Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Osmanlı Devleti'nde havacılığın doğuşu ve tayyare alımı için yapılan ianeler (1911-1918)Yüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
2Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan tarih ünitelerindeki savaş konularının, öğrencilerin tarih algısı üzerindeki etkisiYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı2017Tamamlandı
<