Dr. Öğr. Üyesi

Ayşen ÇOBAN

İletişim Bilgileri

acoban(at)mehmetakif.edu.tr
+90 248 2132760

Genel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

(Yöksis üzerinden alınmaktadır.)

Seviye Üniversite Tarih