Dr. Öğr. Üyesi

Arife ÖZDEMİR

İletişim Bilgileri

aozdemir(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler