Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1Hatay İli Hayvancılığında Sektörel Yapı ve Mevcut DurumAKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUKAnavatana Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu15.06.2020Tam metin bildiri, Basılı, Hatay
2Factors Affecting the Increase in Inventory Value Per Cow in Dairy Cattle EnterprisesAKIN AHMET CUMHUR,SİPAHİ CEVAT4th International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics14.07.2019Özet bildiri, Elektronik, Kiev
3Economic Losses Due to Fertility Disorders in Dairy Cattle Enterprises: Burdur Province SampleAKIN AHMET CUMHUR,SİPAHİ CEVAT3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)10.07.2019Özet bildiri, Elektronik, Kiev
4Factors Affecting Poultry Meat Consumption Status and Consumption Habits of Students From Faculty of Veterinary MedicineÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,MAT BURAK,AKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH2st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2019)19.06.2019Tam metin bildiri, Elektronik, Burdur
5Hayvancılık Sektöründe Kırsal Kalkınma Desteklemeleri: Burdur İli ÖrneğiAKIN AHMET CUMHUR2nd International Health Sciences and Life Congress19.06.2019Özet bildiri, Elektronik,
6Hayvancılık İşletmelerinde İşgücü Memnuniyet Düzeyi ve Sorunlarının AraştırılmasıÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,GÜNLÜ AYTEKİN,MAT BURAK,SİPAHİ CEVAT,AKIN AHMET CUMHURIII. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi14.10.2018Özet bildiri, Basılı, Antalya
7Güçbirliği Kesimhanesinde 2014-2018 Yılları Arası Gerçekleştirilen Kesimlerin Sıcak Karkas Verilerinin Burdur İli Açısından DeğerlendirilmesiAKIN AHMET CUMHUR,SİPAHİ CEVAT,AKBAŞ AYKUT ASIMIII. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi14.10.2018Özet bildiri, Basılı, Antalya
8Türkiye’de Hindi Eti Üretimi ve Fiyat Etkileşiminin Ekonomik DeğerlendirilmesiDEMİR PINAR,SİPAHİ CEVAT,AKIN AHMET CUMHURII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi01.10.2018Tam metin bildiri, Elektronik, Adana
9Determination of Change in Beef Retail Prices in Turkey Through GARCH MethodÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences15.07.2018Özet bildiri, Elektronik, Nevşehir
10Effect of Import Decisions In Turkey Between 2010-2017 on the Red Meat SectorAKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR1st International Health Science And Life Congress05.05.2018Tam metin bildiri, Basılı, Burdur
11Türkiye’de Dana Eti Fiyatlari ile Tüfe Arasindaki Nedensellik İlişkisinin BelirlenmesiAKIN AHMET CUMHUR,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018)05.05.2018Özet bildiri, Basılı,
12Economic Analysis of Alternative Production Area in Livestock Farming: Worm Manure ProductionAKIN AHMET CUMHUR,SİPAHİ CEVAT,BOZOĞLAN GÜLER BERATThe 2nd International Conference on Advances in Veterinary Sciences Technicsis08.10.2017Özet bildiri, Elektronik, Üsküp
13Türkiye’de Tiftik Üretimi ve EkonomisiARAL YILMAZ,ARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,POLAT MURAT,CEVGER YAVUZ,GÖKDAİ ARZUII. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi25.04.2017Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya
14Türkiye’de Süt Sanayiinde Mevcut Yapısal Durum ve ÜretimAKIN AHMET CUMHUR,CEVGER YAVUZII. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi25.04.2017Tam metin bildiri, Basılı+Elektronik, Antalya
15Opinions and Expectations of Beekeepers Regarding the Beekeeping Insurance Example of MuğlaÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,POLAT MURATII. Internatıonal Congress on Veterinary and Anımal Scıences14.11.2016Özet bildiri, Basılı, Belgrad
16Current Situation in Meat Processing Industry of TurkeyPOLAT MURAT,AKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIRII. Internatıonal Congress on Veterinary and Animal Sciences14.11.2016Özet bildiri, Basılı,
17Determination of Milk Production Cost, Profitability, Herd Breeding Features, Organization and Marketing Structures in Ankara Province Goat Raising EnterprisesTUNCEL SEYFETTİN,ARAL YILMAZ,AKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,POLAT MURAT1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding15.10.2016Özet bildiri, Basılı,
