Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1975
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
  • Anabilim Dalı : Patoloji
ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Zafer ÖZYILDIZ

Doğum Tarihi: 02 04 1975

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

 Veteriner Fakültesi

Kafkas Üniversitesi

1997

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2006

Doc. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Hamsterlerde Deneysel Leptospirozis’te Patolojik İncelemeler, Danışman: Prof.Dr. Yılmaz AYDIN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

1998-1999

Ar.Gör.  

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

1999-2006

Dr. Ar.Gör.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

2006-2008

Yar.Doç.Dr.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

2009-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

---

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

---

Projelerde Yaptığı Görevler :

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Koyunlarda Pnömonik Pasteurellozis'in Patolojik ve Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi, HÜBAK, proje no: 1004” başlıklı projede, 2010-2011 yılları arasında, proje yürütücüsü, proje tamamlandı.

 

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı tarafından desteklenen “Küçük Ruminantlarda Doğal Meningoensefalitik Listeriozis'te Myelin Hasarı, Tamiri ve Astrosit Aktivitesinin İmmunoperoksidaz Teknikle Araştırılması, TÜBİTAK 1002, proje no:110O936” başlıklı projede, 2011-2012 yılları arasında, proje yürütücüsü, proje tamamlandı.

 

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Diyarbakır ilinde Sığırlarda Doğal Pnömonik Pasteurellozis’in Patolojik ve İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi, DÜBAP, proje no: 11-VF-73” başlıklı projede 2011-2013 yılları arasında, yardımcı araştırıcı, proje devam ediyor.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı tarafından yürütülen, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Etlik piliç rasyonlarında pelin otunun (Artemisia absinthium) antibiyotik, antiparaziter özellikleri ve oksidatif stres üzerine etkileri, proje no:12078”.  2012 yılı, yardımcı araştırıcı, proje devam ediyor.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Sığırlarda Onchocerca Armillata’nın Neden Olduğu Parazitik Aortitis’in Patogenezi ile Histomorfolojik Özelliklerinin Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi” HÜBAK, proje no: 13047 başlıklı projede 2013-2014 yılları arasında yardımcı araştırıcı, proje tamamlandı.

İdari Görevler :

Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Veteriner patoloji Derneği

Ödüller : ---

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Genel Patoloji I

2

2

59

Özel Patoloji I

3

2

73

Nekropsi ve Demonstrasyon

1

2

40

Patolojide Moleküler Teknikler (Yük.Lis)

1

2

2

Danışmanlık (Yük.Lis)

0

1

1

Uzmanlık alan dersi (Yük. Lis)

8

0

1

İlkbahar

Genel Patoloji II

1

1

69

Özel Patoloji II

3

2

71

Danışmanlık (Yük.Lis)

0

1

1

Uzmanlık alan dersi (Yük.Lis)

8

İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR


EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 2175
Email zozyildiz(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
13 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.