Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1985
 • Kan Gurubu : B Rh +
 • Birimi : Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 • Bölümü : Makine Mühendisliği
 • Anabilim Dalı : Otomotiv
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İNGİLİZCE, 75
 • İlk Okul : Fevzi Çakmak İlkokulu (1996)
 • Orta Okul : Recepbey İiköğretim Okulu (1999)
 • Lise : NAZİLLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ (2002)
 • Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Lisans Fakülte : TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Lisans Bölüm : MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ (2007)
 • Y.Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Y.Lisans Dal : MAKİNE EĞİTİMİ (2009)
 • Doktora : GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora Dal : MAKİNE EĞİTİMİ
 • (04/09/2014)
 • Doçenlik : BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Doçenlik Dal : MÜHENDİSLİK/OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ (25/09/2018)
ÖZGEÇMİŞ

Dr. Ahmet UYUMAZ

Ahmet UYUMAZ 1985 yılında Nazilli’de doğmuş ilk ve orta öğretimini burada tamamlamıştır. 1991-1996 yılları arasında Nazilli Fevzi Çakmak İlkokulu’nda, 1996-1999 yılları arasında Recebbey İlköğretim Okulu’nda ve 1999-2002 yılları arasında Nazilli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde okumuştur. 2002-2007 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Otomotiv Öğretmenliği alanında Lisans öğrenimi görmüştür. Lisans öğrenimi süresince orta düzey yöneticilik, temel Almanca gibi eğitimlere katılmıştır. 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimi görmüş ve “Pamuk Yağı Esaslı Biyodizel İle Çalışan Bir Dizel Motorunda Yakıt Püskürtme Avansının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri” adlı tezi tamamlayarak mezun olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Jet Revizyon Müdürlüğü’nde Savaş uçakları motorlarının balans işlemleri üzerinde çalışmıştır. 2010-2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimi görmüş ve “Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli Bir Benzin Motorunda Supap Kalkma Miktarının Yanma ve Performansa Etkilerinin İncelenmesi” adlı tezi tamamlayarak doktor ünvanı almıştır. 2009 yılında Eskişehir’deki işinden istifa ederek aynı yıl Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Meslek Yüksekokulu, Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi Programına Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Ekim 2018’de Doçent ünvanı almış olan Ahmet UYUMAZ’ın içten yanmalı motorlarda yanma, motor performansı, taşıt kaynaklı egzoz emisyonları, alternatif yakıtlar, ve Stirling motorları ile ilgili 16’si SCI indeksli dergilerde olmak üzere toplam 33 makalesi, 18 uluslararası ve 2 ulusal sempozyumlarda sunulmuş tam metin bildirisi bulunmaktadır. 4 Ulusal destekli projelerde araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Yardımcı Doçent Doktor unvanını almıştır. Bir dönem Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2016 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne atanmıştır. 2019 yılı itibari ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. 2019 Nisan ayı itibari ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış ve bölüm başkanlığını görevini yürütmektedir.

