Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1986
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : İlköğretim
 • Anabilim Dalı : Sınıf Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Lisans : Anadolu Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Eğitim Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Sınıf Öğretmenliği (Haziran 2008)
 • Y.Lisans : Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Sınıf Öğretmenliği (Temmuz 2011)
 • Doktora : Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora Dal : Sınıf Öğretmenliği
 • (Ekim 2015)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Çeliktürk Sezgin, Z. (2016). Sınıfta İstenmeyen Davranışların Yönetimi. Seyithan Demirdağ (Ed.) Sınıf Yönetimi (ss.250-269). Ankara: Nobel Akademi (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Ülper, H., & Çeliktürk, Z. (2013). Öğretmen Adaylarının Okuma Motivasyonlarının Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 1033-1057. (2013)
2- Kocaarslan, M., & Çeliktürk, Z. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 344-362. (2013)
3- Çeliktürk, Z. ve Yamaç, A. (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 14 (1), 97‐107. (2015)
4- Çeliktürk Sezgin, Z & Akyol, H. (2015). Okuma Güçlüğü Olan Dördüncü Sınıf Öğrencisinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi. Turkish Journal of Education, 4(2), 04-16. (2015)
5- Yamaç, A., Çeliktürk Sezgin, Z., & Kocaarslan, M. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yazma ve yazma öğretimine ilişkin deneyim ve inançları. Turkish Studies, 11(3), 2355-2370. Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9318 (2016)
6- Çeliktürk Sezgin, Z. ve Akyol, H. (2018). Kavram Odaklı Okuma Öğretiminin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonuna ve Okuduklarını Anlamaya Etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 2018; 17(2): s.546-561. doi 10.17051/ilkonline.2018.418901rn (2018)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Yamaç, A. ve Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygıları, Akıcılıkları, Motivasyonları ve Okuduğunu Anlamaları Arasındaki İlişkiler. Eğitim ve Bilim, 43 (194), 225-243. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7555 (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ülper, H. ve Çeliktürk, Z. (2012). Okuma Kuramları Düzleminde 1981 ve 2005 Programlarının (1-5) Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 11 Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çeliktürk, Z. ve Kocaarslan, M. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Yeterliklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul. (2012)
2- Çeliktürk, Z. ve Akyol, H. (2013). Okuma Güçlüğü Olan Dördüncü Sınıf Öğrencisinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesi: Durum Çalışması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir. (2013)
3- Yamaç, A., Kocaarslan, M. ve Çeliktürk, Z. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazmaya İlişkin Deneyim ve İnançları. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın. (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Çeliktürk, Z ve Ülper, H. (2014). Öğretmen Adaylarının Okumaya İsteklenme Durumlarının İncelenmesi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. İstanbul Üniversitesi. 24-26 Nisan İstanbul. (2014)
2- Çeliktürk Sezgin, Z. (2016) Öğretmen Adaylarının ve İlkokul Öğrencilerinin Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale. (2016)
3- Yazar Öz Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 11-14 Mayıs 2016,15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bodrum (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Karabal, M., Çeliktürk, Z. & Tomul, E. (2010). According to Their Socio-Economic Status, Attitudes and Interests of Students Towards Sciences: A Comparison Between Countries (Canada, Korea and Turkey) . XIV. World Congress of Comparative Education Societies, İstanbul. (2010)
2- Başer,V., Sevim,N., Sezgin,S.,Çeliktürk Sezgin,Z.(2015).Okul Öncesi Çocuklarda Teknoloji Kullanım Becerileri: Dijital Oyunlar ve Aile Davranışlarının Etkileri. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Muğla (2015) (2015)
3- Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). Öğrenci Velilerinin İlkokul Birinci Sınıfa İlişkin Duygu ve Deneyimleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara-Kızılcahaman (2018)
4- Ülper, H. ve Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazma Alışkanlığı Profillerinin Belirlenmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara-Kızılcahaman (2018)
Yüksek Lisans Tezi
1- İlköğretim Birinci Sınıfa Uyum Haftasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri (2011)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- I. Uluslararası Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BURDUR (Yıl:2013)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 4. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ (2010)
2- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - 5. ULUSLARARASI BİLİM ŞENLİĞİ (2011)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

İlkokuma ve Yazma Öğretimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Sınıf Yönetimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Etkili İletişim - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması I - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Türkçe Öğretimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Topluma Hizmet Uygulamaları - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması II - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi
Okul Deneyimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / 2016-2017
Eğitim Fakültesi - İlköğretim - Sınıf Eğitimi

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4142
Email zuhalcelikturk(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.