Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Burdur ve Afyonkarahisar İlleri ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokaliteleri Yüzey Araştırması-2018DEMİREL FATMA ARZU, MAYDA SERDAR, ALÇİÇEK MEHMET CİHAT, ERYILMAZ DERYA37. Araştırma Sonuçları Toplantısı07.05.2020Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Ankara
2Burdur ve Afyonkarahisar İlleri ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması-2016DEMİREL FATMA ARZU,MAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,KAYA TÜMEL TANJU,ERYILMAZ DERYA,AYTEK AHMET İHSAN33. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı07.05.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Bursa
3BURDUR ve AFYONKARAHISAR iLLERi VE İLÇELERİNDE NEOJEN VE PLEİSTOSEN DÖNEM FOSiL LOKALİTELERİNİN TESPiTi YÜZEY ARAŞTIRMASI-2016DEMİREL FATMA ARZU,MAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,KAYA TÜMEL TANJU,ERYILMAZ DERYA,AYTEK AHMET İHSAN35. Araştırma Sonuçları Toplantısı01.05.2018Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik,
4The First Record of a Villafranchian Small Cervid “Croizetoceros” From Turkey. . 03-06 September 2017. Athens-Greece, p.136MAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,DEMİREL FATMA ARZU,ALÇİÇEK HÜLYA15th Congress of the RCMNS03.09.2017Özet bildiri, ,
5Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması-2015 Yılı ÇalışmalarıDEMİREL FATMA ARZU,MAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,KAYA TÜMEL TANJU,AYTEK AHMET İHSAN38. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu- 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı22.05.2017Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Edirne
6Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması 2015 yılı ÇalışmalarıMAYDA SERDAR,DEMİREL FATMA ARZU38. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu23.05.2016Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Edirne
7Bizans Kenti Amorium dan İki Kafatası Travması ÖrneğiDEMİREL FATMA ARZU,Türkay DevrentAntropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015) Kongresi14.11.2015Özet bildiri, Basılı, Ankara
8Herakleia Perinthos Bizans Toplumunda Erken Sutur KaynaşmasıDEMİREL FATMA ARZU6. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu26.10.2015Özet bildiri, Basılı, Ankara
9Burdur Fosil Lokaliteleri Yüzey AraştırmasıDEMİREL FATMA ARZU1. Teke Yöresi Sempozyumu01.09.2015Tam metin bildiri, Basılı, Burdur
10Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması 2013DEMİREL FATMA ARZU36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu11.05.2015Tam metin bildiri, Basılı, Gaziantep
11Health and Disease in Byzantine Anatolia Implications from Herakleia Perinthos PopulationDEMİREL FATMA ARZUICAS-International Congress on Anthropological Sciences09.04.2015Özet bildiri, Basılı, Ankara
12A sample of Premature Suture Fusion in Herakleia Perinthos PopulationDEMİREL FATMA ARZU,ÖZKANLI BEHİYE3rd International Congress on Biomedical Sciences in Archaeology06.11.2014Özet bildiri, Basılı, Bordeaux
13An Early Pleistocene Fauna from Burdur Basin of SW AnatoliaDEMİREL FATMA ARZU,MAYDA SERDAR8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2014)13.10.2014Özet bildiri, Basılı, Muğla
14Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması 2012DEMİREL FATMA ARZU35. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu02.06.2014Tam metin bildiri, Basılı, Muğla
15Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması 2011DEMİREL FATMA ARZU34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu27.05.2013Tam metin bildiri, Basılı, Çorum
16Burdur İli ve İlçeleri Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması 2010 Yılı ÇalışmalarıDEMİREL FATMA ARZU33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu27.05.2012Tam metin bildiri, Basılı, Malatya
17Eski Anadolu Toplumlarında Çevre ile Bağlantılı HastalıklarDEMİREL FATMA ARZUX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi04.10.2011Poster, Basılı, Çanakkale
