Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Yunanistan İle Osmanlı Devleti Arasında İmzalanan Anlaşmalarda Müslümanların TabiiyetiSERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNVII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU Balkanlar’a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e)20.12.2019Tam metin bildiri, Basılı, Edirne
2Babanzâde Halil Halid Bey ve Belgrad SefirliğiTEMİZER ABİDİN,SERBESTOĞLU İBRAHİM2. ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu12.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik, Paris
3Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Fatsa Çevresinde Kayık Tamiri Ve İmali Üzerine Bir DeğerlendirmeÖZCAN TUĞRUL,TEMİZER ABİDİNERASMUS Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu30.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik, İzmir
4Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Fatsa İskelesinde KomisyoncularÖZCAN TUĞRUL,TEMİZER ABİDİNERASMUS Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Uluslararası Akademik ÇalımalarSempozyumu30.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik, İzmir
5EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE KOTOR, BUDVA, BAR, ÜLGÜN ŞEHİRLERİTEMİZER ABİDİN,PREMOVIC MARIJANVII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik ÇalışmalarSempozyumu10.07.2019Tam metin bildiri, Elektronik, Ankara
6OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE SARMAŞIK KAPLICASIÖZCAN TUĞRUL,TEMİZER ABİDİNV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS) (16-17 Kasım 2018, Ankara-Türkiye)31.12.2018Tam metin bildiri, Basılı, ANKARA
7KARADAĞ COĞRAFYASININ KARADAĞ KÜLTÜRÜÜZERİNE ETKİSİTEMİZER ABİDİNIII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi25.12.2018Tam metin bildiri, Basılı, Kiev
8Potamya Hamidiye Caminin Tamir ve Medresesinin İnşaatı(1908)SERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİN5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES24.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
9II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Donanması’nı Islah FaaliyetleriTEMİZER ABİDİNII. International New Tendencies Congress in Ottoman Researches25.11.2018Tam metin bildiri, Basılı, Bakü
10KARADAĞ’IN NÜFUSU (19. YÜZYIL)TEMİZER ABİDİNIV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) 27-28 April 2018, Paris/France25.09.2018Tam metin bildiri, Basılı, Paris
11Osmanlı Devleti’nin Belgrad ElçileriTEMİZER ABİDİN,SERBESTOĞLU İBRAHİM4th International Symposium on New Trends in Social Science01.09.2018Tam metin bildiri, Basılı,
12XIX. Yüzyıl Ortalarında Niş Sancak Merkezinde Ekonomi ve MesleklerBABACAN HASAN,TEMİZER ABİDİNV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu20.02.2018Tam metin bildiri, Basılı, Bled
13ÇİFTÇİYİ TEFECİDEN KURTARMA PROJESİ: İKRAZ SANDIKLARITEMİZER ABİDİN,SERBESTOĞLU İBRAHİM2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences31.12.2017Tam metin bildiri, Basılı,
14SELANİK’TE YAHUDİ MAHALLELERİ VE MESLEK GRUPLARITEMİZER ABİDİN,SERBESTOĞLU İBRAHİMV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONBALKAN HISTORY STUDIES18.12.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, BLED
1520. YÜZYILIN BAŞLARINDA DEDEAĞAÇ MADENLERİSERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNXI. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi12.12.2017Özet bildiri, Basılı,
16KARADAĞ’DA EŞKIYALIK FAALİYETLERİTEMİZER ABİDİNIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES01.12.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, ANKARA
172016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF MÜFREDAT PROGRAMI İLE 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF MÜFREDAT PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASITEMİZER ABİDİN,ÖZSU FİGENIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES30.11.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, ANKARA
1820. YÜZYILIN BAŞLARINDA DEDEAĞAÇ MADENLERİSERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNXI. INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS22.11.2017Özet bildiri, Basılı, SAMSUN
191925’te Yayınlanan Bir Rapora Göre Cebel-i Bereket(Osmaniye) VilayetiSANSAR MEHMET FATİH,TEMİZER ABİDİNULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU20.11.2017Özet bildiri, Elektronik, BALIKESİR/BANDIRMA
20II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Donanması’nı IslahFaaliyetleri”TEMİZER ABİDİNINTERNATIONAL NEW TENDENCIES CONGRESS IN OTTOMAN RESEARCHES01.09.2017Özet bildiri, Elektronik, BAKÜ
21İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk-Alman İlişkilerinin Türk Basınına YansımasıÖZKAN MUHARREM SELÇUK,TEMİZER ABİDİNII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu19.06.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, ROMA
