Makaleler

Makale Adı Yazarlar Yayın Yeri Yılı Açıklama
1 infoKültürel Değerler, Psikolojik Sermaye ve Kariyer Uyum Yeteneği İlişkisine Dair Bir Saha AraştırmasıTAŞ MEHMET ALİ,ALPARSLAN ALİ MURATCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
2 infoİYİ KARAKTERLİ ÖRGÜT ÖZELLİKLERİ: ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK LİTERATÜRÜNE İLİŞKİN BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZYASTIOĞLU SEHER,ALPARSLAN ALİ MURATÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2020Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3Postmodern Zamanın Beklentisi: Bilge LiderlikTAŞ MEHMET ALİ,ALPARSLAN ALİ MURATBucak İşletme Fakültesi Dergisi2020Ulusal, Hakemli, Basılı, Endekste taranmıyor
4Yöneticiler Dağıtım Adaletini Nasıl Sağlar?: Senaryo Tekniği İle Bir Saha AraştırmasıALPARSLAN ALİ MURAT,TAŞ MEHMET ALİ,YASTIOĞLU SEHER”İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
5 infoYaşam Doyumunu Artıran Motivasyon Kaynağı: Düşünme-Anlama İhtiyacıÖZKUL AHMET SAİT,ALPARSLAN ALİ MURATİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi2019Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
6USTA OLMAK MI DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ OLMAK MI? ÇOKLU BAŞARI HEDEFLERİNE DAİR TEORİK ÇERÇEVEERHAN TUĞBA,ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURATSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ2018Uluslararası, Hakemli, , EBSCOHOST
7Ulusal Kültür Özelliklerinin Ülkelerin İnovasyon Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir AnalizALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER,TAŞ MEHMET ALİEge Akademik Bakış Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, ESCI
8Çift Kariyerli Akademisyenlerin İş Yeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha AraştırmasıÖZTÜRK MEHTAP,ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURATİş ve İnsan Dergisi2018Ulusal, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
9Mutlu Çalışanlar İçin Öncelikli Yönetici Erdemleri: Bir Saha AraştırmasıALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHERYÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ2018Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
10 infoAKADEMİSYENLERİN BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNDE DEĞERLERİNİN VE MOTİVASYON KAYNAKLARININ ROLÜERHAN TUĞBA,ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURATSüleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi2018Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCOHOST
11Etkin Bir Girişimcilik Eğitim İçeriği Tartışması: Akademisyenler, Girişimciler ve Öğrenciler Üzerinde Saha AraştırmalarıALPARSLAN ALİ MURAT,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,Aydoğdı AslanMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
12 infoGİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR?ALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER,TAŞ MEHMET ALİMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
13 infoAkademik Personelin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar: Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokul/Fakülte KarşılaştırmasıDALĞAR HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURAT,SUNGUR ONURMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO, Index Copernicus, OAJI, ResrachBib, ASOS Index, SOBİAD
14Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Demografik Özelliklerin RolüALPARSLAN ALİ MURAT,ÖZMEN MEHMETİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
15 infoGİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR?ALPARSLAN ALİ MURAT,TAŞ MEHMET ALİ,YASTIOĞLU SEHERMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCO
16 infoDalgar, H., Alparslan, Ali M., Sungur, O. AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:21, 412-420DALĞAR HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURAT,SUNGUR ONURMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
17 infoBİREYSEL VE SOSYAL BAŞARI MOTİVASYONUNU AÇIKLAYAN TEMEL DEĞERLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASIALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER,TAŞ MEHMET ALİAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2017Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
18GÜNDEMDEKİ LİDERLİK KONULARI JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR DERGİSİNDE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZALPARSLAN ALİ MURAT,EKŞİLİ NİSAMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
19ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINDA İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,ALPARSLAN ALİ MURAT,BULGURCU GÜREL ESRA BURCUAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı, OAJI, INDEXCOPERNİCUS, DRJI
20 infoEMEK İŞÇİLERİNDE FAZLADAN ROL DAVRANIŞININ ÖNCÜLÜ İŞ TATMİNİ Mİ İŞYERİNDE MUTLULUK MUALPARSLAN ALİ MURATAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCO
21İŞLETME ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE KURULAN İNFORMAL İLETİŞİMİN ROLÜALPARSLAN ALİ MURAT,SEZGİN ORHANUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi2016Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
22 infoİŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI ve KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARIALPARSLAN ALİ MURAT,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,özgöz ayşeMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2015Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
23 infoSAĞLIK ÇALIŞANLARINDA LİDERLİK TARZLARI İŞ TATMİNİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİAKYURT NURAN,ALPARSLAN ALİ MURAT,OKTAR ÖMER FARUKVizyoner Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Ebscho
24 infoThe power of informal communication and perceived organizational support on energy at work and extra role behavior A survey onteachersALPARSLAN ALİ MURAT,KİLİNÇ UĞURUluslararası İnsan Bilimleri Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO, Scopus, Index Copernicus International, J-Gate
