Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1964
 • Kan Gurubu : B (Rh poziti
 • Birimi : İlahiyat Fakültesi
 • Bölümü : Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Anabilim Dalı : Din Bilimleri ABD
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Arapça
 • Lisans : Atatürk Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : İlahiyat Fakültesi
 • (1985)
 • Y.Lisans : Ankara Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Din Eğitimi (1997)
 • Doktora : The University of Leeds
 • Doktora Dal : Social Psychology of Religion / Din Sosyolojisi
 • (Ekim 2000)
 • Doçenlik : Üniversiteler Arası Kurul
 • Doçenlik Dal : Din Sosyolojisi (08.01.2009)
 • Profesörlük : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Profesörlük Dal : Din Sosyolojisi (20.01.2016)
ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında Kemer’de doğdu. Lise’den sonra İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Üniversitesinde din eğitimi alanında yüksek lisansını, İngiltere Leeds Üniversitesinde sosyal psikoloji alanında doktorasını tamamladı ve aynı üniversitede içerik çözümlemesi ve söylem analizi konularında post-doktora çalışması yaptı. 2009 yılı Ocak ayında da din, bilgi ve kültür sosyolojisi alanında doçent oldu. Bu arada, Leeds Üniversitesi’nde ve 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilir. 

Vaizlik, müftülük ve müfettişlik görevleri yanında 2003-2004 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı, iç denetçilik ve 2010-2014 yıllarında Danimarka Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği görevlerinden sonra 2015 yılı Ocak ayında tekrar iç denetçi olarak atanan Ahmet Onay, 2016 yılı Şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinden ayrılarak naklen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Halen anılan üniversitede din sosyolojisi profesörü olarak vazife yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Dindarlık, kimlik, Diyanet, dini grup ve cemaatler, camiler, Kuran-ı Kerim meal ve tefsiri, içerik ve söylem analizi, din ve değerler eğitimi, sınav kaygısı, yönelim psikolojisi, Likert tipi ölçekler, veri harmanlama ve veri madenciliği, istatistik ve SPSS

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- Onay, A. (2004). Dindarlık Etkileşim ve Değişim, Dem Yayınları, İstanbul. (2004)
2- Onay, A. (2008). Hacıların Gözüyle, Türkiye’nin Hac Organizasyonu, Dem Yayınları, İstanbul. (2008)
3- Onay, A. (2008). Türkiye’nin Cami Profili, (Fizikî ve Sosyolojik Açılardan Bir Analiz), Dem Yayınları, İstanbul. (2008)
4- Onay, A. (2015). Türkiye de Hac Hizmetleri Boylamsal Bir Analiz, 2003 2008, Nokta Dijital Yayınları, Isparta. (2015)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
1- Şimşek, A. ve Onay, A. (2014). Koranen På Dansk, (Danca Meal), Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, Rosendahls, Kobenhavn. (2014)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Onay, A. (2006). Ana-Baba Hakları ve Yaşlılara Saygı, Kürsüden Öğütler, 52 Konuda Vaaz Örnekleri, 337-345, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. (2006)
2- Riis, O. P. (2012). Din Sosyolojisinde Metot (12. Bölüm), Terc. Ahmet Onay. Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem. Sh. 365-388. İmge Kitabevi, İstanbul. (2012)
3- Droogers, A. (2012). Dinin Tanımlanması, Bir Sosyal Bilim Yaklaşımı (14. Bölüm), Terc. Ahmet Onay. Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem. Sh. 415-438. İmge Kitabevi, İstanbul. (2012)
4- Jensen, J. S. (2012). Din Bilimlerinde Kavramsal Modeller (13. Bölüm), Terc. Ahmet Onay. Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem. Sh. 389-414. İmge Kitabevi, İstanbul. (2012)
5- Reich, K. H. (2012). Bilişsel Bilimin Dini ve Onun Gelişimini Açıklama Girişimine Eleştirel Bir Bakış (15. Bölüm), Terc. Ahmet Onay. Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem. 439-469. İmge Kitabevi, İstanbul. (2012)
6- Onay, A. (2017). Dini Gruplar Sosyolojisi, Din Sosyolojisi (ed.) Ahmet Onay ve Nazmi Avcı, sh. 127-150, Lisans Yayıncılık, İstanbul. (2017)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Onay, A. (2002). Dini Yönelim Ölçeği: Ölçek Geliştirmede Yöntem, Teorik Altyapı, Geçerlilik ve Güvenilirlik, İslamiyat Dergisi, 5 (4): 181-192. (2002)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Onay, A. (2008). Mabet İçinde Eğitim ya da İçinde Eğitim Olan İbadet, Dem Dergi,3: 42-45. (2008)
2- Onay, A. (2010). Yüksek Din Öğretimi ve Diyanet İlişkileri, Dem Dergi, Sayı: 10. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Onay, A. (1993). İslam Fıkhında Vadeli Satış, Diyanet İlmi Dergi, 29 (2): 81-90. (1993)
2- Onay, A. (1998). İngiltere’de İslam: Sosyo-Psikolojik Açıdan Kısa Bir Tahlil, Diyanet İlmi Dergi, 34 (2): 53-59. (1998)
3- Onay, A. 2001). Dindarlık Ölçme Çalışmaları: Dindarlık Ölümünde Üç Farklı Yaklaşım ve Ölçmenin Esasları, İslami Araştırmalar Dergisi, 14 (3-4): 439-449. (2001)
4- Mezun Oldukları Liselere Göre Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine ve Dini Gruplara Yönelim Durumları (2003)
5- Onay. A. (2004). Diyanet Hutbelerinin Muhteva Analizi, İslami Araştırmalar Dergisi, 17 (1), 1-13. (2004)
6- Onay, A. (2006). Hac Yapan Kişilerin Hacdan Sonraki Dinî Tutumları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14: 1-23. (2006)
7- Onay, A. (2007). Cami Eksenli Din Hizmetleri, Değerler Eğitimi Dergisi, 12: 149-174. (2007)
8- Onay, A. (2007). Türkiye’de Camilerin Gruplandırılması, Sınıflandırılması ve Görevli İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16: 77-121. (2007)
9- Onay, A. (2009). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Camilerin Finansmanı, Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (18): 43-80. (2009)
10- Onay, A. (2017). Batı'da Sosyal Çevre ve Din, Danimarka'da Müslüman Türk Toplumu , Değerler Eğitimi Dergisi, 15 (33): 139-176. (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Onay, A. (2004). İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Cami Eksenli Din Hizmetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Alandaki Formasyon İhtiyaçları, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Bildiriler Müzakereler, 409-423, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Baskı Merkezi, Isparta. (2003)
2- Onay, A. (2005). Diyanet İşleri Başkanlığının Yurt Dışı Yayın Faaliyetleri, III: Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 20-24 Eylül 2004, 555-562, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. (2004)
3- Onay, A. (2008). Cami Eksenli Din Hizmetleri, I. Din Hizmetleri Sempozyumu 3-4 Kasım 2007, c.1, sh. 258-276, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Onay, A. (2005). İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitimi ve Dindarlık Yansımaları, İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, 97-112, Dem Yayınları, İstanbul. (2003)
2- Onay, A. (2005). Dini İçerikli Film, Dizi ve Dramalarda Senaryo ve Görsellik Sorunu (Sosyo-Psikolojik Bir Analiz), II. Dini Yayınlar Kongresi, Sesli ve Görüntülü Dini Yayıncılık 05-07 Kasım 2004-Ankara, 113-120, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. (2004)
3- Onay, A. (2012). Dinin Değer Oluşturma Öğretisi, Değerler Eğitimi Uluslararası Konferans Bildirileri 28-29 Mayıs 2010, İstanbul, 31-46, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul. (2010)
4- Danimarka’da Gençlere Yönelik Din Hizmeti, Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri – Sakarya 2016, sh.13-22. Ensar Neşriyat, İstanbul (2016)
5- İslami Bir Mesele Olarak Engelliler Konusunu Ele Alışımız ve Engellilerin Dünyasındaki Karşılığı Sorunu, I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, Engellilik Bağlamında Dini Yaklaşım, Dini Başaçıkma ve Din Eğitimi 18-20 Kasım 2016, sayfa: 353-364. Bağcılar Belediyesi Yayını, İstanbul (2016)
6- Onay, A. (2016). İslami Bir Mesele Olarak Engelliler Konusunu Ele Alışımız ve Engellilerin Dünyasındaki Karşılığı Sorunu, I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, Engellilik Bağlamında Dini Yaklaşım, Dini Başaçıkma ve Din Eğitimi 18-20 Kasım 2016, sayfa: 353-364. Bağcılar Belediyesi Yayını, İstanbul. (2016)
7- Onay, A. (2016). Danimarka’da Gençlere Yönelik Din Hizmeti, Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri – Sakarya 2016, sh.13-22. Ensar Neşriyat, İstanbul. (2016)
