Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1977
 • Kan Gurubu : 0 Rh(+)
 • Birimi : Bucak Teknoloji Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Nuri Örs İlköğretim Okulu-İstanbul
 • Orta Okul : Yıldırım Ortaokulu-İstanbul
 • Lise : Otakçılar Lisesi-İstanbul
 • Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Kimya Bölümü (1998)
 • Y.Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Y.Lisans Dal : Kimya Anabilim Dalı (2001)
 • Doktora : Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doktora Dal : Kimya Anabilim Dalı
 • (2006)
 • Doçenlik : İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doçenlik Dal : Kimya (18.09.2014)
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

Ftalosiyaninler

Makrosiklikler

Metal Kompleksleri

Sıvı-sıvı ekstraksiyon

Kataliz

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- “Modular bisphosphine ligands: Preparation and application in enantioselective catalytic reactions” Journal of Organometallic Chemistry, 846, 44-50, 2017. (2017)
2- “Synthesis, characterization and metal-ion binding properties of a new macrobicyclic ligand with dioxadiazaoctathia donor atoms”, Heteroatom Chemistry, 28: e21374; https://doi.org/10.1002/hc.21374, 2017. (2017)
3- “Enantioselective Ethylation of Various Aldehydes Catalyzed by Readily Accessible Chiral Diols” Chirality, 28, 593-598, 2016. (2016)
4- “Synthesis of metal-free and metallophthalocyanines containing 18- and 21-membered macrocycles with mixed donor atoms and their metal-ion binding properties” Turkish Journal of Chemistry, 39, 750-763, 2015 (2015)
5- “Synthesis, characterization, and metal extraction studies of a new macrobicyclic ligand”, Turkish Journal of Chemistry, 39, 426-437, 2015. (2015)
6- “Enantioselective Allylic Alkylation Catalyzed by Novel C2-Symmetric Bisphosphinites”, Helvetica Chimica Acta, 98, 490-495, 2015. (2015)
7- “Complexation and adsorption studies of 27-membered dioxadiazapentathia macrocycles with some transition metals” Separation Science and Technology, 50, 1593-1601, 2015. (2015)
8- “A study of interfacial adsorption isotherm at divided interface for novel macrocycles in solvent extraction”, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 81, 95-104, 2015. (2015)
9- “Straightforward access to chiral diol bidentate ligands: their efficient enantioselective induction in the addition of diethylzinc to aromatic aldehydes”, Applied Organometallic Chemistry, 28, 835-838, 2014. (2014)
10- “Novel metal-free and metallophthalocyanines containing four 21-membered pentathiadiaza macrocycles: synthesis, characterization, and study of aggregation properties”, Turkish Journal of Chemistry, 38, 1073-1082, 2014. (2014)
11- “Synthesis, characterization and spectral properties of novel zinc phthalocyanines derived from C2 symmetric diol”, Journal of Molecular Structure, 1067, 169-176, 2014. (2014)
12- Synthesis and characterization of new organosoluble metal-free and metallophthalocyanines substituted by four macrocycles containing piperazine moiety”, Inorganic Chemistry Communications, 40, 164-167, 2014. (2014)
13- “Synthesis, characterisation and aggregation properties of novel metal-free and metallophthalocyanines containing four 21-membered oxatetrathiadiaza macrocycles”, Journal of Organometallic Chemistry, 735, 65-71, 2013. (2013)
14- “Synthesis and spectral properties of novel metal-free and metallophthalocyanines bearing four 19-membered tetrathiadiaza macrocycles”, Journal of Molecular Structure, 1054-1055, 25-31, 2013. (2013)
15- “Synthesis and metal ion binding properties of thiaaza crown macrocycles”, Journal of Hazardous Materials, 159 (2-3), 519-522, 2008. (2008)
16- “The synthesis and characterization of 22-membered diazapentathia macrocycles and investigation of their ion extraction capability from aqueous media”, Transition Metal Chemistry, 32 (8), 1073-1078, 2007. (2007)
17- “The synthesis and characterization of new metal-free and metallo phthalocyanines substituted four dithiatetraoxa macrocyclic moieties”, Journal of Coordination Chemistry, 60 (18), 1965-1972, 2007. (2007)
18- “Synthesis and characterization of new metal-free and phthalocyanine nickel(II) complex containing macrocyclic moieties”, Dyes and Pigments, 74, 21-25, 2007. (2007)
19- “The synthesis and characterization of new metal-free and metallophthalocyanines containing four 27-membered diazaheptathia macrocycles”, Dyes and Pigments, 75, 606-611, 2007. (2007)
20- “The synthesis and characterization of novel metal-free and metallo-phthalocyanines bearing four 27-membered dioxadiazapentathia macrocycles”, Dyes and Pigments, 74, 699-705, 2007. (2007)
21- “The synthesis and characterization of new phthalocyanines containing hexaazadithia macrobicyclic moieties” Journal of Coordination Chemistry, 59 (17), 1929-1935, 2006. (2006)
22- “The synthesis and characterization of a novel (E,E)-dioxime and its mono- and heterotrinuclear complexes containing an 18-membered dioxadithiadiazamacrocycle”, Journal of Coordination Chemistry, 56 (3), 193-202, 2003. (2003)
23- Arslan E., Gürten, A. A., Gök, H. Z., Farsak, M. "Electrochemical Study of Self-Assembled Aminothiol Substituted Phthalonitrile Layers for Corrosion Protectionrnof Copper" Chemistry Select, DOI: 10.1002/slct.201701207 (2017)
24- Synthesis of C2-Symmetric Bisphosphines and Their Application in Enantioselective Transition Metal Catalysis”, Croat. Chem. Acta 2018, 91(1), DOI: 10.5562/cca3304 (2018)
25- Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically active phthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemical properties and catalytic applications”, Polyhederon, 153 (2018) 128–138. (2018)
26- Synthesis, characterization and aggregation properties of non-peripherally (1R,2R)-1,2-di(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diol substituted optically active zinc phthalocyanine and its catalytic application in enantioselective ethylation of aldehydes” Journal of Organometallic Chemistry 873 (2018) 43-49. (2018)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Kiral Hidrobenzoin Türevli Modüler Ligand Kütüphanesi: Enantiyoseçimli Reaksiyonlarda Uygulamaları” VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, 18-22 Mayıs 2017 (Sözlü 22, sayfa 27). (2017)
2- Diol Substitue Metalloftalosiyaninler: Sentezleri, Karakterizasyonları ve Uygulamaları” VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, 18-22 Mayıs 2017 (P: 2, sayfa 70). (2017)
3- Karayiğit, İ.Ü., Gök H. Z., Gök Y. “1,2-Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu” VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, 18-22 Mayıs 2017 (P: 129, sayfa 197). (2017)
4- Karayiğit, İ. Ü., Kılıçarslan S., Gök Y., Gök H. Z. “Kiral Bisfosfin Ligandlarının Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde Elektronik ve Sterik Etkilerinin İncelenmesi” III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, 5-8 Eylül 2016 (P:32) (2016)
5- Kılıçarslan S., Karayiğit, İ. Ü., Gök H. Z., Gök Y. “Periferal ve Non-periferal Kiral C2-Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi ve Uygulamaları” III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Trabzon, 5-8 Eylül 2016 (P:30). (2016)
6- Karayiğit, İ. Ü., Kılıçarslan S., Gök H. Z., Gök Y. “Kiral Ligandların Sentezi ve Katalitik Tepkimelerde Elektronik ve Sterik Etkilerinin İncelenmesi”, 4. İlaç Kongresi, Aydın-Kuşadası, 17-20 Mart 2016 (sayfa 63, P7) (2016)
7- Karayiğit, İ. Ü., Kılıçarslan S., Gök Y., Gök H. Z. “Piperazindion Birimli Dört Makrosiklik İçeren Metalsiz Ve Metalli Ftalosiyaninlerin Çözelti Ve Ekstraktant Özellikleri”, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Nisan, 2015. (2015)
8- Çetin M. A., Demir H., Gök H. Z. “1,5-Pentanditiyol Köprülü Yeni Bir Polimerik Ftalosiyanin Sentezi ve Metal İyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi”, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Nisan, 2015. (2015)