25 infoThe Antecedents of Extra Role Organizational Behaviors A Qualitative Research on SoldierALPARSLAN ALİ MURAT,CAN ALİİşletme Araştırmaları Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO Business Source Corporate Plus ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı DOAJ Directory of Open Acces Journals INDEX COPERNICUS
26 infoBirey Örgüt Uyumunu Güçlendiren Öncül İşyeri ArkadaşlığıALPARSLAN ALİ MURAT,ÇİÇEK HÜSEYİN,Salih SoydemirAkdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN
27Türkiye de Lider Üye Etkileşim Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar Bibliyometrik Bir İçerik AnaliziALPARSLAN ALİ MURAT,OKTAR ÖMER FARUKİşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost– EconLit– ProQuest– Index Copernicus– Index Islamicus– RePec– DOAJ
28 infoReasons for Employee Silence Behavior Developing and Validating a Scale for NursesALPARSLAN ALİ MURAT,CAN ALİ,ERDEM RAMAZANHacettepe Sağlık İdaresi Dergisi2015Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, OAIJ, İndex Copernicus
29STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL DA YAYIMLANMIŞ PERFORMANS İÇERİKLİ MAKALELERİN PERFORMANS BOYUTLARI VE ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN ANALİZİALPARSLAN ALİ MURAT,ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİNAkdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco, Econlit,
30The Effects of Academic Counselling Systems on Career Adaptabilities A Study on School of Tourism and Hotel Management StudentsTUNA Muharrem, KANTEN Pelin, YEŞİLTAŞ Murat, KANTEN Selahattin, ALPARSLAN Ali MuratThe Macrotheme Review2014Uluslararası, Hakemli, Basılı, Ebsco, Index Copernicus
31GÖREV İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAÖZDAŞLI KÜRŞAT,Soydemir Salih,ALPARSLAN ALİ MURATAfyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco
32İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması İstanbul ÜniversitesiAlparslan Ali Murat, Çarıkçı İlker Hüzeyinİstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco
33 infoYükseköğretimde mentörlük Mentör ve menti bakış açılarını belirlemeye yönelik bir uygulamaALPARSLAN ALİ MURAT,KİLİNÇ UĞURYükseköğretim Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebschost
34Algılanan Örgütsel Desteğin Yardım Etme Davranışına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü Hastane Çalışanları Üzerine Bir AraştırmaAlparslan Ali Murat, Can Ali, Oktar Ömer FarukİŞ, GÜÇ" ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Ebsco
35Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde Bir AraştırmaALPARSLAN ALİ MURATMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2014Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Asos, Ulakbim, OAJI, INDEX COPERNICUS
36Proactive Behavior Scale A Study of Validity and ReliabilityKanten Pelin, Alparslan Ali MuratSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi2013Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
37Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi Girişimci ve Öğrenci GörüşleriBozkurt Çetinkaya Özlem, Alparslan Ali MuratGirişimcilik ve Kalkınma Dergisi2013Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Asos
38 infoTürkiye de Girişimciliğin Gelişimi Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırmaözlem ÇETİNKAYA BOZKURT, Adnan KALKAN, Osman KOYUNCU, Ali Murat ALPARSLANSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2012Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, EBSCOHOST
39 infoMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çalışanlarının Stratejik Yönlendiriciler Konusundaki TutumlarıÖzdaşlı Kürşat, Alan Burcu, Koyuncu Osman, Alparslan Ali MuratMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, Asos
40 infoÖrgütsel Sessizlik Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel EtkileriAlparslan Ali Murat, Kayalar MuratMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2012Ulusal, Hakemli, Elektronik, Asos
41 infoÖrgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim AnlayışınaErdil Oya, Kalkan Adnan, Alparslan Ali MuratDoğuş Üniversitesi Dergisi2011Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco
42 infoGelecekteki Anlık Sonuçları Önemseme Kişilik Özelliğinin Kredi Kullanma Tercihleri ile İlişkisine Yönelik Bir AraştırmaDalgar Hüseyin, Alparslan Ali Murat, Binici ÖmerZonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2011Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco
43 infoE Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin GörünümüOğuztürk Bekir Sami, Alparslan Ali MuratSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2011Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco
44 infoDuygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir AraştırmaBozkurt Çetinkaya Özlem, Alparslan Ali MuratSüleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2011Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco ve Asos
45 infoYaratıcı Turizm Bir Uygulama Modeli Önerisi ve Isparta linde Yaratıcı Turizm EnvanteriÖzdaşlı Kürşat, Özdaşlı Esme, Alparslan Ali MuratSEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ (SOİD)2010Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, Ebsco
46Kriz Dönemlerinde Ücret Sistemi Değişim GereğiYılmaz Tayfun, Alparslan Ali MuratVİZYONER2010Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
47Mobbing Olgusu ve Mobbing Davranışında Duygusal Zekâ EtkisiAlparslan Ali Murat, Tunç HakanVİZYONER2009Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
48 infoGirişimci Özellikler Ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırmasıİbicioğlu Hasan, Özdaşlı Kürşat, Alparslan Ali MuratSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi2009Ulusal, Hakemli, Basılı+Elektronik, Endekste taranmıyor
49Rekabet Savaşından Çıkış Yolu: Değer Yeniliği, Kâr ve İnsan ÖnermeleriKALKAN ADNAN,ALPARSLAN ALİ MURATMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2009Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
<