Projeler

Proje Adı Proje Türü Durumu Bütçe Açıklama
1Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin Ile Indüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması-Tübitak 1001TamamlandıAraştırmacı
2Preterm Doğum Öncesi Maternal Magnezyum Sülfat Tedavisinin Endotoksin Ile Indüklenmiş Fetal Beyin Hasarını Önlemede Beynin Farklı Bölgelerindeki Etkisinin Gebe Keçi Modelinde Araştırılması-Tübitak 1001Tamamlandı280,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
3Farklı Vitrifikasyon Yöntemleri İle Dondurulan Oositlerin Çözdürme Sonrası İn Vitro Maturasyon BaşarılarıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı5,000 TÜRK LİRASIYürütücü
4Döl Tutmayan Repeat Breeder İneklerde Presynch Uygulamalarının Moleküler Etkilerinin AraştırılmasıTÜBİTAK PROJESİTamamlandı216,190 TÜRK LİRASIAraştırmacı
5Sütçü İneklerde Mastitis Olgularının Sağaltımında Meme içi Ozon Kullanımının EtkinliğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı200,000 TÜRK LİRASIYürütücü
6Sütçü İneklerde Postpartum Uterus Enfeksiyonlarının Tedavisinde İntrauterin Ozon KullanımıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesiTamamlandı20,000 TÜRK LİRASIAraştırmacı
7AB Merkezi Finansman ve İhale Birimi. Aktif İş Gücü Programları Projesi (AİPP) - Türkiye İş Kurumu’xxna (İŞKUR) Destek Projesi. Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı - Yeni Fırsatlar Programı Hibe Planı. Bilimsel Ve Teknolojik Metotlar İle İşsiz Teknik Personelin Eğitimi ve İstihdamı Sonucu Burdur İli Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğine (KÖY-KOOP) Bağlı Süt Üreticileri için Avrupa Birliği Normlarına Uygun Güvenli ve Sürdürülebilir Süt Üretim Projesi (Birim Kooperatiflerde Daha Kaliteli Süt ve Daha Verimli Üretim Projesi)Avrupa BirliğiTamamlandıAraştırmacı
8Ardahan-Göle-Kalecik Kooperatifi Hammadde - Üretim - Mamul Sürecini İyileştirme ProjesiAvrupa BirliğiTamamlandıAraştırmacı