Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1LİDER KARAKTERİSTİĞİNİ YORDAYAN ERDEMLER: ÖZEL SEKTÖR YÖNETİCİLERİNDE BİR ARAŞTIRMA / THE ROLE OF VIRTUES ON THE LEADER CHARACTERISTIC: A RESEARCH ON PRIVATE SECTOR MANAGERSYASTIOĞLU SEHER,ALPARSLAN ALİ MURAT,GÜNAY AHMET18th INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS04.05.2019Tam metin bildiri, Elektronik, Osmaniye
2İşgörenlerin Olumlu ve Olumsuz Duygulanımını Arttıran Geribildirimler ve PekiştireçlerYASTIOĞLU SEHER,ALPARSLAN ALİ MURAT6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı (Taslak)02.11.2018Özet bildiri, Elektronik,
3İyi Karakterli Örgüt Özellikleri: Örgütsel Erdemlilik Literatürüne İlişkin Bibliyometrik Bir AnalizYASTIOĞLU SEHER,ALPARSLAN ALİ MURAT6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı (Taslak)02.11.2018Özet bildiri, Elektronik,
4Sağlık Sektöründe Çalışan Mutluluğunu Arttıran Yönetici ErdemleriALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi13.05.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
5İşgörenleri Mutlu Eden Yönetici Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir AraştırmaALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER,TAŞ MEHMET ALİ5. Örgütsel Davranış Kongresi01.10.2017Özet bildiri, Elektronik,
6Alparslan, A. Murat., Yastıoğlu, S. ”İşgörenleri Mutlu Eden Geribildirim Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, ZonguldakALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHERUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak01.10.2017Tam metin bildiri, Elektronik, Zonguldak
7A Field Research On The Relationship Between Psychological Capital And Religiousness TendencyTAŞ MEHMET ALİ,ALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences15.06.2017Tam metin bildiri, Elektronik, İstanbul
8LİDERLİĞİN KARANLIK YÖNÜ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINIrnMUTSUZ EDEN YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASIALPARSLAN ALİ MURAT,YASTIOĞLU SEHER,TAŞ MEHMET ALİ25, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi25.05.2017Özet bildiri, Elektronik, Ankara
9İŞ-AİLE ÇATIŞMASI İŞYERİ YALNIZLIĞI İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİrnKAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAALPARSLAN ALİ MURAT,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM,BULGURCU GÜREL ESRA BURCU25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi25.05.2017Özet bildiri, Elektronik, Ankara
10Araştırma Görevlilerinin İşyerlerindeki Mutluluk ve Mutsuzluk Nedenleri: Bir Alan AraştırmasıALPARSLAN ALİ MURAT,KAHRAMAN MEHMET,NİHAL CANTÜRK15. Ulusal İşletmecilik Kongresi09.12.2016Tam metin bildiri, Elektronik, İstanbul
11FARKLI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE KİŞİSEL DEĞERLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETİ ÜZERİNDEKİETKİSİ .ALPARSLAN ALİ MURAT,ÖZMEN MEHMET,Çıkrak Tuğçe4. Örgütsel Davranış Kongresi15.11.2016Özet bildiri, Elektronik,
12Araştırma Görevlilerinin İşyerinde Mutluluk Ve Mutsuzluk Nedenleri: Bir Alan ÇalışmasıALPARSLAN ALİ MURAT,KAHRAMAN MEHMET15. Ulusal İşletmecilik Kongresi01.08.2016Tam metin bildiri, ,
13MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİSİNİN ÖZGÜVENİ, ÖZSAYGISI VE ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİN ARTIRMANIN YOLU: ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İNFORMAL İLETİŞİMALPARSLAN ALİ MURAT,ÖKTEM UMUT,ÇOKSAK MÜŞERREF,MEÇ REYHANIII.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARISOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ28.04.2016Tam metin bildiri, Elektronik, Aydın
14BİREYLERİN UYMA DAVRANIŞINDA KİŞİSEL DEĞERLERİN ROLÜ: BİR DENEY ÇALIŞMASIALPARSLAN ALİ MURAT,TAŞ MEHMET ALİ,AYTAŞ SEHER4. Örgütlsel Davranış Kongresi15.04.2016Özet bildiri, Elektronik,
15The Effects of Informal Communication with Instructors onLeadership Characteristics of Business Students A Comparison between Istanbul Universities and Anatolian UniversitiesALPARSLAN ALİ MURAT,Sezgin Orhan,KAHRAMAN MEHMETInternational Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 201509.07.2015Tam metin bildiri, Elektronik, Budapeşte
16Fazladan Rol Davranışı Oluşum Modeli Öğretmenler Üzerinde Bir AraştırmaALPARSLAN ALİ MURAT,KİLİNÇ UĞUREJER CONGRESS 2015 CONFERENCE05.06.2015Özet bildiri, Elektronik, Ankara
17Y Kuşağı Çalışanları İşyerlerinde Neden Gönüllü Davranışlar SergilerlerAlparslan Ali Murat, Sezgin Orhan2.Örgütsel Davranış Kongresi05.05.2015Tam metin bildiri, Basılı,
18Lider Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki EtkisiÖzdaşlı Kürşat, Kanten Pelin, Alparslan Ali Murat21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi05.05.2015Özet bildiri, Basılı,
19Akademik Yöneticilerin Öncelikli Yönetsel Faaliyetleri Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiALPARSLAN ALİ MURAT,KOYUNCU OSMAN,DAL VEYSEL14. İşletmecilik Kongresi05.05.2015Tam metin bildiri, Basılı, Aksaray
20Şeffaflık İletişim ve Hesap Verilebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına EtkileriKALKAN ADNAN,ALPARSLAN ALİ MURAT2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimler Konferansı15.09.2009Tam metin bildiri, Basılı,
21Çatışma Yönetimi Stratejilerine İlişkin Tutumlar Kamu Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri Üzerinde Mukayeseli Bir AraştırmaÖzdaşlı Kürşat, Alparslan Ali Murat2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri KonferansıTam metin bildiri, ,
22GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLER VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞARILI GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİALPARSLAN ALİ MURAT11. Ulusal İşletmecilik KongresiTam metin bildiri, ,
23Akademik Personel Sessizlik Davranışları Ölçüm Modeli Uyarlama ÇalışmasıAlparslan Ali Murat, Kayalar Murat11. Ulusal İşletmecilik KongresiTam metin bildiri, ,
24HEMŞİRELER NEDEN SESSİZ KALIRLAR BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASICan Ali, Alparslan Ali Murat6.Sağlık İdaresi KongresiTam metin bildiri, ,
25Girişimcilik Özellikleri Ve Tipleri Açısından Cinsiyet Farklılıkları SDÜ İİBF AraştırmasıNegiz Nilüfer, Özdaşlı Kürşat, Özkul Gökhan, Alparslan Ali MuratUluslararası Kadın Çalışmaları KongresiTam metin bildiri, Basılı, Sakarya
26İş-Aile Çatışması, İşyeri Yalnızlığı, İş Tatmini ve İşten Ayrılma niyeti Kavramları Arasındaki İlişkiler : Üniversite Çalışanları Üzerine Bir AraştırmaALPARSLAN ALİ MURAT,BULGURCU GÜREL ESRA BURCU,ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KongresiTam metin bildiri, , Ankara
<