Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1974
 • Kan Gurubu : 0+
 • Birimi : Eğitim Fakültesi
 • Bölümü : Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Anabilim Dalı : Müzik Eğitimi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Atatürk İlkokulu
 • Orta Okul : Atatürk Ortaokulu
 • Lise : 19 Mayıs Lisesi (1991)
 • Lisans : İnönü Üniv. Eğitim Fak.
 • Lisans Bölüm : Müzik Eğitimi (1995)
 • Y.Lisans : Yüzüncü Yıl Üniv. Sosyal Bil. Enst.
 • Y.Lisans Dal : Müzik (2002-05-30 09:20:21)
 • Doktora : Gazi Üniv. Eğitim Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Müzik Öğretmenliği
 • (2006-11-27 09:20:21)
 • Doçenlik : Mehmet Akif Ersoy
 • Doçenlik Dal : Müzik (2012)
 • Profesörlük : MAKÜ
 • Profesörlük Dal : Müzik (2017)
ÖZGEÇMİŞ

1974 Yılında Samsun’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini bu şehirde tamamladı. Müziğe 7 yaşında bağlama çalarak başladı. 11 yaşında Samsun Belediye konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünü kazanarak 4 yıl THM nazariyatı ve bağlama eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra aynı kurumun icra saz heyetinde 2 yıl görevli olarak çalıştı. 1991 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazanarak 1995 yılında bireysel (Ana ) çalgı Viyola branşı ile mezun oldu. Aynı yıl atandığı Bartın ili Kumluca Lisesinde 2,5 yıl müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik eğitimi ABD’da doktora eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Oda Orkestrası ve MAKÜ Akademik Oda Orkestrası viyola üyesi olarak birçok yurt içi ve yurt dışı konserlerde bulundu. Türk Halk Müziği alanında, koro şefi ve bağlama sanatçısı olarak birçok konser ve resitaller verdi. 2012 yılında doçent, 2017 yılında Prof. ünvanını hak etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Türk Halk Müziği, Film Müzikleri, Müzik Kültürü, Sanat Felsefesi ve Tarihi

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap
1- “Halk Ezgilerine Dayalı Viyola Albümü” ISBN: 978-975-01121-0-2 (2007)
2- “Kuramdan Uygulamaya Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”, ISBN: 605443449-7, Anı Yayıncılık, Ankara (2011)
3- Müzik Kültürü (2015)
Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- İnsan, Kültür, Müzik (2013)
2- Film Müzikleri (2013)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Effect of the Use of Traditional Folk Melodies on Student Performance Self-Efficiacy in Violin and Viola Education", in: MUSIC AND MUSIC EDUCATION FROM OTTOMAN EMPIRE TO MODERN TURKEY (2016)
Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Ders İşleme Yöntem ve Teknikleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Sy: 117 – 127, Van. (2006)
2- “Müzik Öğretmenliği Programında Uygulanan Viyola Eğitiminde Teknik Düzeylerine Göre Sınıflandırılmış Repertuar Modeli” Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, S.1, 189-207, Erzincan. (2011)
3- “Mektupla Keman Öğretim Uygulamasına Yönelik İçerik Analizi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı,21, Sy. 134-152. Burdur. (2011)
4- Buhurizade Mustafa Itri Efendi, Asım'ın Sesi, 2013, Sayı 2, Sy.22 (2013)
5- Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sistematik Derleme Çalışması (2016)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersinde İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi” ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, Number:2, Article Number:D0051 sy. 180 - 186 (2011)
2- “Müzik Öğretmenliği Programında Yer Alan “Bilgisayar” Dersinin İşlevselliği” ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy, Volume:6, Number:2, Article Number:D0052 Sy. 187 - 198 (2011)
3- “Eğitimde Toplam Kalite Yönetim Felsefesinin Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Gerekliliği” Milli Eğitim Dergisi, Güz, cilt.32, Sayı: 164, Sy: 142 – 153, Ankara. (2004)
4- “Türk Halk Müziği Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma” , Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı: 2, Sy: 157 – 171, Ankara. (2004)
5- “İlköğretim Müzik Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı Dayanaklı Ders İşleme Modelinin Öğrencilerin Müziksel Öğrenme Düzeylerine Etkisi”, İlköğretim Online Dergisi, Mayıs, 8(2), 605-623 (2009)
6- “Müzik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri ve Programı Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Kış, cilt.39, Sayı: 185, Sy: 353 – 364, Ankara. (2010)
7- “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı, 5, Sy. 46-57. Burdur. (2011)
8- Teke Yöresi Halk Oyunları Ezgilerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Müzikal Analiz (2013)
