Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ Vicia sp TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU ve DEĞERLENDİRİLMESİTÜBİTAK PROJESİTamamlandıBursiyer