22İkinci Dünya Savaşı Karşısında Türkiye’xxnin Aldığı EkonomikÖnlemlerTEMİZER ABİDİN,ÖZKAN MUHARREM SELÇUKII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu19.06.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, ROMA
23Modern Amasya’nın Mimarlarından Ziya Paşa’nın AmasyaMutasarrıflığıSERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNII. International Symposium on Multidisciplinary Studies (19.06.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, ROMA
24İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk-Alman İlişkilerinin Türk Basınına YansımasıÖZKAN MUHARREM SELÇUK,TEMİZER ABİDİNII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)01.06.2017Özet bildiri, Elektronik, ROMA
25İkinci Dünya Savaşı Karşısında Türkiye nin Aldığı EkonomikÖnlemlerTEMİZER ABİDİN,ÖZKAN MUHARREM SELÇUKII. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)01.06.2017Özet bildiri, Elektronik, ROMA
26Modern Amasya’nın Mimarlarından Ziya Paşa’nın Amasya MutasarrıflığıTEMİZER ABİDİN,SERBESTOĞLU İBRAHİM2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies31.05.2017Özet bildiri, Basılı,
27THE PROJECT OF RESCUING THE FARMER FROM THEMONEYLENDER: LOAN FUNDSTEMİZER ABİDİN,SERBESTOĞLU İBRAHİM2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES17.05.2017Özet bildiri, Basılı+Elektronik, BARSELONA
28Amasya’xxda Telgraf Hatlarının ÇekilmesiSERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNULUSLARARASI AKDENİZ MEDENİYETLERİ SEMPOZYUMU16.04.2017Tam metin bildiri, Basılı, Girne
29Salgın Hastalıklar ve Samsun KarantinahanesiKarabacak Melike,TEMİZER ABİDİNV. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın25.12.2016Tam metin bildiri, Basılı, Samsun
30Osmanlı Devleti nin Balkanlar da Kurduğu Bir Şehir AkovaTEMİZER ABİDİNIV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu25.12.2016Tam metin bildiri, Basılı, Saraybosna
31AN EXAMPLE OF THE OTTOMAN MODERNIZATION TELEGRAPH IN AMASYASERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNMultidisciplinary International Symposium of Mediterranean Civilizations30.11.2016Özet bildiri, Basılı, Girne
32Historical Reality in Dadaloglu s PoemsTEMİZER ABİDİN,SANSAR MEHMET FATİHMultidisciplinary International Symposium of Mediterranean Civilizations30.11.2016Özet bildiri, , Girne
33BERLIN TREATY AND MONTENEGROTEMİZER ABİDİNInternational Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)31.10.2016Özet bildiri, , Belgrad
34Osmanlı Devleti nin Dış Politikasındaki Zafiyete Bir Örnek 1909 Osmanlı Karadağ Ticaret AnlaşmasıTEMİZER ABİDİNIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu19.06.2016Tam metin bildiri, Basılı, Bükreş
35The Impact of World War II in the Turkish PressTEMİZER ABİDİN,ÖZKAN MUHARREM SELÇUKInternational Symposium on New Trends in Social and LiberalSciences29.05.2016Özet bildiri, Elektronik, Edinburg
36Yeni Belgeler Işığında Ziya Paşa nın Amasya Mutasarrıflığı Esnasındaki FaaliyetlerSERBESTOĞLU İBRAHİM,TEMİZER ABİDİNUluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu30.11.2015Tam metin bildiri, Basılı, Amasya/Merzifon
37Osmanlı Karadağ Diplomatik İlişkileriTEMİZER ABİDİNOsmanlı-Karadağ Diplomatik İlişkileri Uluslararası Sempozyumu30.11.2015Özet bildiri, Basılı, Podgorica
38Adana Eğitim ve Basın Tarihinden Bir Kesit Adana Mıntıkası Maarif MecmuasıTEMİZER ABİDİN,SANSAR MEHMET FATİHI. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu01.04.2015Özet bildiri, Basılı, Adana
39OSMANLI KARADAĞ TİCARİ İLİŞKİLERİ VE 1909 TARİHLİ OSMANLIKARADAĞTİCARET ANLAŞMASITEMİZER ABİDİNIII. Uluslararası Balkna Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili01.04.2015Özet bildiri, Elektronik, Bükreş
40Karadağ Ekonomisine Farklı Bir Bakış ve Osmanlı MirasıTEMİZER ABİDİN,Stoian Karadeli AndreeaII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmalar Sempozyumu: Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defeter-i Hakani10.02.2015Tam metin bildiri, Basılı, Podgorica
41Karadeniz Ticaretinde Seyyar İskeleler KayıkçılarTEMİZER ABİDİNII. Uluslararası Canik Sempozyumu: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik15.05.2013Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Ankara
42Karadağ a İki Farklı Tepeden Bakmak Osmanlı ve Yabancı Seyahatnamelerinde KaradağTEMİZER ABİDİNIst International Balkan Congress20.09.2012Tam metin bildiri, Basılı, İstanbul
43Şiirsel Gerçeklikten Tarihi Gerçekliğe Balkan Uluslarının Bağımsızlık Çözümlemesi Hakkın SesleriTEMİZER ABİDİNUluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu23.05.2012Tam metin bildiri, Basılı, Balıkesir
44Kırım Savaşı Lojistiğinde Samsun un YeriTEMİZER ABİDİNSamsun Sempozyumu06.10.2011Tam metin bildiri, Basılı, Samsun
<