18Pinehoney Production in Turkey and the Current Situation of Beekeeping Enterprises in the Pinehoney Production AreaPOLAT MURAT,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,SAKARYA ENGİN,AKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK44th APIMONDIA International Apicultural Congress15.09.2015Özet bildiri, Basılı, Daejeon
19The Producer Profiles and Socio Economic Structure of Angora Goat Breeding in TurkeyARAL YILMAZ,ARIKAN MEHMET SALTUK,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,AKIN AHMET CUMHUR,POLAT MURAT,GÖKDAİ ARZU32nd World Veterinary Congress13.09.2015Özet bildiri, Basılı, İstanbul
20Current Situation of Dairy Cattle Breeding Sector in Thrace Region of TurkeyÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR,ARIKAN MEHMET SALTUK,POLAT MURAT,AKIN AHMET CUMHUR,MURAT HAKAN7th Balkan Conference on Animal Science (BALNIMALCON)03.06.2015Özet bildiri, Basılı, Saraybosna
21Türkiye’de Çiğ Süt Üretiminin Mevcut Durumu ve SorunlarıAKIN AHMET CUMHUR,CEVGER YAVUZ,GÖKDAİ ARZUI. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi17.10.2014Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
22Süt Sığırcılığında Pazarlama ve ÖrgütlenmeSAKARYA ENGİN,AKIN AHMET CUMHURSüt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu20.11.2013Tam metin bildiri, Basılı, Sakarya
23Türkiye’de Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Yapısal Ekonomik SorunlarARIKAN MEHMET SALTUK,AKIN AHMET CUMHUR,ARAL YILMAZ,GÖKHAN EMİN ERTAN17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu03.09.2013Özet bildiri, Basılı, İstanbul
24Factors Affecting Beef Consumption and Consumer Preferences in Turkey A case of Ankara ProvinceARAL YILMAZ, DEMİR PINAR, AYDIN EROL, AKIN AHMET CUMHUR, SAKARYA ENGİN, ÇAVUŞOĞLU ENVER, POLAT MURAT64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2013)26.08.2013Özet bildiri, Basılı, Nantes
25A Study on the Determination of Marketing Margins in the Turkey Beef MarketARAL YILMAZ, ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIR, KAYA KUYULULU ÇAĞLA, ARIKAN MEHMET SALTUK, AKIN AHMET CUMHUR, AYDIN EROL, ÖZEN DOĞUKAN64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP 2013)26.08.2013Özet bildiri, Basılı,
26Etlik Piliçlerin Taşınması Sırasında Canlı Ağırlık Fireleri ve Mortalite Nedeniyle Oluşan Ekonomik KayıplarARIKAN MEHMET SALTUK,ARAL YILMAZ,AKIN AHMET CUMHUR,KAYA KUYULULU ÇAĞLA YÜKSEL,GÜLOĞLU SEYİT CAN,SAKARYA ENGİN2nd International Poultry Meat Congress24.04.2013Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
27Türkiye Karma Yem Sanayinde Mevcut Durum ve SorunlarARAL YILMAZ, ARIKAN MEHMET SALTUK, AKIN AHMET CUMHUR, ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIRV. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu”08.11.2012Özet bildiri, Elektronik, Antalya
28Broyler Rasyonlarında Tavuk Unu Kullanımının Yem Maliyetleri Üzerine EtkisiAKIN AHMET CUMHUR,ARIKAN MEHMET SALTUK,VADİEİ MOHAMMED,ARAL YILMAZ,ÇEVRİMLİ MUSTAFA BAHADIRV. FHABESAS ”Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu”08.11.2012Özet bildiri, Elektronik, Antalya
29Hindi Eti Üretiminde Örgütlenme ve Organizasyon ModelleriSİPAHİ CEVAT, CEVGER YAVUZ, AKIN AHMET CUMHURAB uyum sürecinde Türkiye hayvancılık kongresi 2011 (Uluslararası katılımlı)20.10.2011Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
30AB ve Türkiye Süt Sektörlerinin Ekonomik Yönden KarşılaştırılmasıAKIN AHMET CUMHURAB uyum sürecinde Türkiye hayvancılık kongresi 2011 (Uluslararası katılımlı)20.10.2011Tam metin bildiri, Basılı, Ankara
31Piliç Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tüketici Tercihleri Ankara İli ÖrneğiARAL YILMAZ,AYDIN EROL,DEMİR PINAR,AKIN AHMET CUMHUR,İŞBİLİR SİNEM,CEVGER YAVUZ1st International Poultry Meat Congress11.05.2011Tam metin bildiri, Basılı, Antalya
32Sectoral Structure and Current Situation in Livestock of Hatay ProvinceAKIN AHMET CUMHUR, ARIKAN MEHMET SALTUKInternational Symposium on Hatay on the 80th Anniversary of Its Accession to TurkeyTam metin bildiri, , Hatay