Yönetilen Tezler

(Sadece Tez Merkezi Kaynaklı Tezler Listelenmektedir.)

Tez Adı Türü Üniversite / Enstitü / ABD Yılı Durumu
1Türk Halk Müziği teorisi ve uygulaması dersine yönelik assure modeli temelli öğretim materyalleri önerisiDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
2Türk sanat müziği eserlerinin güzel sanatlar lisesi viyola eğitiminde kullanılabilirliğiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2021Tamamlandı
3Türk halk müziğinde uzun havaların müzikal analizi ve öğretimine yönelik analitik bir yaklaşımDoktoraBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
4Keman etütlerinin klasik kemençe eğitiminde kullanılabilirliğinin değerlendirilmesiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2020Tamamlandı
5Viyola eğitiminde popüler müziklerden yararlanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisiYüksek LisansBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer2019Tamamlandı
6Ege ve Karadeniz bölgesi halk ezgilerinin sınıflamalı müzikal analiziYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2015Tamamlandı
7Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin müzik derslerinde bağlama çalgısının kullanımına ilişkin görüşleriYüksek LisansMehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı2014Tamamlandı