9- Kılıçarslan S., Kekeç L., Gök H. Z., Gök Y. “Yeni Tip Kiral Paladyum-Bisfosfinitler Katalizörlüğünde Asimetrik Allilik Alkilasyon“, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Nisan, 2015. (2015)
10- Kılıçarslan S., Karayiğit, İ. Ü., Gök H. Z,. Gök Y. “Bir Seri C2-simetrik Bisfosfin Ligandlarının Sentezleri ve Geçiş Metal Katalizinde Uygulamaları”, 3. İlaç Kongresi, Antalya, Mart, 2015. (2015)
11- Gök Y., Kekeç L., Gök H.Z., Küloğlu S. “(R,R)-Hidrobenzoin Ana İskeletinden Türemiş Yeni C2 -Simetrik Kiral Ligandların Geçiş Metal Katalizinde Uygulamaları”, 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 24-26 Eylül 2014, Bilkent Üniversitesi, Ankara (2014)
12- Küloğlu S, Gök H.Z., Gök Y., “C2-simetrik Kiral Dioller Katalizliinde Aromatik Aldehitlere Enantiyoseçici Dietilçinko Katılması”, 5.Kataliz Kongresi, P17, 23-26 Nisan 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana. (2014)
13- Keleş M., Yılmaz M.K., Gök H.Z., Ulukanlı S., Serindağ O., “PN donör atomları içeren kuinazolinon türevi ligandlar ve rodyum(I) komplekslerinin sentezi, stiren türevlerinin hidroformilasyonunda katalitik etkinliğinin incelenmesi”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P297, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat/Türkiye. (2013)
14- Yılmaz M.K., Keleş M., Gök H.Z., Ulukanlı S., Serindağ O., “PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi” IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P295, 30 Mayıs-02 Haziran 2013, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat/Türkiye. (2013)
15- Farsak B., Farsak M., Gök H.Z., Kardaş G., “N2S5O2 karışık donörlü makrosiklik bileşiğin 1M HCl’li ortamda yumuşak çeliğin korozyonuna etkisi”, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, P187, 12-15 Temmuz 2012, Balıkesir/Türkiye. (2012)
16- Gök H.Z., Gök Y., “(1R,2R)-1,2-difenil-1,2-etandiol ihtiva eden yeni bir ftalosiyanin sentezi”, III. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, P145, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale/Türkiye. (2011)
17- Keleş M, Yılmaz M. K., Gök H.Z., “P-C-N tipi fosfin türevi ligandların Pd (II) komplekslerinin Heck reaksiyonlarında katalizör olarak kullanımının incelenmesi”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, İP123, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak/Türkiye (2010)
18- Gök H.Z., Gök Y., Kantekin H., Herman G., “N2S5O2 donörlü 27-üyeli makrosiklik grup ihtiva eden yeni bir ftalosiyanin sentezi ve karakterizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, ANP-28, 4-8 Eylül 2006, Kayseri/Türkiye. (2006)
19- Gök H.Z., Gök Y., Kantekin H., Herman G., “N2S5O2 ve N2S7 donörlü 27-üyeli makrosiklik grup ihtiva eden Ni(II) ve Zn(II) metaloftalosiyaninlerin bileşimlerinin incelenmesi”, ANP-33, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri/Türkiye. (2006)
20- Gök H.Z., Alp H., Ocak Ü, Ocak M., “Yeni N2S5O2 karışık donörlü 27-üyeli ligandların iyon ekstraksyion özelliklerinin incelenmesi”, AKP-21, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri/Türkiye. (2006)
21- Alp H., Gök H.Z., Kantekin H., Bakaray A., “N2S4 donörlü 19 üyeli makrosiklik ligandlarin sentezi, karakterizasyonu ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, AKP-22, 4-8 Eylül 2006, Kayseri/Türkiye. (2006)
22- Alp H., Gök H.Z., Marap A., “Yeni N2S5 donörlü 21-üyeli üyeli makrosiklik ligandlarin sentezi, karakterizasyonu ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, AKP-23, 4-8 Eylül 2006, Kayseri/Türkiye. (2006)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- “The solution and extractant properties of metal-free and metallophthalocyanines substituted by four macrocycles containing piperazinedion moiety”, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey, Page: 289-296. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- “Synthesis, Characterization and Metal-ion Binding Properties of Novel Polymeric Phthalocyanine Bridged Flexible Unit”, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey, Page: 635 (2018)