18Antik Dönem Diş Tedavi ÖrneğiYAŞAR ZEHTİYE FÜSUN,DEMİREL FATMA ARZUBatı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)04.11.2010Poster, Basılı, Burdur
19Kızılin İskeletleriDEMİREL FATMA ARZU,YAŞAR ZEHTİYE FÜSUNBatı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)04.11.2010Poster, Basılı, Burdur
20Paşalar Kazısı Bursa Arkeometrik Araştırmaları Küçük Memeliler TafonomisiALPAGUT BERNA,DEMİREL FATMA ARZU25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu23.05.2004Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
21Pisidia Antiokheia 2013 Yılı 33 ve 39 Numaralı Kuyulardan Çıkan İnsan İskeletlerinin AnaliziDEMİREL FATMA ARZU36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri SempozyumuSözlü Bildiri, , Gaziantep
22Anadolu Bizans Toplumlarında SağlıkDEMİREL FATMA ARZUHayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı – Yeni BakışlarSözlü Bildiri, , İstanbul
23Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması 2014DEMİREL FATMA ARZU37. Kazı, Araştırma ve Arkeometri SempozyumuTam metin bildiri, , Erzurum
24Alanya Kalesi Ortaçağ İskeletlerinin Antropolojik AnaliziDEMİREL FATMA ARZU,ÜSTÜNDAĞ HANDAN1. Uluslararası Akdeniz Araştırmaları Kolokyumu: Akdeniz’in Ortaçağı ve Alanya.Sözlü Bildiri, , Antalya, Alanya
25Bizans Kenti Amorium dan İki Travma ÖrneğiDEMİREL FATMA ARZU32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri SempozyumuSözlü Bildiri, , İstanbul
26İnsanda Bipedalizmin EvrimiALPAGUT FATMA BERNA,DEMİREL FATMA ARZUSağlık Bilimleri ve Mühendislik Bakışı ile Hareket Bilimi Çalıştay ve Kurslarla Geliştirilmiş Bilimsel Toplantı (Uluslararası katılımlı). 9 Eylül ÜniversitesiSözlü Bildiri, , İzmir
27Pisidia Antiokheia 2014 Yılı 65 ve 75 Numaralı Kuyulardan Çıkan İnsan İskeletlerinin AnaliziDEMİREL FATMA ARZU37. Kazı, Araştırma ve Arkeometri SempozyumuSözlü Bildiri, , Erzurum
28Infant and Child Skeletons from the Lower City Church at Byzantine AmoriumDEMİREL FATMA ARZULife and Death in Ancient Society. Asia Minor in Hellenistic, Roman and Byzantine TimesTam metin bildiri, , Oslo
29Amorium Aşağı Şehir Kilisesi nde Bulunan Bebek ve Çocuk İskeletleriDEMİREL FATMA ARZU34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri SempozyumuSözlü Bildiri, , Çorum
3032 YEARS OF EXCAVATION IN PAŞALAR SITE TURKEY THERICHEST HOMINOID LOCALITY OF THE WORLDAlpagut Fatma Berna,MAYDA SERDAR,KAYA TÜMEL TANJU,DEMİREL FATMA ARZU,Ostende Lars Van den Hoek,KANIK DERYA,Güler Gülşah,Joniak Peter,De Labra Campomanes Pablo Pelaez,Kesici Seda Deniz,Halaçlar Kazım,Bilgin Melike,Tan Aytekin,Karakütük SevalXIV. Annual Meeting of the European Association of Vertebrate PaleontologistsÖzet bildiri, , Haarlem
31Palaeoenvironments of the Neogene terrestrial basins in SW AnatoliaALÇİÇEK MEHMET CİHAT,MAYDA SERDAR,Ostende Lars Van Den Hoek,Tesakov Alexey,Saraç Gerçek,Gardner James D,Murray Alison,Wesselingh Frank,Jimenez Moreno Gonzalo,DEMİREL FATMA ARZU,KAYA TÜMEL TANJURCMNS workshop on the role of Anatolia in Mediterranean Neogene palaeobiogeographyÖzet bildiri, , İzmir
32Neogene and Quaternary fossil surveys and new results from Burdur and Afyon Province SW AnatoliaDEMİREL FATMA ARZU,MAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,KAYA TÜMEL TANJU,AYTEK AHMET İHSAN,KANIK DERYA,Halaçlar KazımRCMNS workshop on the role of Anatolia in Mediterranean Neogene palaeobiogeographyÖzet bildiri, , İzmir
33SYSTEMATIC BIOSTRATIGRAPHIC ANDPALEOBIOGEOGRAPHIC REEVALUATION OF THEMAMMALIAN FAUNAS FROM THE TURKISHVILLAFRANCHIAN LOCALITIES OF KAMISLI GULYAZI ANDY SOGUTONUMAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,KAYA TÜMEL TANJU,DEMİREL FATMA ARZU,Halaçlar Kazım,KANIK DERYAXIV. Annual Meeting of the European Association of Vertebrate PaleontologistsÖzet bildiri, , Haarlem
34Kocakır 2 First Record of Early Pleistocene Canis and Hippopotamus from Burdur Basin SW TurkeyDEMİREL FATMA ARZU,MAYDA SERDAR,ALÇİÇEK MEHMET CİHAT,KAYA TÜMEL TANJU,AYTEK AHMET İHSANXIV. Annual Meeting of the European Association of Vertebrate PaleontologistsÖzet bildiri, , Haarlem