizsoylu, K. Yiğitarslan. Abomasum deplasmanlı ineklerde Clostridium botulinum toksinleri: Olgu kontrol çalışması. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, s: 16-17. (2008)
16- MD. Temizsoylu, S. Avki, K. Yiğitarslan. Abomasum deplasmanlı ineklerde klinik, laboratuar ve laparoskopik bulguların prognoz yönünden değerlendirilmesi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, s: 18-19. (2008)
17- S. Avki, H. Türütoğlu, MD. Temizsoylu, K. Yiğitarslan. Bir köpekte Streptococcal toksik şok sendromu (Streptococcus canis-Et yiyen bakteri). XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, s: 110-111. (2008)
18- Avki, S., Yiğitarslan, K. ve Özsoy, A.G. "Sola Abomasum Deplasmanının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Saha Şartlarına Uygun Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi" XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs, Antalya/Belek, 2010. (2010)
19- Öztürk, D., Yiğitarslan, K., Şahan, Ö., Türütoğlu, H. ve Avki, S. "Burdur Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde Tedavi Gören Deri Lezyonlu Köpekler ile Klinik Ortamı ve Personelinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığının Araştırılması: MRSA'u Köpeklere Biz Mi Bulaştırıyoruz?" XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs, Antalya/Belek, 2010. (2010)
20- Şirin, Y.S., Şirin, Ö., Öztürk, D., Şahan, Ö. ve Avki, S. "Paraparezisli Bir Köpekte Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus'a (MRSA) Bağlı Fokal Meningomiyelitis" XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs, Antalya/Belek, 2010. (2010)
21- Avki S, Yiğitarslan K, Özsoy AG "Tek aşamalı laparoskopik abomasopeksi ile tedavi edilen sola abomasum deplasmanı olgularında preoperatif muayene verilerinden desüflatif replasman süresini tahmin etmek olası mıdır?" 13. Ulusal Vet Cerr Kong, 27 Haz-1 Tem, 2012, Sarkamış-Kars, Özet kitabı (sözlü tebliğ) s: 47-48. (2012)
22- Şirin ÖŞ, Yiğitarslan K, Şirin YS, Temizsoylu MD, Avki S "Kedilerin apendiküler kemik kırıklarının tedavisinde Unilock sisteminin kullanımı ve sonuçlarının değerlendirilmesi" 13. Ulusal Vet Cerr Kong, 27 Haz-1 Tem, 2012, Sarkamış-Kars, Özet kitabı (sözlü tebliğ) s: 113-114. (2012)
23- Yiğitarslan K, Özmen A, Avki S "Ultrasonografi rehberliğinde perkutan paramedian abomasopeksi: Sola abomasum deplasmanlarının tedavisi için saha şartlarına uygun ve güvenli bir teknik" 13. Ulusal Vet Cerr Kong, 27 Haz-1 Tem, 2012, Sarkamış-Kars, Özet kitabı (sözlü tebliğ) s: 127-128. (2012)
24- Dejeneratif diskospondilitis ve koksafemoral osteoartritisli bir köpekte gözden kaçan enfeksiyon: Ruminant kökenli brusellozis (2014)
25- Abomasum deplasmanlı sığırlarda klinik biyokimyasal ve laparoskopik bulgular içinde prognostik değeri olan var mıdır? (2014)
26- Neonatal buzağıların metapodial kırıklarında APEF sisteminin değerlendirilmesi: Ucuz ama etkili mi? (2014)
27- Sığır ve keçi artritislerinden izole edilen bakteriyel etkenler (2014)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yiğitarslan K, Halıgür M, Şirin ÖŞ, Özmen Ö, Şirin YS, Avki S "Bir buzağıda ektopik akciğer olgusu" 13. Ulusal Vet Cerr Kong, 27 Haz-1 Tem 2012, Sarkamış-Kars, Özet kitabı (poster tebliğ) s: 151-152. (2012)
2- Şirin YS, Yiğitarslan K, Şirin ÖŞ, Temizsoylu MD, Avki S "İneklerde abomasum deplasmanı operasyonlarında ksilazin-lidokain veya deksmedetomidin-lidokain karışımları ile gerçekleştirilen epidural anestezinin klinik etkinliklerinin karşılaştırılması" 13. Ulusal Vet Cerr Kong, 27 Haz-1 Tem 2012, Sarkamış-Kars, Özet kitabı (poster tebliğ) s: 207-208. (2012)
3- Şirin ÖŞ, Yiğitarslan K, Şirin YS, Avki S "Yenidoğan buzağıların radius-ulna kırıklarının sağaltımında insana özgü şekilli plak uygulaması ve klinik sonuçları" 13. Ulusal Vet Cerr Kong, 27 Haz-1 Tem 2012, Sarkamış-Kars, Özet kitabı (poster tebliğ) s: 273-274. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Avki, S., K. Yigitarslan ve F. Hatipoglu, “Evaluation of Repair Process of Osteochondral Defects in Rabbit Articular Cartilage with an Inhibitor of Plasminogen Activator (Tranexamic Acid),” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 281, MC&RI BV (ISBN: 90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