İLGİ ALANLARI

İçten Yanmalı Motorlar

Motor ve Taşıt Performansı

Taşıt Kaynaklı Egzoz Emisyonları

Alternatif Motor ve Yakıtlar

İçten Yanmalı Motorlarda Farklı Yanma Modları

Termodinamik

Taşıt Dinamiği

Taşıt Tekniği

Isı Transferi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bir Dizel Motorun Bilgisayar Yardımı İle Termodinamik ve Performans Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2013)
2- Su Enjeksiyonu ile Egzoz Isısı Geri Kazanımlı Altı Zamanlı Motor İçin Kam Tasarımı, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2014)
3- The Effects of iso-propanol and n-heptane Fuel Blends on HCCI Combustion Characteristics and Engine Performance, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2015)
4- Doğalgaz Yakıtlı HCCI Bir Motorda Hidrojen İlavesinin Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Nümerik Olarak İncelenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2015)
5- Dizel ve Hardal Yağı Biyodizeli Karışımı İle Çalışan Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Yanma Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2016)
6- RCCI Bir Motorda Enjeksiyon Zamanlaması ve Lamdanın Yanma ve Performans Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2016)
7- Emme Havası Giriş Sıcaklığı ve Ön Karışımlı Yakıt Oranının RCCI Yanma Karakteristiklerine ve Motor Performansına Etkileri, Politeknik Dergisi (2017)
8- Nötralize Atık Kızartma Yağından Elde Edilen Biyodizelin Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi,Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (2016)
9- Taşıt Egzoz Emisyonlarını Azaltma Yöntemlerindeki Gelişmeler, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017)
10- Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Atık Zeytinyağı Biyodizelinin Yanma, Performans ve Emisyon Karakteristikleri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (2018)
11- Reaktif Kontrollü Sıkıştırma İle Ateşlemeli (RCCI) Bir Motorda Lamdanın Yanma Karakteristiklerine Etkileri,Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (2017)
12- Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerin'de Güneş Takip Mekanizması Kullanımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (4):74-84 . (2011)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Understanding the Effects of Residual Gas Trapping on Combustion Characteristics, Engine Performance and Operating Range in a HCCI Engine, International Journal of Advances in Science Engineering and Technology (2016)
2- Experimental Investigation of Neutralized Waste Cooking Oil Biodiesel/Diesel Mixture and Diesel Fuel in a Diesel Engine at Different Engine Loads, International Journal Of Automotive Science and Technology, 1,1, 7-15 (2017)
3- Experimental Comparison of Different Injection Timings in an HCCI Engine Fueled with N-Heptane, International Journal Of Automotive Science and Technology, 1,1, 1-6. (2017)
4- Performance and Emission Characteristics of a Miller Cycle Engine, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 7,3, 107-116 (2018)
5- The Pyrolytic Fuel Production From Nutshell-Rice Husk Blends and Determination of Engine Performance and Exhaust Emissions in a Direct Injection Diesel Engine, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 7,4, 134-141 (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli Bir Benzin Motoru İçin Kam Tasarımı ve İmalatı, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29,(1),15-22. (2014)
2- Preperation Of Diesel Emulsion Using Auxiliary Emulsifier Mono Ethylene Glycol and Utilization in A Turbocharged Diesel Engine, Energy Conversion and Management, 86,973-980. (2014)
3- Experimental Examination of The Effects of Military Aviation Fuel JP-8 and Biodiesel Fuel Blends on the Engine Performance Exhaust Emissons and Combustion in a Direct Injection Engine, Fuel Processing Technology, 128,158-165. (2014)
4- Effects of intake air temperature on combustion, performance and emission characteristics of a HCCI engine fuelled with the blends of 20 % n-heptane and 80 % isooctane fuels, Fuel Processing Technology, 130,275-281. (2015)
5- Effects of valve lift on the combustion and emissions of a HCCI gasoline engine, Energy Conversion and Management 94,158-169. (2015)
6- Investigation of usability of the fusel oil in a single cylinder spark ignition engine, Journal of the Energy Institute, 88, 258-265 (2014)
7- Numerical Study on the Effects of EGR and Spark timing to Combustion Characteristics and NOx Emission of a GDI Engine, International Journal of Green Energy, 13(1), 63-70, (2016)
8- An experimental investigation into combustion and performance characteristics of an HCCI gasoline engine fueled with n-heptane, isopropanol and n-butanol fuel blends at different inlet air temperatures, Energy Conversion and Management, (98, 199-207) (2015)
9- Thermal performance of a Stirling engine powered by a solar simulator Applied Thermal Engineering (86,161-167) (2015)
10- Experimental Investigation Of The Effects Of Direct Water Injection Parameters on Engine Performance in aSix-StrokeEngine, Energy Conversion and Management, (98, 89-97) (2015)
11- An Experimental Study on The Effects of Diesel and Jet-A1 Fuel Blends on Combustion, Engine Performance and Exhaust Emissions in a Direct Injection Diesel Engine, J. of Thermal Science and Technology, (36,2, 51-60) (2016)
12- Combustion and Performance Characteristics of a HCCI Engine Utilizing Trapped Residual Gas Via Reduced Valve Lift, Applied Thermal Engineering, 100, 586-594. (2016)
13- A Comparison of Performance and Exhaust Emissions With Different Valve Lift Profiles Between Gasoline and LPG Fuels in a SI Engine, Applied Thermal Engineering,(107,1261-1268) (2016)
14- Combustion, Performance and Emission Characteristics Of a DI Diesel Engine Fueled With Mustard Oil Biodiesel Fuel Blends At Different Engine Loads, Fuel, 212, 256-267. (2018)
15- Comparison Of the Combustion, Performance and Emission Characteristics Of Inedible Crambe Abyssinica Biodiesel and Edible Hazelnut, Corn, Soybean, Sunflower and Canola Biodiesels, Environmental Progress ans Sustainable Energy, 37,4, 1438-1447 (2018)
16- Manufacturing and Testing of an alpha-type Stirling Engine, Applied Thermal Engineering, 130, 1373–1379 (2018)
