Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1970
 • Kan Gurubu : 0 Rh+
 • Birimi : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bölümü : Tasarım Bölümü
 • Anabilim Dalı : İç Mekan Tasarımı Programı
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Nazmi Toker İlkokulu (1981)
 • Orta Okul : Mustafa Kemal Orta Okulu (1984)
 • Lise : Çanakkale lisesi (1988)
 • Önlisans : - (-)
 • Lisans : İstanbul Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Orman Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Endüstri Müh. (1992)
 • Y.Lisans : Balıkesir Üniv.Sos.Bil.Enst.
 • Y.Lisans Dal : İşletme (2001)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : Orman Mühendisliği
 • (2015)
 • Doçenlik : -
 • Doçenlik Dal : - (-)
 • Profesörlük : -
 • Profesörlük Dal : - (-)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

malzeme bilimi

kompozit malzemeler

üretim yönetimi

tasarım

elektromanyetik kalkanlama

ısı yalıtım

ses yalıtımı

yangın yalıtımı

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- 'Ahşap esaslı malzemelerden formaldehit emisyonu ve etkileri', (2011)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ses Yalıtımı Açısından Doğal Liflerin Akustik Özellikleri (2017)
2- KAPLAMA YÖNTEMİ İLE AHŞAP KOMPOZİT MALZEMELERİN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA ÖZELLİKLERİ (2017)
3- Use of Radial Basis Function Neural Network in Estimating Wood CompositernMaterials According to Mechanical and Physical Properties (2019)
Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kompozit Malzemeler ve Özellikleri.Poliüretan ve kompozit Sanayi Dergisi 8. 29(2016). (2016)
2- Ahşap Esaslı Kompozit Malzemeler rnPutech&Composites Dergisi Sayı 40rn (2018)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- The Effects of Boric Acid on Fiberboard PropertiesMade from Wood/Secondary Fiber Mixtures: Part 1.Utilization of Recycled Newsprint Paper Fibers. American Chemical Science Journal,16.1(2016):1-8 (2016)
2- The Effects of Boric Acid on Fiberboard Properties Made from Wood/Secondary Fiber Mixtures: Part 1. Utilization of Recycled Newsprint Paper Fibers rn (2016)
3- The Effects of Boric Acid on Fiberboard Made from Wood/Secondary Fiber Mixtures: Part 3. Utilization of Recycled Waste Office Paper Fibers. American Chemical Science Journal,16.3(2016):1-8 (2016)
4- The Effects of Boric Acid on Fiberboard Made from Wood/Secondary Fiber Mixtures: Part 2. Utilization of Recycled Old Corrugated Container Fibers. American Chemical Science Journal,16.2(2016):1-8 (2016)
5- The Effects of Boric Acid on Fiberboard PropertiesrnMade from Wood/Secondary Fiber Mixtures: Part 4.rnInsulation Properties of Boardsrn (2017)
6- Ağaç Türlerinin Mekanik Özelliklere Göre Yapay Sinir Ağları ile Tahmini (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Electromagnetic Shielding Effectiveness of Mineral Doped Waste Paper Fiber (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Kaya Ali İhsan., Mobilya Endüstrisinde Üretim Planlaması Ulusal Ormancılık Sempozyumu 19-20 Mayıs 1999 İstanbul, Bildiri Kitabı, Sayfa. (1999)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ses Yalıtımı Açısından Doğal Liflerin Akustik Özellikleri (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Optımızatıon Unbalanced Vehıcle Route Problemrnusıng Populatıon Based Optımızatıon Algorıthms:Rnshortest Path Of A Pıece Of Real Cıty Model Supportedrnby Google Map (2017)
2- Kaya A. İ., Çifci A., Kaplama Yöntemi ile Ahşap Kompozit Malzemelerin Elektromanyetik Kalkanlama Özellikleri, International Vocational Schools Symposium, 12-18, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA (2017) (2017)
3- rnİletken Mineral Ve Odun Lifinden Oluşan Kompozit Malzemenin Elektromanyetik Ekranlama Performansırn (2017)
4- rnAtık Tetra Pak Kullanılarak Elektromanyetik Girişimin Soğurulmasırn (2017)
5- rnOyuncak Tercihinde Ahşap Malzeme Özelliklerinin İncelenmesirn (2017)
6- Görme Engelliler İçin Mutfak Tasarımı (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Acoustıc Propertıes Of Boards Made From Mıxtures Of Wood And Recycled Waste Paper Fıbers (2017)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Çifci A., Kaya A. İ., Electromagnetic Shielding Effectiveness of Mineral Doped Waste Paper Fiber, 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, Oludeniz, TÜRKİYE (2017)rn (2017)
Doktora Tezi
1- Mobilya endüstrisinde kapasite planlaması (2001)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
1- International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS) (Süre : 2018 Yıl)
2- Industrial Technology Innovation (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Textile Research Journal (2017 Yıl)
2- Textile Research Journal (2018 Yıl)
3- Textile Research Journal-2 (2018 Yıl)
4- Textile Research Journal 20191 (2019 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- SDU,Orman Fakültesi Dergisi (2016 Yıl)
2- Turkish Journal of Forestry (2016 Yıl)
3- Asian Journal of Chemical Sciences (2017 Yıl)
4- Turkish Journal of Forestry (2018 Yıl)
5- Physical Science International Journal (2018 Yıl)
6- Journal of Engineering Research and Reports (2018 Yıl)
7- Current Journal of Applied Science and Technology (2018 Yıl)
8- Journal of Applied Sciences (2018 Yıl)
9- Karadeniz Teknik Üniversiesi 20182 (2018 Yıl)
10- Engineering Sciences (2018 Yıl)
11- Uluslararası Mühendislik, Tasarım ve Teknoloji Dergisi (2018 Yıl)
12- Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (2018 Yıl)
13- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2018 Yıl)
14- Asian Journal of Research and Review in Physics 20191rnrn (2019 Yıl)
15- Current Journal of Applied Science and Technology (2019 Yıl)
16- Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür.V (Yıl:2000)
2- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yıl:2018)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:1995)
2- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:1996)
3- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:1997)
4- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:1998)
5- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:1999)
6- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2000)
7- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2001)
8- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2002)
9- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2003)
10- Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Yıl:2004)
11- Malzeme ve Malzeme İşleme Bölüm Başkanı (Yıl:2016)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- MAKÜ Burdur Meslek Yüksekokulu (Yıl:2006)
2- Tasarım Bölüm Başkanlığı (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
1- Avrupa Birliği Finansal destekli Aktif İşgücü Programları Projesi Kapsamında Yürütülen "Burdur İlinde Çalışan İnşaat Kalıp ve Demir Ustalarının Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda eğitilmesi ve Kamu binalarının deprem performansının belirlenmesi" (2005)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Atık kağıtlardan geri kazanılmış liflerden kompozit malzeme üretim olanaklarının araştrılması (2015)
2- Lif Destekli Elektromanyetik Kalkanlama Özellğine Sahip Kompozit Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesi proje no: 0194-NAP-13 (2016)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Mineral Katkılı Atık Kâğıt Liflerinden Elektromanyetik Soğurucu Tasarımı (2018)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4563
Email aikaya(at)mehmetakif.edu.tr
Adres Makü Teknik Bilimler MYO Bahçelievler mah.


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 1 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.