Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1983
  • Kan Gurubu : B Rh+
  • Birimi : Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Yabancı Dil : İngilizce
  • Y.Lisans : SDÜ Fen Bilimleri Enst.
  • Y.Lisans Dal : Biyoloji (2007-09-18 13:36:33)
  • Doktora : SDÜ Fen Bilimleri Enst.
  • Doktora Dal : Biyoloji
  • (2013-06-19)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Karyology of Seven Fabaceae Taxa from Turkey. Journal of Applied Biological Sciences. 3(1): 45-49. (2009)
2- The Effects of Aluminum and Cadmium Metals on Germination of Maize and Lentil Seeds (2016)
3- CHEMICAL CHARACTERIZATION OF Lavandula angustifolia Mill. WHICH IS A PHYTOCOSMETIC SPECIES AND INVESTIGATION OF ITS ANTIMICROBIAL EFFECT IN COSMETIC PRODUCTS (2017)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Cesur, A. and Tabur, S., 2011. Chromotoxic Effects of Exogenous Hydrogen Peroxide (H2O2) in Barley Seeds Exposed to Salt Stress. Acta Physiologiae Plantarum. 33(3): 705-709 DOI: 10.1007/s11738-010-0594-7 (2011)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- CHEMICAL CHARACTERIZATION OF Lavandula angustifolia Mill. WHICH IS A PHYTOCOSMETIC SPECIES AND INVESTIGATION OF ITS ANTIMICROBIAL EFFECT IN COSMETIC PRODUCTS (2016)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- ÇÖREKOTU (Nigella sativa L.) YAĞININ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ÖZÜTLENMESİ VE KREMLERDE KULLANIMI; ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2015)
2- KANTARON (Hypericum perforatum L.) ÖZÜTÜNÜN KREMLERDE KULLANIMI VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2015)
3- GENÇLİK İKSİRİ: FİTOÖSTROJENLER (2015)
4- AKDENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN DEFNE (Lauris nobilis L.) YAĞININ ÖZÜTLENMESİ VE KREMLERDE KULLANIMI; ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2015)
5- TEFENNİ BÖLGESİNDE YETİŞEN ANASON (Pimpinella anisum L.) ÖZÜTLERİNİN KREMLERDE KULLANIMI VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2015)
6- BURDUR ÖRTÜLÜ MEVKİİ’NDE YETİŞTİRİLEN LAVANTADAN (Lavandula angustifolia Mill.) ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞIN ANTİ-MİKROBİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİrn (2016)
7- Determination of Polyphenols in the Pomelo Peel Extracted with Supercritical Carbon Dioxide (scCO2) (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Tuz stresi altında çimlendirilen arpa tohumlarının sitogenetik aktivitesi üzerine hidrojen peroksit (H2O2) ön uygulamasının etkileri. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Evimizi ve Sağlığımızı Süsleyen Bitki: Kolyos (Plectranthus scutellarioides (L.) R. BR) (2018)
2- Investigation of the antioxidant and antibacterial activity of the exctract of juniper (Juniperus communis L.) plant growth in Mersin (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Preparation of films containing garlic essential oil with enhanced antimicrobial effect via electrospraying technique (2016)
2- ANADOLU ADAÇAYI (Salvia fruticosa Mill.) VE BİBERİYENİN (Rosmarinus officinalis L.) rnUÇUCU BİLEŞEN ANALİZLERİ VE UÇUCU YAĞLARININ ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ (2018)
3- HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ BÖRÜLCE TOHUMLARINDA ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ (2018)
4- 2-ami?no-6-meti?l Pi?ri?di?n-metal Halojen Kompleksleri?yle Modi?fi?ye Edi?lmi?s Anti?bakteri?yal Mi?kroli?fleri?n Elektroegi?rme Yöntemi?yle Eldesi?, (2018)
5- The Effects of Lead and Zinc Metals on Barley and White Radish Seed Germination (2018)
6- The Effects of Lead and Zinc Metals on Some Morphological and Physiological Parameters of Barley and White Radish Seedlings (2018)
7- Artificial Intelligence and Data Mining Applications in Cosmetics Industry (2018)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1- 2. International Cosmetic Congress (Süre : 2018 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Trakya University Journal of Natural Sciences (2014 Yıl)
2- S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 Yıl)
4- Trakya University Journal of Natural Sciences (2016 Yıl)
5- Trakya University Journal of Natural Sciences (2016 Yıl)
6- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2015)
2- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi- Koordinatör/İdari İşler Sorumlusu (Yıl:2016)
3- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi- Koordinatör/İdari İşler Sorumlusu (Yıl:2015)
4- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2016)
5- Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2017)
6- Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Yıl:2018)
7- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2017)
8- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı (Yıl:2018)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- ADEK Yüksekokul Birim Koordinatörlüğü (Tefenni MYO) (Yıl:2014)
2- Özel Gereksinimli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü (Tefenni MYO) (Yıl:2014)
3- ADEK Yüksekokul Birim Koordinatörlüğü (Tefenni MYO) (Yıl:2015)
4- Özel Gereksinimli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü (Tefenni MYO) (Yıl:2015)
5- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2015)
6- ADEK Yüksekokul Birim Koordinatörlüğü (Tefenni MYO) (Yıl:2016)
7- Özel Gereksinimli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü (Tefenni MYO) (Yıl:2016)
8- Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yayımlanmış Web tasarımı ve yönetimi
1- http://aslihancesur.com/ (2014)

DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Ağır Metal (Zn+2, Pb+2) Stresinin Hordeum vulgare ve Raphanus sativus Kök Ucu Hücrelerinde Sebep Olduğu Kromotoksik Etkilerin Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri ile Belirlenmesi (Tamamlandı) (2018)
2- Turizmden Parfüme: Mor Altın Lavanta (Devam Ediyor) (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Tuzlu Koşullarda Çimlendirilen Arpa Köklerinde Hücre Döngüsü, Mitotik İndeks ve Kromozom yapısına H2O2 Ön Muamelesinin Etkileri (15.12.2006-05.10.2007), SDUBAP 1441. (Tamamlandı) (2006)
2- Burdur Gölü Su Ve Sedimanında Bazı Toksik Metal Derisimlerinin Belirlenmesi (Devam Ediyor) (2017)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Corchorus capsularis ve Luffa cylindrica Liflerinin Çift Katmanlı Hidroksitlerle Modifiye Edilmesi ve Yağların Sulardan Arıtımında Kullanılması (Devam Ediyor) (2018)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5. Uluslararası Bilim Şenliği (2011)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 6. Uluslararası Bilim Şenliği (2013)
3- Eramus Öğretim Elemanı Değişim Programı-Ders Alma (Universidad de Almería, Almeria / İspanya-2013) (2015)
4- Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı-Ders Verme (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia/ Romanya-2014) (2015)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- TÜBİTAK- Isparta Doğa Eğitimi- 7 gün (2007)
2- TÜBİTAK-Biyoloji ve Ekoloji Alanlarında 1 Fikir 1 Proje Uygulamalı Proje Yazım Etkinliği-III (3 gün) (2016)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- 6. Kozmetik Kongresi-Poster Bildirilerde 3.'lük ödülü (2016)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon +90 248 213 3 2 65
Email acesur(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
15 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.