8- Onay, A. (2017). Cumhuriyet Dönemi Cami Algısı, Mimari Yansımaları ve Bazı Yeni Yönelimler, Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı 18-20 Kasım 2016 Giresun, sh. 366-370. Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yayını, Giresun (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Onay, A. (2017). Social Context and Religious Attitudes among the Turkish-background Population in Denmark, On the Edge? Centres and Margins in the Sociology of Religion, Sociology of Religion Study Group (SocRel) Annual Conference 2017, 12-14 July 2017, Leeds, pp. 46-47. (2017)
2- Onay, A. (2017) Yüksek Din Öğretiminde Nitelik veya Amaç Sorunu, Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi Özet Kitapçığı, sh. 26-27. Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul. (2017)
3- Köftürcü H. ve Onay A. (2018). Semavi Dinlerde Kudüs ve Önemi, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (23 – 25 Mart 2018, Kudüs) Özet Bildirileri Kitabı, sh. 46, Son Çağ Yayınları, Ankara. (2018)
4- Onay A. ve Köftürcü H. (2018). Dini Hayat Dair Bazı Göstergeler ile Bazı Yatırım ve Gelişmişlik Göstergeleri Arasında İlişki, Burdur İli Örneği, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (23 – 25 Mart 2018, Kudüs) Özet Bildirileri Kitabı, sh. 53, Son Çağ Yayınları, Ankara. (2018)
5- Köftürcü H. ve Onay A. (2018). Almanya’da Müslüman ve Hıristiyanların Etkileşim Alanları, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, (10 – 12 Mayıs 2018, Aksaray) Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 156, Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı- MRK BAsım, Ankara. (2018)
6- Onay A. ve Köftürcü H. (2018). Toplumsal Değişim ve Şehir Hayatına Geçişte İbadetlerin Dönüştürücü Rolü, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, (10 – 12 Mayıs 2018, Aksaray) Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 102, Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı-MRK Basım, Ankara. (2018)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Din Sosyolojisi (Süre : 2017 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2009 Yıl)
2- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2010 Yıl)
3- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2011 Yıl)
4- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2012 Yıl)
5- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2013 Yıl)
6- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2014 Yıl)
7- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2015 Yıl)
8- Değerler Eğitimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2009 Yıl)
2- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2010 Yıl)
3- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2011 Yıl)
4- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2012 Yıl)
5- Toplum Bilimleri Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi) (Süre : 2013 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
2- Değerler Eğitimi Dergisi (2009 Yıl)
3- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2004 Yıl)
4- Değerler Eğitimi Dergisi (2005 Yıl)
5- Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Turkish Studies (2016 Yıl)
6- Değerler Eğitimi Dergisi (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan V. (Yıl:2016)
2- Bölüm Başkanı (Yıl:2016)
3- İlahiyat Fakültesi Dekan V. (Yıl:2017)
4- Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Eserin, yurtdışında satın alınması; bunların sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin uygulanmış olması
1- Genel Yayın Yönetmeni ve Metin Yazarı (2014)

DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Din Sosyolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Araştırma Teknikleri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2017-2018
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Din Sosyolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Din Psikolojisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi
Din Eğitimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016 - 101
İlahiyat Fakültesi - Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü - Sınıf Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2970
Email aonay(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.