2- Avki, S., O. Ozgel ve K. Yigitarslan, “Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters: Is There a Practical Method to Estimate the Appropriate Endotracheal Tube Diameter in Dalmatian Puppies'” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 301, MC&RI BV (ISBN: 90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
3- Temizsoylu, M. D. ve S. Avki, “Complete Inferior Ankyloglossia (Persistent Lingual Frenulum) in Three Relative Dogs,” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 277, MC&RI BV (ISBN: 90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
4- G. Kalkan, S. Avki, “ Evaluation of clinical and some laboratory findings in dairy cows with abomasal displacement: a retrospective study” Scientific Proceedings 6thInternational Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, 13–15 May, 15, (2004). (2004)
5- M.D. Temizsoylu and S. Avki, “Penile urethral diverticulum in a kid” Scientific proceedings of the 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 90, İstanbul, 16–19 Sep 2004. (2004)
6- K. Yiğitarslan, N. Yavru, S. Avki. Comparison of clinical and laboratuar responses for laparotomic omentopexy and laparoscopic abomasopexy in cows with left abomasal displacement. XXV. World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, 6-11 July, pp: 445. (2008)
7- O. Turk, A.G. Ozsoy, S. Avki, H. Turutoglu. Streptococcal toxic shock syndrome in a dog (Streptococcus canis - flesh eating bacteria). 10th Int. Vet. Med. Students Scientific Research Congress, pp: 92-93. (2008)
8- Öztürk D, Pehlivanoğlu F, Şabapoğlu E, Türütoğlu H, Avki S, Şirin YS. Mycoplasmal arthritis of calves in Burdur province. Progress in Human and Animal Mycoplasmology, 3-5 June 2015, İstanbul, Turkey, pp.: 41. (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Avki, S., K. Yigitarslan ve F. Hatipoglu, “Evaluation of Repair Process of Osteochondral Defects in Rabbit Articular Cartilage with an Inhibitor of Plasminogen Activator (Tranexamic Acid),” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 281, MC&RI BV (ISBN: 90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
2- Avki, S., O. Ozgel ve K. Yigitarslan, “Comparison of Airway Size with Some Phenotypic Parameters: Is There a Practical Method to Estimate the Appropriate Endotracheal Tube Diameter in Dalmatian Puppies'” Scientific Proceedings 36th Annual International Veterinary Congress-The Voorjaarsdagen, Amsterdam, 301, MC&RI BV (ISBN: 90-393-3331-9), Den Haag, Netherlands, 2003. (2003)
Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan bildiri
1- Avki, S., Turutoglu, H., Simsek, A. and Unsal A., Clinical and immunological effects of Newcastle diease virus vaccine on bovine papillomatosis, Veterinary Dermatology, 15 (suppl I), 25 2004. (2004)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- Türk Veteriner Cerrahi Derneği üyeliği (1994)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- "Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE" Sempozyum Kitabı Editörlüğü, ISBN 975-7666-60-2, Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Burdur, 2001. (Süre : 2001 Yıl)
2- Veteriner Oftalmoloji (Süre : 2012 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Derg. (Süre : 2010 Yıl)
2- Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Derg. (Süre : 2011 Yıl)
3- Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Derg. (Süre : 2012 Yıl)
4- Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Derg. (Süre : 2013 Yıl)
5- Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Derg. (Süre : 2014 Yıl)
6- TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ (Süre : 2015 Yıl)
7- Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Derg. (Süre : 2015 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2006 Yıl)
2- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2007 Yıl)
3- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2008 Yıl)
4- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2009 Yıl)
5- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Süre : 2010 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi- 21.04.2009 (1900 Yıl)
2- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 01.05.2009 (1900 Yıl)
3- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi- 17.05.2009 (1900 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Kocatepe Veteriner Dergisi, 25.06.2009, KVJ-17-09 (1900 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Mayıs 2007-Mayıs 2008 (Yıl:2007)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Anabilim Dalı Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, 1999–2004 (Yıl:1999)
2- Anabilim Dalı Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Haziran 2007- (Yıl:2007)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Klinik Koordinatörlüğü, Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri, 2001-2004 (Yıl:2001)
2- Veteriner Fakültesi Senato Üyeliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu, 2006-2007 (Yıl:2006)
3- Burdur Veteriner Fakültesi, Katma Bütçe Satınalma Kom. Üyeliği 2001 (Yıl:2001)
4- Burdur Veteriner Fakültesi, Katma Bütçe Satınalma Kom. Üyeliği 2002 (Yıl:2002)
5- Burdur Veteriner Fakültesi, Yemek Kom. Üyeliği 2002-2003 (Yıl:2002)
6- Burdur Veteriner Fakültesi, Katma Bütçe Satınalma Kom. Üyeliği 2003 (Yıl:2003)
7- MAKÜ BAP Komisyonu üyeliği, 2007- (Yıl:2007)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TÜBİTAK Proje Panelistliği (DPT Projeleri için), Veteriner Klinik Paneli, 26 Ağustos 2005. (Yıl:2005)
2- TÜBİTAK Proje Panelistliği, Veteriner Klinik Paneli, 30 Temmuz 2007. (Yıl:2007)
3- TÜBİTAK TOVAG Proje panelistliği, 03.07.2008, Ankara (Yıl:2008)
4- Tarım İl Müdürlüğü, Serbest Veteriner Hekimler Toplantısında "Burdur'da Sığır Ayak Hastalıkları ve Tırnak Bakımı" konulu konuşma, 24 Aralık 2008, Burdur. (Yıl:2008)
5- TÜBİTAK (TOVAG) Proje Panelistliği, Veteriner Klinik Paneli, 21 Nisan 2009. (Yıl:2009)
6- "Süt İnekçiliğinde 100 Duyarlı Gün" meslek içi eğitim seminerinde "Abomasum Deplasmanlarında Cerrahi Tedavi Seçenekleri" başlıklı sunum, 28-31 Mayıs 2009, KIBRIS. (Yıl:2009)
7- "Süt İnekçiliğinde 100 Duyarlı Gün" meslek içi eğitim seminerinde "Abomasum Deplasmanları ve Cerrahi Tedavi Alternatifleri" başlıklı sunum, 2-4 Ekim 2009, ÇANAKKALE (Yıl:2009)
8- "Süt İnekçiliğinde 100 Duyarlı Gün" meslek içi eğitim seminerinde "Abomasum Deplasmanları ve Cerrahi Tedavi Alternatifleri" başlıklı sunum, 9-11 Ekim 2009, KUŞADASI (Yıl:2009)
9- "Süt İnekçiliğinde 100 Duyarlı Gün" meslek içi eğitim seminerinde "Abomasum Deplasmanları ve Cerrahi Tedavi Alternatifleri" başlıklı sunum, 16-18 Ekim 2009, ANTALYA (Yıl:2009)
10- Etkin İlaç San. tarafından düzenlenen meslek içi eğitim seminerinde "Sığırlarda sağ karın yarımında ping ve çalkantı sesi ile seyreden önemli hastalıklar ve cerrahi tedavi olanakları" başlıklı konuşma, 15-16 Ekim 2010, TRABZON (Yıl:2010)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu başkanlığı
1- 14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞI (Yıl:2014)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- "Ayakta Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi ile Tedavi Edilen Sola Abomasum Deplasmanlı Sığırlarda Bazı Pre- ve İntra-operatif Bulgularla Desüflatif replasman Süresi Arasındaki ilişkinin Araştırılması" Vet. Hekim Asude Gizem ÖZSOY, MAE Üniv. Sağlık Bilimleri Enst., Burdur. (2012)
2- Neonatal buzağılarda metapodial kemik kırıklarının tedavisinde akrilik-pin eksternal fikzasyon (APEF) sisteminin değerlendirilmesi. MAKÜ Sağ Bil Enst YL Tezi, 2015, Burdur. (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Burdur Yöresi Koyunlarında Görülen Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje no: 2000.01.0122.12, Proje yürütücüsü, 2002. (2002)
2- Bovine Papillomatosis Olgularında Newcastle Hastalığı Virusunun Onkolitik Etkilerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2002.01.0108.01, Proje yürütücüsü, 2003. (2003)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Konya Bölgesi Koyunlarında Görülen Ekstremite Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, VF–93–036, Yardımcı araştırıcı, 1993. (1993)
2- Köpeklerde Lokal Atropin Uygulaması ve Genel Anestezinin Gözyaşı Sekresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, VF–94–021, Yardımcı araştırıcı, 1994. (1994)
3- Değişik Yoğunluktaki Pulzatif Ultrason Tedavisinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisinin Radyolojik Histolojik ve Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, VF–95–029, Yardımcı araştırıcı, 1995. (1995)
