Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN TERCİHLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ OKUL TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASIŞAHİN AHMETUluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
2SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI BULUNMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA DOPİNG KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİŞAHİN AHMETUluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
3 infoSPORDA AİLE İÇİ KİLO KONUŞMALARI: SPORCULARIN AİLE İÇİ KİLO KONUŞMA VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİŞAHİN AHMETAkdeniz Spor Bilimleri Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
4 infoSPOR SALONUNA GİDEN YETİŞKİNLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİŞAHİN AHMETAkdeniz Spor Bilmleri Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
5 infoÜniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeylerinin Fakülte Türü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesiŞAHİN AHMETKilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
6 infoInvestigation into the Perception of Physical Education Teachers on the Ethical Climate in their WorkplaceACAR GÖKHAN,ÖZER MUHAMMET,ŞAHİN AHMET,MUSA MİHRİAY,KARABULUT NURİInternational Journal of Educational Sciences2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI
7Investigation Of Ethical Climate Understanings Perceıved Bythe MinistryOf Youth and Sports EmployeesACAR GÖKHAN,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ŞAHİN AHMET,GÖZÜM PERİHAN,YAMAN NİGARThe Online Journalof Recreation andSport2017Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Diğer endeksler
8Does The Undergraduate Athletes’xx Self Talk Levels Affect Imagery Levels?ŞAHİN AHMET,BAYKÖSE NAZMİ,CİVAR YAVUZ SELMATurkish Online Journal of Educational Technology2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
9 infoGrekoromen Ve Serbest Stil Güreş Yapan SporcularınKendileriyle Konuşma Düzeylerinin İncelenmesiŞAHİN AHMETKilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
10Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ders Ortamlarındaki Tutkunluk Düzeylerinin İncelenmesiŞAHİN AHMETKilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
11 infoThe Role of Self-Talk and Self-Efficacy Levels of Athletes Studying at Faculties of Sport Sciences on Predicting Mental ToughnessBAYKÖSE NAZMİ,CİVAR YAVUZ SELMA,ÖZER ÖMER,ŞAHİN AHMETThe Turkish Online Journal of Educational Technology2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
12 infoInvestigation of Healthy Living Behaviors of University Students Participating and Non Participating SportsCİVAR YAVUZ SELMA,BAYKÖSE NAZMİ,ÖZER ÖMER,ŞAHİN AHMET,ÇOBAN MERYEMThe Turkish Online Journal of Educational Technology2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
13 infoInvestıgation of the Relationhıps Between Physıcal and Motor Features ın Young WrestlersÖZER UĞUR,ŞAHİN AHMET,KARAKULAK İzzet,ASLAN CEM SİNANJournal of International Multidisciplinary Academic Researches2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Scientific Indexing
14 infoExamining the Relationship between Kinesthetic Intelligence Levels and Problem Solving Skills of Child and Young SportersŞAHİN AHMET,BAYKÖSE NAZMİ,CİVAR YAVUZ SELMAThe Turkish Online Journal of Educational Technology2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
15 infoThe Role of Motivational Self-Talk and Life Satisfaction on Determining the Flow Experience of Undergraduate AthletesŞAHİN AHMET,BAYKÖSE NAZMİ,CİVAR YAVUZ SELMATurkish Online Journal of  Educational Technology2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Journals Indexed in Eric
16GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ ALGILADIKLARI ETİK İKLİM ANLAYIŞLARININ ARAŞTIRILMASIŞAHİN AHMETUluslararası Spor Bilimleri Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
17 infoInvestigation of Relationship Between Just World Perceptions (Belief in a Just World) and Decision Making Process of Students at The School of Physical Education and SportsACAR GÖKHAN,MUSA MİHRİAY,ŞAHİN AHMET,KARABULUT NURİ,ÖZER MUHAMMET,YAMAN NİGARThe Turkish Online Journal of Educational Technology2016Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Journals Indexed in Eric
18 infoDetermining the Depression Perception and Decision-making Levels of StudentsACAR GÖKHAN,ŞAHİN AHMET,KARABULUT NURİ,MUSA MİHRİAYStudies on Etno-Medicine2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
19Takım ve Bireysel Spor Yapan Sporcuların Öz Yeterlik Düzeyleri Farklı mıdırŞAHİN FİLİZ,ŞAHİN AHMET,ŞAHAN HASANUluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, , Advanced Science Index, Indian Science Index, Infobase Index
20 infoSporda Fair Play Kavramı: Fair Play’in ÖnemiŞAHİN AHMETjournal of international multidisciplinary academic researches2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Scientific Indexing International Institute of Organized ResearchInternational Society for Research Activity (ISRA)Advanced Science IndexIndian Science IndexInfobase Index
21 infoInvestigation of the Perceptions of the University Staff on the Ethical Climate in Their WorkplacesACAR GÖKHAN,KARABULUT NURİ,ŞAHİN AHMET,MUSA MİHRİAY,ÖZER MUHAMMETAnthropologist2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
22 infoEngellilerde Sosyal Gelişim Yetersizlikleri Sosyalleşme Sürecinde Sporun FaydalarıŞAHİN AHMETUluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, OAJI
23 infoAnalyzing the Correlation between Dealing with Stress and Self-Esteem of the Participants Who Are 25 Years Old and YoungerERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ŞAHİN AHMET,ALDEMİR GÜLAY YASEMİN,ERAVŞAR HAKAN,BİNGÖL ERKAN,ŞAHAN HASANInternational journal of Science Culture and Sport2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, INDEX COPERNICUS
24 infoExamining the Relationship Between Life Satisfaction and Tennis As a Seriuos Leisure ActivityERAVŞAR HAKAN,ACAR GÖKHAN,ERDOĞAN BARBAROS SERDAR,ŞAHİN AHMETThe Online Journal of Recreation and Sport2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Diğer endeksler
25 infoThe Relation Between The Succes Level And the Subjective Sleeping Quality of The Turkish National Team That Participated In The Wrestling World CupAFYON YAKUP AKİF,MAMAK HÜDAVERDİ,ACAR GÖKHAN,FİLİZ KEMAL,ŞAHİN AHMET,BAYKÖSE NAZMİLife Science Journal2013Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Diğer endeksler
26 infoExamination of Self and Decision Making Levels of Students Receiving Education in Schools of Physical Education and SportsYILDIZ MUSTAFA,TEKİN MURAT,ŞAHAN HASAN,MUTLU TONGUÇ OSMAN,ŞAHİN AHMET,ULUCAN BUKET,ŞAKER MEHMETWorld Academy of Science Engineering and Technology2012Uluslararası, Hakemli, Elektronik, International Science Index
27Determination of the communication skills of the professional football teams in Turkish super leagueŞAHAN HASAN,ULUKAN MEHMET,TEMEL VEYSEL,ULUKAN HASAN,ŞAHİN AHMETEnergy Education Science and Technology Part B2012Uluslararası, Hakemli, Basılı, SCI
28 infoAn investigation of relation between the school admınıstrators’ leadership style and communication skillTEMEL VEYSEL,ULUKAN MEHMET,ŞAHAN HASAN,BAY MURAT,ŞAHİN AHMETAfrican Journal of Business Management2011Uluslararası, Hakemli, Elektronik, SSCI