2- Synthesis and Application of Novel Optically Pure Hydrobenzoin Substituted Phthalonitriles”, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey, Page: 636. (2018)
3- “Synthesis of Metallophthalocyanine Conjugated With Four Salicylideneimino And Its Application In Catalytic Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones”, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey, Page: 639. (2018)
4- “Synthesis of Peripheral and Non-Periferal C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines: Investigation of Their Catalytic Efficiency in Benzyl Alcohol Oxidation”, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey, Page: 640. (2018)
5- “Synthesis, Characterization of 1,2-Diol Substituted Metallophthalocyanines and Their Application in Enantioselective Catalytic Reactions”, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26-27April 2018, Ankara, Turkey, Page: 1461. (2018)
6- “New Hydrobenzoin Substituted Co(II) Phthalocyanine Catalysts for Oxidation of Benzyl Alcohol”, Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Maritim Pine Beach Hotel, 22 – 25 Mart, 2018, Belek, ANTALYA, P15. (2018)
7- “Chiral Diol Bidentate Ligands: Enantioselective Induction in the Addition of Diethylzinc to Aldehydes”, Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Maritim Pine Beach Hotel, 22 – 25 Mart, 2018, Belek, ANTALYA, P64. (2018)
8- “Chiral Phthalonitriles for Asymmetric Catalysis”, Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Maritim Pine Beach Hotel, 22 – 25 Mart, 2018, Belek, ANTALYA, P68. (2018)
9- “Modular Chiral Ligands”, Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Maritim Pine Beach Hotel, 22 – 25 Mart, 2018, Belek, ANTALYA, P73. (2018)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Dyes and Pigments (2017 Yıl)
2- Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (2016 Yıl)
3- Turkish Journal of Chemistry (2014 Yıl)
4- Journal of Organometallic Chemistry (2017 Yıl)
5- Dyes and Pigments (2018 Yıl)
Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Karadeniz Chemical Science and Technology (2018 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2017)
Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
1- Dekan Yardımcısı, Bucak Teknoloji Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Yıl:2017)
2- Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Toprak Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) Müdürü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2015)
3- Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Toprak Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) Müdürü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2016)
4- Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Toprak Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) Müdürü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2017)
5- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2009)
6- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2010)
7- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2012)
8- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2013)
9- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yıl:2014)
Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2009)
2- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2010)
3- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2011)
4- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2012)
5- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2013)
6- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2014)
7- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2015)
8- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2016)
9- Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, (Yıl:2017)
Alanı ile ilgili olarak ulusal panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
1- TÜBİTAK (Yıl:2017)
2- TÜBİTAK (Yıl:2016)
3- TÜBİTAK (Yıl:2014)
4- TÜBİTAK (Yıl:2018)
5- TÜBİTAK (Yıl:2019)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1- Farsak B., “Karışık Donörlü Makrosiklik Grup İhtiva Eden Yeni Bir Ftalosiyanin Sentezi ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2012. (2012)
