Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1INVESTIGATION OF BOVINE PARAINFLUENZAVIRUS 3 (BPIV3) WITH MOLECULAR AND ANTIGENIC METHODS IN CATTLE WITH CLINICAL SYMPTOMS OF RESPIRATORY SYSTEM INFECTIONKÜÇÜK ALİ, YILDIRIM YAKUP6. International Health Sciences and Life Congress12.04.2023Özet bildiri, Basılı, Burdur
2AKDENİZ BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN BOVİNE PARAİNFLUENZA VİRUS 3 (BPIV3) İZOALTININ REFERENZ SUŞ VE TÜRKİYE İZOLATLARI İLE GENETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASIKÜÇÜK ALİ, YILDIRIM YAKUPISPEC 9th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT20.04.2022Özet bildiri, Basılı, BURDUR
3EFFECT OF VIRAL DISEASES ON OXIDATIVE STRESS IN VETERINARY MEDICINEKÜÇÜK ALİ4th International Health Sciences and Life Congress08.05.2021Tam metin bildiri, Basılı, BURDUR
4ANTIVIRAL DRUGS INVESTIGATED FOR EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT OF SARS-COV-2 INFECTION AND THEIR MECHANISM OF ACTIONKÜÇÜK ALİ, YILDIRIM YAKUP4th International Health Sciences and Life Congress08.05.2021Tam metin bildiri, Basılı, BURDUR
5INVESTIGATION OF BOVINE PARAINFLUENZAVIRUS 3 IN CATTLE WITH CLINICAL SIGNS OF RESPIRATORY SYSTEM INFECTION USING DIRECT IMMUNOFLUORESCENCE TESTKÜÇÜK ALİ, YILDIRIM YAKUPISPEC 11th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENTÖzet bildiri, , Muş