4- Sığırlarda Abomasumun Sağa ve Sola Deplasmanları ile Abomasal Volvulus Olgularında Klinik, Ultrasonografik, Laboratuar ve Laparoskopik Bulguların Tanı ve Prognoz Yönünden Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2003.01.0108.004, Yardımcı araştırıcı, 2005. (2005)
5- Otitis externa, pyodermatitis ve deri yarası teşhisi konulmuş köpeklerden metisiline dirençli Staphylococcus aureus izolasyonu, MAKÜ BAP Projesi, (0007NAP07) (2007)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- “Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE” sempozyumu, düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, yer: Çendik Sosyal Tesisleri, 30–31 Mart 2001. (2001)
2- “Süt İnekçiliğinde Mastitis” sempozyum ve sergisi, düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, yer: Çendik Sosyal Tesisleri, 04–05 Mayıs 2001. (2001)
3- 14. ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ BİLİM KURULU ÜYELİĞİ (2014)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- “Osteokondral Yaraların İyileşmesi Üzerine Tranexamic Asit’in (Plazminojen Aktivatör İnhibitörü) Etkisi: Tavşan Eklem Kıkırdağında Deneysel Çalışma” konulu çalışma ile VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi kongresinde, Veteriner Cerrahi Derneğinden “en başarılı sözlü sunum ödülü” (2002). (2002)
2- Veterinary Immunology and Immunopathology dergisinde yayınlanan “Clinical and immunological effects of Newcastle disease virus vaccine on bovine papillomatosis” isimli çalışması ile Veteriner Cerrahi Derneği’nin “en özgün araştırma makalesi ödülü” (2004) (2004)
3- "Kedi ve köpeklerde kemik ve eklemlere cerrahi yaklaşım atlası" isimli tercüme kitaba TÜBA/TEÇEP ödülü (2014)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Kursunda birincilik ödülü, 06-10 Nisan 2009, SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta. (2009)
2- Veteriner Cerrahi Derneği teşvik ödülü (2014)
Ulusal jüri üyeliği
1- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enst. "Doktora Tezi Savunma Sınavı Jürisi, Veteriner Cerrahi doktorası, Araş. Gör. Kerim Nida Çalım, 2005. (2005)
2- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, "Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürisi, YL öğrencisi Melike Coşkun, 2006. (2006)
3- Burdur Vet. Fakültesi, Araş. Görevlisi Y.Dil (İng) sınav jürisi üyeliği, 2002. (2002)
4- S.Ü. Sağlık Bilimleri Enst. "Araştırma projesi (Doç. Dr. Mustafa Arıcan) juri üyeliği, 2003. (2003)
5- Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi (Vet) Doktora Tezi (Kürşad Yiğitarslan) savunma sınavı jüri üyeliği, Konya. (2007)
6- MAEÜ-BAP 0017-NAP-07 numaralı araştırma projesi sonuç raporu hakemliği (2008)
7- Dr. Kürşad Yiğitarslan (Mehmet Akif Ersoy Üniv.) için Yard. Doçent'lik bilim jürisi üyeliği, 20.08.2008 (2008)
8- MAEÜ, Veteriner Fakültesi, Yard. Doç.'lik jüri üyeliği (18.06.2009; 944; Y. Sinan Şirin) (2009)
9- Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bil. Enst. Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği (03.07.2009; 810; E. Pınar Türe) (2009)
10- Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bil. Enstitüsü Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyeliği (03.07.2009; 813; Kıvanç İnan) (2009)
11- MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi giriş sınavında jüri üyeliği (26-08/03. 09. 2009) (2009)
12- Adnan Menderes Üniv., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Cerrahi Doktora Programı, Doktora yeterlilik sınavı jüri üyeliği (M. Fatih Yazıcı), 30. 09. 2009 (2009)
13- Adnan Menderes Üniv., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Cerrahi Doktora Programı, Doktora yeterlilik sınavı jüri üyeliği (Varol Deveci), 30. 09. 2009 (2009)
14- TÜBİTAK-TOVAG (2010-110O366 numaralı proje için) dış danışmanlık, 24.05.2010 (2010)
15- MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans Öğrencisi Veteriner Hekim Asude Gizem Özsoy'un tez savunma sınavı jüri üyeliği (2012)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2102
Email avki(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniv., Veteriner Fak., Cerrahi Kliniği, İstiklâl Yerleşkesi, TR15030 Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
1 + 11 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.