Bildiriler

Bildiri Adı Yazarlar Yayın Yeri Basım Tarihi Açıklama
1İstiklâl Marşı’nın Müzikal Analizi Bağlamında Seslendirim Özelliklerinin İncelenmesiBÖREKCİ ALPER, NACAKCI ZEKİ, DALKIRAN ESRA3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu22.12.2021Tam metin bildiri, Basılı, Burdur
2Akif'ten Asımın Nesline 3 Şiir 3 BesteNACAKCI ZEKİ, KÖSE HÜSNİYE SEVAL, CANBAY ALAATTİN3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu22.12.2021Tam metin bildiri, Basılı, BURDUR
3Türk Müzik Kültüründe Yunus EmreNACAKCI ZEKİVefatının 700. Yılında Yunus Emre05.10.2021Tam metin bildiri, Basılı, İSTANBUL
4”MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA BÜTÜNLEŞİK BİR YAPILANMA MODELİNİN GEREKLİLİĞİ”NACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRA,KÖSE HÜSNİYE SEVALUluslararası Sanad Kongresi29.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
5MÜZİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYONUN GEREKLİLİĞİÖZDEMİR GÖKHAN,NACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRAULUSLARARASI SANAD KONGRESİ29.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
6Müzik Öğretmeni Adaylarının 2006-2007 Ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına İlişkin Bilişsel Farkındalıkları Üzerine Bir İncelemeDALKIRAN ESRA,KÖSE HÜSNİYE SEVAL,NACAKCI ZEKİUluslararası SANAD Kongresi29.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
7Milli Kültür Değerlerinin Temel Eğitimde Yer Almasına Yönelik Bir Model ÖnerisiCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİ,ECE AHMET SERKANUlusalararası SANAD Kongresi29.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
8Türk Halk Müziği Derleme Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm ÖnerileriNACAKCI ZEKİ,CANBAY ALAATTİNUluslararası SANAD Kongresi29.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
9Yaşlıların Müziğe İlişkin Metafor AlgılarıNacakcı Selen,NACAKCI ZEKİ2nd İnternational Healt Sciences and Life Congress24.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
10Burdur ve Çanakkale Halk Ezgilerinin Karşılaştırmalı AnaliziCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİIII. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSIBİLDİRİLER24.12.2019Tam metin bildiri, Elektronik,
11BAĞLAMA’ DA TRANSPOZE İCRA SIRASINDA 24 TON EŞİT TAMPERAMAN (24-TET) SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİBÖREKCİ ALPER,NACAKCI ZEKİUluslararası Sanad Kongresi 115.12.2019Tam metin bildiri, Basılı, İstanbul
12”Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Akademisyen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”ÖZDEMİR GÖKHAN,SAĞER TURAN,NACAKCI ZEKİ3. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLARSEMPOZYUMU29.12.2018Tam metin bildiri, Basılı,
13müzik eğitimi lisansüstü programlarındaki derslerin akademiyen görüşleri doğrultusunda sınıflandırılmasıSAĞER TURAN,DALKIRAN ESRA,NACAKCI ZEKİ5. yıldız uluslararası sosyal bilimler kongresi28.12.2018Tam metin bildiri, ,
142007 VE 2018 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİSAĞER TURAN,NACAKCI ZEKİ,ÖZDEMİR GÖKHAN5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu27.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
152007 VE 2018 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININKARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİSAĞER TURAN,NACAKCI ZEKİ,ÖZDEMİR GÖKHAN5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu26.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
16MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAKDEĞERLENDİRİLMESİÖZDEMİR GÖKHAN,SAĞER TURAN,NACAKCI ZEKİIII. Uluslararası AKdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı25.12.2018Tam metin bildiri, Elektronik,
17polnya örneğiNACAKCI ZEKİkırıkkale23.05.2018Özet bildiri, ,
18Çekiç Ali’nin Bozlak Açışlarının Müzikal AnaliziBÖREKCİ ALPER,NACAKCI ZEKİ1. uluslararası müzik araştırmaları öğrenci kongresi28.03.2018Özet bildiri, Basılı,
19Ortaokul Müzik Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik- Güvenirlik ÇalışmasıNACAKCI ZEKİ,ŞAHİN BALTACI HÜLYA1st International Researches OfTurkish Culture-Arts-LanguageAnd Literature Conference16.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
20Socio-Economic and Cultural Dimensions of the Differences Between the Types of Music in TurkeyNACAKCI ZEKİ,CANBAY ALAATTİN1st International Researches OfTurkish Culture-Arts-LanguageAnd Literature Conference16.12.2017Özet bildiri, Elektronik,
21Opinions of Students for Viola Training Repertoire in Fine Arts High SchoolBİRGÜL Yasemin,NACAKCI ZEKİ1st International Researches OfTurkish Culture-Arts-LanguageAnd Literature Conference16.12.2017Özet bildiri, Elektronik, NewYork
22Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz ÇalışmasıYILMAZ KADİR,NACAKCI ZEKİ5th International Conference on Science Culture and Sport06.06.2016Özet bildiri, Elektronik,
23Hoca Ahmet Yesevi Ög retisinin Türk Müzik Kültürüne YansımalarıCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİ5th International Conference on Science Culture and Sport, Kazakistan06.06.2016Özet bildiri, Elektronik, Türkistan
24Effect Of The Use Of Traditional Folk Melodies On Student Performance Self Efficacy In Violin And Viola EducationNACAKCI ZEKİ,CANBAY ALAATTİNHumanities and Social Sciences Conference,19.05.2016Özet bildiri, Elektronik,
25Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim ÖzellikleriYILDIZ GÖKAY,NACAKCI ZEKİUluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı06.05.2016Özet bildiri, Basılı,
26Ortaokul Müzik Derslerinde Öğretmenlerin Bağlama Kullanmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Coğrafi Bölgelere Göre KarşılaştırılmasıDemir Mustafa,NACAKCI ZEKİUluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı06.05.2016Özet bildiri, Basılı,
27Yüksek Öğretimde Müzik Eğitimi ABD Özel Yetenek Sınavlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sistematik Derleme ÇalışmasıNACAKCI ZEKİ,DALKIRAN ESRA,ECE AHMET SERKANUluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı06.05.2016Özet bildiri, Basılı,
28Cumhuriyetten Günümüze Burdur da Halk Müziği DerlemeleriNACAKCI ZEKİ,ÇİFTÇİBAŞI MEHMET CAN,ÖZDEMİR GÖKHANMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi sempozyumu01.09.2015Tam metin bildiri, ,
29In The Process Of Global Resemblance Traditional Turkish Music CultureNACAKCI ZEKİ,CANBAY ALAATTİN4th WORLD CONFERENCE on DESIGN and ARTS28.06.2015Özet bildiri, Basılı,
30Toplumda Şiddete Karşı Müziksel TavırCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİ4th International Conference on Science Culture and Sport15.01.2015Özet bildiri, Basılı,
31Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Stüdyo Kayıt Performansına Yönelik Kaygı ve GörüşleriCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİ4th International Conference on Science Culture and Sport15.01.2015Özet bildiri, Basılı,
32Müzik Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Yoluyla Müziksel İşitme Eğitimine Yönelik Tutumlarındaki FarklılaşmalarNACAKCI ZEKİ,KURTULDU MEHMET KAYHAN3th Internatıonal Computer&Instructional Technologies Symposium09.01.2009Tam metin bildiri, Basılı,
33İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin TutumlarıNACAKCI ZEKİUlusal Müzik Eğitimi SempozyumuTam metin bildiri, Basılı, DENİZLİ
34Türk Halk Ezgilerine Dayalı Eserlerin Viyola Eğitiminde Kullanılmasının GerekliliğiNACAKCI ZEKİGenel Müzik Eğitimi İçinde Geleneksel Müziklerimiz SempozyumuTam metin bildiri, ,
35Multiple Intelligence Applications in Elementary Music LessonsNACAKCI ZEKİI.Yaşayan Kuramcılar KonferansıPoster, Basılı,
36Teaching The Violin And The Viola In The Education Of Music Teachers In TurkeyDALKIRAN ESRA, NACAKCI ZEKİAktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IVTam metin bildiri, Basılı, OSTRAVA
37İlkokul Müzik Derslerinde Bilgisayar Destekli Müzik Programlarının KullanılmasıÖZDEMİR GÖKHAN, NACAKCI ZEKİUluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler SempozyumuTam metin bildiri, Basılı,
38Popüler Kültür ve İlköğretim Okul Şarkıları Etkileşimine Yönelik Deneysel Bir ÇalışmaKURTULDU KAYHAN, NACAKCI ZEKİX. Ulusal Müzik Eğitimi SempozyumuTam metin bildiri, ,
39Teke Yöresi Müzik Kültürü İçerisinde Önemli Bir Değer Ahmet YamacıNACAKCI ZEKİUnutulmayan 1. Burdur’lular SempozyumuTam metin bildiri, ,
40Değişen Ve Farklılaşan Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Güncel Bir Müzik Öğretmeni Yetiştirme ModeliAKKAŞ SALİH, DALKIRAN ESRA, ŞAKTANLI CEM, NACAKCI ZEKİ, CANBAY ALAATTİNUluslararası Yüksek Öğretim Kongresi, Yeni Yönelişler ve SorunlarTam metin bildiri, ,
41Zihinsel Engellilerde Teknoloji Destekli Müzik Uygulamalarının Öğrencilerin Davranışları Üzerindeki YansımalarıNACAKCI ZEKİ, CANBAY ALAATTİN11th International Educational Technology ConferenceTam metin bildiri, Basılı,
42Turkish Folk MusicNACAKCI ZEKİMezınárodní Webový Sborník Hudební Výchovy, “Region, regionální hudební kultura a regionální umelec v kontextu vývojových promen polecnosti V”, Katedra Hudební Výchovy Pedagogická Fakulta Ostravská Univerzita v OstravěTam metin bildiri, ,
43Zeki Öğretim Sistemlerinin Müzik Öğretmenliği Programında Yer alan İşitme Eğitiminde KullanılmasıNACAKCI ZEKİ, KURTULDU KAYHANUluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu IITam metin bildiri, ,
44Burdur ve Çanakkale Halk Ezgilerinin Karşılaştırmalı AnaliziCANBAY ALAATTİN,NACAKCI ZEKİIII.Uluslararası Farkındalık KonferansıTam metin bildiri, ,