Dr. Öğr. Üyesi

Ahu DEMİRTAŞ

İletişim Bilgileri

ahudemirtas(at)mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgiler