Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1983
  • Kan Gurubu : A Rh+
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Zootekni ve Hayvan Besleme
  • Anabilim Dalı : Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Lisans : MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
  • Doktora : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- A Pilot Economic Analysis of an Alternative Production Area in Livestock Farming: Worm Manure Production - Vermicomposting (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara Province, Turkey. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 37(5), 582-587. (2013)
2- Economic losses due to live weight shrinkage and mortality during the broiler transport. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(3), 205-210. (2014)
3- Investigation of ıntermediary margins in the marketing of beef and lamb meat in Ankara province, Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, DOI: 10.9775/kvfd.2016.15139. (2016)
4- Effects of Transportation Distance, Slaughter Age, and Seasonal Factors on Total Losses in Broiler Chickens.Revista Brasileira de Ciência Avícola 19(3):421-428 · March 2017rnDOI: 10.1590/1806-9061-2016-0429 (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- AB ve Türkiye süt sektörlerinin ekonomik yönden karşılaştırılması. AB uyum sürecinde Türkiye hayvancılık kongresi 2011 (Uluslararası katılımlı). 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara, Türkiye. (2011)
2- Hindi eti üretiminde örgütlenme ve organizasyon modelleri. AB uyum sürecinde Türkiye hayvancılık kongresi 2011 (Uluslararası katılımlı). 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara, Türkiye. (2011)
3- Süt Sığırcılığında Pazarlama ve Örgütlenme. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. Sayfa: 62-73. Kasım 2013, Sakarya. (2013)
4- Türkiye’de Çiğ Süt Üretiminin Mevcut Durumu ve Sorunları. I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa: 113-123. 17-20 Ekim 2014, Kemer-Antalya,Türkiye. (2014)
5- Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi (Çağrılı Bildiri). II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. 27-30 Nisan 2017. Antalya (2017)
6- Türkiye’de Süt Sanayiinde Mevcut Yapısal Durum ve Üretim. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. 27-30 Nisan 2017. Antalya (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Broyler rasyonlarında tavuk unu kullanımının yem maliyetleri üzerine etkisi (Sözlü Bildiri). V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu". 08-11 Kasım 2012, Side-Antalya, Türkiye. (2012)
2- Türkiye karma yem sanayinde mevcut durum ve sorunlar. V. FHABESAS ‘’Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu". 08-11 Kasım 2012, Side-Antalya, Türkiye. (2012)
3- Türkiye’de Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Yapısal Ekonomik Sorunlar. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sayfa: 349-350. 3-6 Eylül 2013, İstanbul,Türkiye. (2013)
4- Güçbirliği Kesimhanesinde 2014-2018 Yılları Arası Gerçekleştirilen Kesimlerin Sıcak Karkas Verilerinin Burdur İli Açısından Değerlendirilmesi (2018)
5- Hayvancılık işletmelerinde işgücü memnuniyet düzeyi ve sorunların araştırılması (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Piliç Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tüketici Tercihleri: Ankara İli Örneği. 1st International Poultry Meat Congress (1. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 11-15 Mayıs 2011, Manavgat-Antalya, Turkey. (2011)
2- Etlik Piliçlerin Taşınması Sırasında Canlı Ağırlık Fireleri ve Mortalite Nedeniyle Oluşan Ekonomik Kayıplar. 2nd International Poultry Meat Congress (2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 24-28 Nisan 2013, Kundu-Antalya, Turkey. (2013)
3- EFFECT OF IMPORT DECISIONS IN TURKEY BETWEEN 2010-2017 ON THE RED MEAT SECTOR (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Factors affecting beef consumption and consumer preferences in Turkey: A case of Ankara province. EAAP 2013 “64th Annual Meeting Of The European Federation Of Animal Science”. Page:201. 26-30 August 2013, Nantes, France. (2013)
2- A study on the determination of marketing margins in the Turkey beef market. EAAP 2013 “64th Annual Meeting Of The European Federation Of Animal Science”. Page: 201. 26-30 August 2013, Nantes, France. (2013)
3- Current Situation of Dairy Cattle Breeding Sector in Thrace Region of Turkey. BALNIMALCON "7th Balkan Conference on Animal Science". 03-06 June 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzogevina. (2015)
4- The Producer Profiles and Socio-Economic Structure of Angora Goat Breeding in Turkey. "32nd World Veterinary Congress". 13-17 September 2015, İstanbul, Turkey. (2015)
5- Pinehoney production in Turkey and the current situation of beekeeping enterprises in the pinehoney production area. "44th APIMONDIA International Apicultural Congress".15-20 September 2015, Daejeon, Korea. (2015)
6- Determination of Milk Production Costs, Profitability, Herd Breeding Features, Organization and Marketing Sturctures in Ankara Province Goat Raising Enterprises. "1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding". 15-17 October 2015. Budapest, Hungary. (2015)
7- Current Situation in Meat Processing Industry of Turkey. Internatıonal Congress on Veterinary and Animal Sciences. 14-18 November 2016. Belgrade, Serbia. (2016)
8- Opinions and Expectations of Beekeepers Regarding the Beekeeping Insurance Example of Muğla. Internatıonal Congress on Veterinary and Animal Sciences. 14-18 November 2016. Belgrade, Serbia. (2016)
9- Türkiye’de Dana Eti Fiyatlari Ile Tüfe Arasindaki Nedensellik Ilişkisinin Belirlenmesi (2018)
10- Determination of change in beef retail prices in Turkey through GARCH method (2018)
Doktora Tezi
1- Türkiye Süt Sanayi İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sektöre İlişkin Sorunların Tespiti (2016)

EDİTÖRLÜK

Yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü
1- I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongre Kitabı, (Editör Yardımcısı). (Süre : 2014 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2018 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi Koordinatör Yardımcılığı (Yıl:2018)
2- Veteriner Fakültesi Gezici Klinik Komisyon Üyeliği (Yıl:2017)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- TAGEM-13/ARGE/36, Tiftik Keçisi Yetiştiricilik İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ile Sektörel Gelişim ve Destekleme Stratejilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, (Yardımcı Araştırmacı). (2013)
2- BAP-2014/127, Ankara İli Keçicilik İşletmelerinde Süt Üretim Maliyeti, Kârlılık Seviyesi, Sürü Yetiştiricilik Özellikleri, Örgütlenme ve Pazarlama Yapılarının Tespiti. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), (Yardımcı Araştırmacı). (2014)
3- BAP-14L0239003, Türkiye Süt Sanayi İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Sektöre İlişkin Sorunların Tespiti. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP), (Yardımcı Araştırmacı). (2014)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 (Uluslararası Katılımlı). 20-22 Ekim 2011, Kızılcahamam-Ankara. Adlı kongrede organizasyon komitesinde yer almıştır. (2011)
2- I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. 17-20 Ekim 2014, Kemer-Antalya. Adlı kongrede organizasyon komitesinde yer almıştır. (2014)
3- I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. 17-20 Ekim 2014, Kemer-Antalya. Adlı kongrede bilimsel sekreterya olarak yer almıştır. (2014)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Hayvancılık İşletme Ekonomisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Veteriner Fakültesi - Zootekni ve Hayvan Besleme - Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 2046
Email acumhurakin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 20 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.