17- Production of Waste Tyre Oil and Experimental Investigation on Combustion, Engine Performance and Exhaust Emissions, (in press) International Journal of Energy Institute (2018)
18- Mapping of an HCCI Engine Using Negative Valve Overlap Strategy, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, (accepted) (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMININ DURUMU, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal-Teknik Bilimler Kongresi, MESTEK, 2017, Burdur (2017)
2- TAŞIT EGZOZ EMİSYONLARINI AZALTMA YÖNTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Sosyal-Teknik Bilimler Kongresi, MESTEK, 2017, Burdur (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Bir HCCI Benzin Motorunda RON 45 Yakıtının Yanma ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi (2013)
2- Influence of Residual Gas Fraction on Performance and Combustion Characteristics in HCCI Engine with Reduced Valve Lift (39-44) (2015)
3- An experimental study for the effects of supercharging on performance and combustion of an early direct injection HCCI engine (2015)
4- Benzin ve MTBE10 Yakıtları İle Çalışan Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin İncelenmesi (2015)
5- Understanding the Effects of Residual Gas Trapping on Combustion Characteristics, Engine Performance and Operating Range in a HCCI Engine (2015)
6- Hava Fazlalık Katsayısı ve Püskürtme Zamanlamasının RCCI Motordaki Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma, VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bosna Hersek, 18-20 Mayıs (2017)
7- Oktan Sayısının HCCI Bir Motorda Çalışma Aralığı ve Yanma Karakteristiklerine Etkisi, VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bosna Hersek, 18-20 Mayıs. (2017)
8- PRF60 İle Çalışan RCCI Bir Motorda Emme Havası Giriş Sıcaklığının Yanma ve Motor Performansı Üzerindeki Etkileri,Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, 21-24 Eylül. (2017)
9- RCCI Bir Motorda Enjeksiyon Zamanlamasına Bağlı Yanma ve Motor Performans Karakteristikleri,Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, 21-24 Eylül. (2017)
10- Atık Zeytinyağından Elde Edilen Biyodizelin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri, 14th International Combustion Symposium,(INCOS2018) 25-27 Nisan (2018)
11- BALIK İÇ ATIKLARINDAN PİROLİZ YÖNTEMİ İLE YAKIT ÜRETİMİ VE EGZOZ EMİSYON DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25-27 Nisan (2018)
12- Dizel ve Haşhaş Yağı Biyodizel Yakıt Karışımlarının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25-27 Nisan (2018)
13- HOMOJEN DOLGULU SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ (HCCI) BİR MOTORDA NEGATİF SUPAP BİNDİRMESİNİN MOTOR ÇALIŞMA ARALIĞI VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25-27 Nisan (2018)
14- REJENERATÖRSÜZ BETA TİPİ BİR STİRLİNG MOTORUNUN PERFORMANS TESTLERİ, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25-27 Nisan (2018)
15- RHOMBİC HAREKET İLETİM ve KRANK-BİYEL MEKANİZMASINA SAHİP BUJİ İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI MOTORUN TERMODİNAMİK ANALİZLERİ, 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25-27 Nisan (2018)
16- Nötralize Atık Kızartma Yağı Dizel Karışımlarının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON) 1355-1362, 7-8 Mayıs 2018, Bursa (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Bir Dizel Motorunda GTL Katkılı Dizel Yakıtı Kullanımının İncelenmesi (2013)
2- An Investigation of Engine Performance and Exhaust Emissions of Diesel Emulsion Fuels Containing Water at Different Ratios (2016)
Yüksek Lisans Tezi
1- Pamuk Yağı Esaslı Biyodizel İle Çalışan Bir Dizel Motorunda Yakıt Püskürtme Avansının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri (2009)
Doktora Tezi
1- HOMOJEN DOLGULU SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ BİR BENZİN MOTORUNDA SUPAP KALKMA MİKTARININ YANMA VE PERFORMANSA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (2014)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Applied Thermal Engineering (2015 Yıl)
2- International Journal of Energy Research (2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2015)
2- Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı (Yıl:2015)
3- Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2016)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (Yıl:2019)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- İmalat Sektörünün Mevcut Durum Tespiti İyileştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri (2012)
2- LPG Yakıtlı Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Supap Zamanlaması Değişiminin Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi (2011)
3- Nötralize atık kızartma yağından biyodizel üretim sürecinin optimizasyonu ve motor performans testleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi (2016)
4- HCCI (Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli) Bir Motorda Negatif Supap Bindirmesinin Yanma, Performans Ve Emisyonlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Hitit Üniversitesi, 19003 Yardımcı Doçentler İçin Bilimsel Teşvik Projesi, 2017 (2017)
5- Haşhaş Yağından Üretilen Biyodizelin Motor Performansına Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2017 (2017)
Alanında ulusal teşvik ödülü
1- Tübitak Yayın Teşvik Ödülleri (0)
2- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Alanında En Çok Yayın Yapan Öğretim Elemanı (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans

Motor Test ve Ayarları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Çizim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Elektriği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Otomotiv Elektriği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Motor Test ve Ayarları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Çizim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sistem Analizi ve Tasarımı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Taşıt Mekaniği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Konfor Sistemleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2765
Email auyumaz(at)mehmetakif.edu.tr
Web Sitesi auyumaz@mehmetakif.edu.tr
Adres Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi Özkanevler Sitesi C-Blok K:1 D:2 BURDUR-MERKEZ


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 3 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.