9- Bireysel çalgı performans sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik-güvenirlik çalışması (2014)
10- “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Stüdyo Kayıt Performansına Yönelik Kaygı ve Görüşleri” (2015)
11- “Toplumda Şiddete Karşı Müziksel Tavır” (2015)
12- Ortaokul 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Derslerinde Bağlama Çalgısının Kullanımına İlişkin Görüşleri (2015)
13- Ortaokul Müzik Derslerinde Öğretmenlerin Bağlama Kullanmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Coğrafi Bölgelere Göre Karşılaştırılması (2016)
14- A Proposal of Traditional Culture to the Global Resemblance Culture (2016)
15- Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarındaki Müzik Dersi Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri (2016)
16- Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması (2016)
17- Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri, Bir Literatür Derlemesi (2016)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Hoca Ahmet Yesevî Öğretisinin Türk Müzik Kültürüne Yansımaları (2017)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Türk Halk Ezgilerine Dayalı Eserlerin Viyola Eğitiminde Kullanılmasının Gerekliliği” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Genel Müzik Eğitimi İçinde Geleneksel Müziklerimiz Sempozyumu, Van, 04-06 Mayıs, Sy.265-268. (2005)
2- “İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları” Pamukkale Üniversitesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli, 26-28 Nisan, Syf.219-229 (2006)
3- “Teke Yöresi Müzik Kültürü İçerisinde Önemli Bir Değer, Ahmet Yamacı” Unutulmayan 1. Burdur’lular Sempozyumu, 17 Aralık, Burdur. (2010)
4- Popüler Kültür Ve İlköğretim Okul Şarkıları Etkileşimine Yönelik Deneysel Bir Çalışma (2012)
5- Cumhuriyetten Günümüze Burdur da Halk Müziği Derlemeleri (2015)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Müzik Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Yoluyla Müziksel İşitme Eğitimine Yönelik Tutumlarındaki Farklılaşmalar”, 3th Internatıonal Computer&Instructional Technologies Symposium, 07-09 October, Sy. 750-755, Trabzon (2009)
2- “Zeki Öğretim Sistemlerinin Müzik Öğretmenliği Programında Yer alan İşitme Eğitiminde Kullanılması”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Sy. 151-158, Beytepe-Ankara (2010)
3- “Turkish Folk Music”,ISSN 1802-6540 Mezınárodní Webový Sborník Hudební Výchovy, “Region, regionální hudební kultura a regionální umelec v kontextu vývojových promen polecnosti V”, Katedra Hudební Výchovy Pedagogická Fakulta Ostravská Univerzita v Ostravě, June, Sy: 314 - 323 (2010)
4- “Teaching The Violin And The Viola In The Education Of Music Teachers In Turkey” ISSN 1802-6540 Mezınárodní Webový Sborník Hudební Výchovy, “Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV”, Katedra Hudební Výchovy Pedagogická Fakulta Ostravská Univerzita v Ostravě, June, Sy.43 – 51 (2010)
5- “Zihinsel Engellilerde Teknoloji Destekli Müzik Uygulamalarının Öğrencilerin Davranışları Üzerindeki Yansımaları” 11th International Educational Technology Conference, IETC, 25-27 May. İstanbul, Sy.2152-2163 (2011)
6- “Değişen Ve Farklılaşan Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Güncel Bir Müzik Öğretmeni Yetiştirme Modeli” Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi, Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs, İstanbul. (2011)
7- İlkokul Müzik Derslerinde Bilgisayar Destekli Müzik Programlarının Kullanılması, International Symposium On Changes And New Trends In Education, 2013 (2013)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- “Multiple Intelligence Applications in Elementary Music Lessons”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, I.Yaşayan Kuramcılar Konferansı, 23-24 Mayıs, Burdur. (2009)
2- “Burdur Yöresi Halk Oyunlarının Müzikal Analizi”, 1. Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, Malatya. (2012)
3- A Proposal of Traditional Culture to the Global Resemblance Culture” (2015)
4- Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Stüdyo Kayıt Performansına Yönelik Kaygı ve Görüşleri (2015)
5- Toplumda Şiddete Karşı Müziksel Tavır (2015)
6- In The Process Of Global Resemblance Traditional Turkish Music Culture (2015)
7- Ortaokul Müzik Derslerinde Öğretmenlerin Bağlama Kullanmasına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Coğrafi Bölgelere Göre Karşılaştırılması (2016)
8- Yüksek Öğretimde Müzik Eğitimi ABD Özel Yetenek Sınavlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sistematik Derleme Çalışması (2016)
9- Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri (2016)
10- Effect Of The Use Of Traditional Folk Melodies On Student Performance Self Efficacy In Violin And Viola Education (2016)
11- Hoca Ahmet Yesevi Öğretisinin Türk Müzik Kültürüne Yansımaları (2016)
12- Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- “Multiple Intelligence Applications in Elementary Music Lessons”, The 1st International Conference Of Living Theorists Howard Gardner, Burdur (2009)
Yüksek Lisans Tezi
1- “Türk Halk Müziği Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanılabilirliği” (2002)
Doktora Tezi
1- “Çoklu Zekâ Kuramı Dayanaklı Ders İşleme Modelinin İlköğretim 7. Sınıf Müzik Dersinde Öğrencilerin Müziksel Öğrenme Düzeylerine Etkisi” (2006)

EDİTÖRLÜK

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1- Müzik Kültürü Kitap (Süre : 2014 Yıl)
2- KEMAN İÇİN ÇANAKKALE HALK EZGİLERİ (Süre : 2016 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2013 Yıl)
2- Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2014 Yıl)
3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2015 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2016 Yıl)
5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Süre : 2017 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: (2010 Yıl)
2- E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: (2010 Yıl)
3- E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 4 (2010 Yıl)
4- E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 1 (2011 Yıl)
5- E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 2 (2011 Yıl)
6- E-Journal of New World Sciences Academy volume 8, number 2 (2013 Yıl)
7- E-Journal of New World Sciences Academy volume 8 number 1 (2013 Yıl)
8- Sanat ve Tasarım Dergisi, Volume 1,Issue 2, 2013 (2013 Yıl)
9- Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi (2015 Yıl)
10- Turkish Studies (2016 Yıl)
11- International Online Journal of Educational Sciences (2016 Yıl)
12- Turkish Studies (2016 Yıl)
13- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
14- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017 Yıl)
15- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 9 (2017 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Yıl:2, No:2 (2010 Yıl)
2- Sanat Eğitimi Dergisi, 2013, sayı 1 (2013 Yıl)
3- Sanat Eğitimi Dergisi, 2013, sayı 2 (2013 Yıl)
4- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
5- Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24 (2016 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Devlet Konservatuvarı Müdürü (Yıl:2015)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Müzik Kültürü Merkez Müdürü (Yıl:2014)
Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
1- UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması, Komisyon Üyesi (Yıl:2013)
Alanı ile ilgili olarak uluslararası panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Çek Cumhuriyeti, Ostrava Üniversitesi, (Yıl:2011)
2- Kalisz Güzel Sanatlar Pedagoji Fakültesi, “Art Music Ottoman, Contemporary Turkish Music” (Yıl:2015)
3- Fryderyk Chopin Üniversitesi, “The Rhytmic Structure, Sound System of Turkish Folk Music, Warşova (Yıl:2015)
4- Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi, “Anatolian Music and Sound System” (Yıl:2015)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilme Çalıştayı, 21-23 Mayıs, Ankara. (Yıl:2008)
2- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Modüler Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri, 25-29 Ağustos, Esenköy/ Yalova. (Yıl:2008)
3- ITRİ, Konferans, Konuşmacı (Yıl:2012)
4- Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Bölüm Dersleri Öğretim programlarının Yenilenmesi” Çalıştayı II, Kırşehir,19-21 Aralık 2014 (Yıl:2014)
5- MEB Güzel Sanatlar Lisesi Program Geliştirme Çalıştayı, 10-12 Nisan, Afyon (Yıl:2015)
6- Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Türk Halk Müziği” ve Türk Halk oyunları” Çalıştayı, Ankara (Yıl:2013)
7- TÜBİTAK, Panelist (Yıl:2016)
8- Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Öğretim Materyali Hazırlama ve Tanıtım Çalıştayı, Antalya (Yıl:2016)
9- Orta Asya- Türk Müzik Kültürü “Hoca Ahmet Yesevi” (Yıl:2016)
10- YÖK, Müzik Öğretmenliği program Geliştirme Çalıştayı, Ankara (Yıl:2017)
11- "Müzik Kurumlarımızın Güncel Durumlarının Değerlendirilmesi ve Yapısal Sorunlarına İlişkin Görüş ve Önerilerin Tartılışılması" 23-24 Ocak Malatya (Yıl:2017)
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş bilimsel etkinlerde (kongre, sempozyum, panel, vb.) düzenleme kurulu üyeliği
1- Teke Yöresi Sempozyumu (Yıl:2015)
2- 1.“Uluslararası Müzik – Kültür- Sanat Günleri” (Yıl:2016)
3- Teke Yöresi Halk Çalgıları Yarışması (Yıl:2016)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ

Yurtdışında kişisel etkinlikler. (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- Ostrow Wielkopolski Müzik Okulu, Turkish Folk Music Concert, Bağlama solo (2015)
2- Kalisz Music School, Kalizs – Polonya, Bağlama Solo (2015)
3- Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi, Bağlama solo, (2015)
4- Türk Müziği Konseri, Anadolu'dan Damlalar, Berlin, Almanya (2016)
5- Kalisz Güzel Sanatlar Pedagoji Fakültesi Kalizs, Türk Halk Müziği Konseri, Hazırlayan, solo bağlama, Kalizs, Polonya (2017)
6- “13th International Festival of University Choirs and Orchestras Universitas Cantat 2017” Oda Müziği Konseri, Yöneten, Poznan (2017)
Yurtiçinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
1- MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Orkestrası Konseri / Nazilli (2012)
2- MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Orkestrası Konseri / Uşak (2012)
3- MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Orkestrası Konseri - Gediz/Kütahya (2012)
4- MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Orkestrası Konseri - Dumlupınar Üniversitesi/Kütahya (2012)
5- Yaylı Çalgılar Dinletisi, “Solo Viyola” Malatya (1992)
6- Yaylı Çalgılar Dinletisi, “Solo Viyola” Malatya (1993)
7- Bağlama Resitali I – Kültürel Hizmetler Salonu, Malatya (1994)
8- Bağlama Resitali II- Ahmet Yesevi Salonu, Malatya (1995)
9- 24 Kasım Öğretmenler Günü – Trio – “Solo Viyola” Hakkı Hatun Salonu, Van (1999)
10- Sagalassos Antoninler Çeşmesi Açılışı, MAKÜ Akademik Oda Orkestrası, “Solo Bağlama” (2010)
11- Türk Halk Müziği Konseri, Yöneten, Burdur (2013)
12- Neşet Ertaş Anma Konseri, 2012, Düz. (2012)
13- Teke Yöresi Halk Ozanları Konseri (2015)
14- Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Akademik Oda Orkestrası, “Yöneten” (2015)
15- Teke Yöresi Halk Ozanları Konseri, “Hazırlayan” (2015)
16- TRT MÜZİK, Teke Yöresi Halk Ezgilerinden Esintiler Konseri, “Hazırlayan” (2015)
17- Türk Halk Müziği Konseri, “Yöneten” (2015)
18- MAKÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Konseri, Hazırlayan (2016)
Yurtdışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Gazi Akademik Oda Orkestrası, K.K.T.C. Müzik Dostları Derneği, – Bellapais, Girne - KKTC (2005)
2- “IV Kaliski Festiwal Chóralny” Oda Müziği Konseri (2017)
3- Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Poznaniu, Türk Müziği Dinletisi (2017)
4- “13th International Festival of University Choirs and Orchestras Universitas Cantat 2017, Final Konseri, Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi (2017)
Yurtiçinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak
1- Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Bahar Konseri, Sabancı Kültür Sarayı, Malatya, (1993)
2- Orkestra Konseri, Çukurova Üniversitesi konser Salonu, Adana (1993)
3- Türk Müziği Gecesi, Sabancı Kültür Sarayı, Malatya (1994)
4- Türk Müziği Gecesi, Sabancı Kültür Sarayı, Malatya (1995)
5- Klasik Türk Müziği Konseri, Kültür Sarayı, Van (1998)
6- Türk Sanat Müziği Konseri, Viyola – Kültür Sarayı, Van (1999)
7- Türk Sanat Müziği Konseri – Viyola – Devlet Tiyatrosu Salonu, Van (2000)
8- “Aşık Veysel” anma konseri “Kubilay Dökmetaş” – Bağlama – YYÜ Hakkı Hatun Salonu, Van (2002)
9- Türk Sanat Müziği Konseri – Viyola – Devlet Tiyatrosu Salonu, Van (2002)
10- Gazi Oda Orkestrası, Viyola – Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu, Konya (2003)
11- Faik Canselen Şükran Konseri, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara (2003)
12- Gazi Oda Orkestrası, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara (2003)
13- Ziya Gökalp Anma Konseri, Bağlama – Mimar Kemalettin Salonu, Ankara (2004)
14- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara (2004)
15- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara, 24 Mart (2004)
16- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola - Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya,19 Mayıs (2004)
17- Musiki Muallim Mektebi'nin Kuruluşunun 80. Yıl Etkinlikleri, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara, 1 Kasım (2004)
18- Gazi Üniversitesi Birleşik Akademik Oda Orkestrası, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara, 2 Kasım (2004)
19- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara, 22 Eylül (2005)
20- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80. Etkinlikleri, Bağlama – Başkent Öğretmenevi Konferans salonu, Ankara, 22 Mart (2006)
21- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola – PAÜ Kongre Kültür Merkezi, Denizli, 26 Nisan (2006)
22- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola – MÜ Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 1 Mayıs (2006)
23- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola - Gazi Konser Salonu, Ankara, 3 Mayıs (2006)
24- Gazi Akademik Oda Orkestrası, Viyola – İzzet Baysal Kültür Merkezi, Bolu, 8 Mayıs (2006)
25- Cumhuriyet Konseri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, TRT, Akademik Orkestra, Viyola – Oramiral. Korutürk Salonu, Ankara, 30 Ekim (2006)
26- Yeni Yıl Konseri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, TRT, Akademik Orkestra, Viyola - Oramiral Korutürk Salonu, Ankara, 21 Aralık (2006)
27- Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni Oda Orkestrası, Viyola, YYÜ Kültür Merkezi, Van, 15 Ekim (2007)
28- 29 Ekim Cumhuriyet Konseri, Jandarma Asayiş Komutanlığı Bandosu, Viyola, Atatürk Kültür Merkezi, Van, 29 Ekim (2007)
29- 10 Kasım Atatürk Haftası Konseri, Jandarma Asayiş Komutanlığı Bandosu, Viyola, YYÜ Kültür Merkezi, Van, 12 Kasım (2007)
30- 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Oda Orkestrası, Viyola, YYÜ Kültür Merkezi, Van, 23 Kasım (2007)
31- Türk Musikisi Derneği Bahar Konseri – Viyola, YYÜ Kültür Merkezi, Van (2008)
32- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (2009)
33- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (2010)
34- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu Konseri, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur, 3 Mart (2011)
35- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası Açılış Konseri, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur, 05 Ekim (2011)
36- 18 Mart Şehitler Günü Konseri (2014)
37- Neşet Ertaş Konseri (2012)
38- Uşak Üniversitesi 10. Yıl Etkinlikleri Akademik Oda Orkestrası Konseri (2016)
39- MAKÜ Akademik Oda Orkestrası, Bucak Sağlık Yüksekokulu Açılış Konseri (2016)
40- Oda Müziği Konseri, Konya, Viyola - Bağlama Çalgı performansı (2017)
Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurtiçi etkinlik
1- 10 Kasım Atatürk Oratoryosu, “Yöneten”, Hakkı Hatun Salonu, Van (1999)
2- Türk Halk Müziği Konseri, “Yöneten” – Devlet Tiyatrosu Salonu, Van (2000)
3- Türk Halk Müziği Yıl Sonu Konseri, “Yöneten” - Devlet Tiyatrosu Salonu, Van (2002)
4- 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Konseri, Türkü Gecesi, “Yöneten”, Atatürk Kültür Merkezi, Van (2007)
5- Türkülerle Atatürk, “Yöneten”, MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (2009)
6- Geleneksel Yıl Sonu Konseri, “Hazırlayan” MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (2010)
7- Atatürk Oratoryosu ve Şiir Dinletisi, “Hazırlayan”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu, Burdur (2011)
8- Oda Müziği Gitar Konseri (2012)
9- Itri Anma Konseri (2012)
10- 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri (2015)
11- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fahri Doktora Paye Töreni Açılış Konseri (2016)
12- Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Akademik Oda Orkestrası Konseri (2016)
Ulusal yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev
1- Samsun Canik Belediyesi Saz ve Söz Yarışması Juri Üyesi (2016)
2- Samsun Canik Belediyesi Saz ve Söz Yarışması Juri Üyesi (2017)
3- “Teke Yöresi Halk Çalgıları Yarışması” (2016)

DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- YILMAZ KADİR, (2015). Ege ve Karadeniz bölgesi halk ezgilerinin sınıflamalı müzikal analizi (2015)
2- DEMİR MUSTAFA, (2014). Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin müzik derslerinde bağlama çalgısının kullanımına ilişkin görüşleri, (2014)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Nesilden Nesile Burdur Türküleri (2015)
Uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- Uluslararsı Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı (2013)
Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
1- “Unutulmayan Burdur’lular 1. Sempozyumu” (2010)
2- Uluslararası Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, 2013 (2013)
3- I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (2015)
4- 1st International Researches Of Turkish Culture-Arts-Language And Literature Conference, New York, USA (2017)
Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1- “Unutulmayan Burdur’lular 1. Sempozyumu” Oturum Bşk. (2010)
2- Teke Yöresi Sempozyumu (2015)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 4258
Email znacakci(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
2 + 13 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.