2- Eker E., “Yeni bir makrobisiklik bileşiğin sentezi ve metal iyon bağlama özelliklerinin incelenmesi”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2015. (2015)
3- “Schiff Bazı Substitue Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2015. (2015)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Piperazindion Birimi İçeren Karışık Donörlü Makrosiklik Substitue Metalsiz ve Metalloftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Metal İyon Bağlama Özelliklerinin Çözücü Ekstraksiyon Yöntemi ile İncelenmesi, OKÜBAP2015-PT2-009, 2016-2017. (Proje Yürütücüsü): Tamamlandı. (2016)
2- Yeni bir makrobisiklik bileşiğin sentezi ve metal-iyon bağlama özelliklerinin incelenmesi, OKÜBAP-2014-PT3-001, 2015-2016. (Proje Yürütücüsü): Tamamlandı. (2015)
3- Schiff Bazı Substitue Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi, OKÜ-BAP, 2014-2015. (Proje Yürütücüsü) Tamamlandı. (2014)
4- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) Bitki Analizleri Kısmının (Kapsam-4) Faaliyete Geçirilmesine Yönelik Alt Yapı Projesi, OKÜBAP2016-PT1-001, (Proje Yürütücüsü): Tamamlandı. (2016)
5- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı (OKÜTAL) Alt Yapı Projesi, OKÜBAP2015-PT1-001, (Proje Yürütücüsü): Tamamlandı. (2015)
6- Yüksek Katma Değerli Kimyasalların Yerli Üretiminin Gerçekleştirilmesi, KOSGEB AR-GE ve İNOVASYON Programı (2018)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Karışık Donörlü Makrosikliklerin Sentezi, ve İyon Değiştirici Reçine Olarak İncelenebilmesi KTÜ Araştırma Fonu Proje Numarası: 20.111.002.2.- Araştırmacı (2000)
2- Karışık Donörlü Farklı Sayıda Kavite İçeren Makrosikliklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Alkali, Toprak Alkali, Ağır Metal Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Proje Numarası: 2002.111.2.6.-Araştırmacı (2002)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (Tübitak, DPT)
1- Periferal ve Non-Periferal Kiral C2-Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi: Aldehitlere Enantiyoseçimli Dietilçinko Katılmasında ve Benzil Alkol Oksidasyonunda Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı-115R015 (15.11.2015-15.05.2018) (Proje Yürütücüsü): Devam ediyor. (2015)
2- Aromatik ketonların rutenyum(II) katalizli asimetrik transfer hidrojenasyonu için yeni C2 simetrik kiral fosfinler, TÜBİTAK Araştırma Projesi-1002 Hızlı Destek Programı-115Z029 (15.05.2015-15.05.2016) (Proje Yürütücüsü): Tamamlandı. (2015)
3- Karışık Donörlü Makrosiklik Grup İhtiva Eden Bir Seri Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Makrosiklik Halka Büyüklüğü, Donör Atom Sayısı ve Türünün Ftalosiyaninlerin Spektroskopik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi” TÜBİTAK-109T806, Proje Yürtücüsü, 2011-2013 (Tamamlandı). (2009)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Bakırın Korozyonuna Kendi Kendine Biriken 4-(2-aminofeniltiyo)-5-(5-merkaptofeniltiyo)ftalonitril Filminin İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-212T252, Araştırmacı, 2013-2014 (Tamamlandı). (2012)
2- PNO Donör Atomları İçeren Kiral Kuinazolinon Ligandları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi: Katalitik Enantioseçici Hidrojenasyon ve Hidroformülasyon Reaksiyonlarında Uygulanması” TÜBİTAK-109T801, Araştırmacı, 2010-2012 (Tamamlandı). (2009)
3- Silaka destekli kiral heterojen katalizörlerin sentezi ve enantiyoseçimli reaksiyonlarda uygulaması, (2018)
Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
1- TÜBİTAK-BİDEB, Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, (2010)
Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül
1- Allylic Alkylation Catalyzed by Chiral Bisphosphines: Enantioselective Formation of C-C Bonds for Pharmaceutical Research ” , 5.İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, 30 Mart-2 Nisan 2017. (P59) (2017)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

Ligand Yapı Tayini - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi / 2017
Kimya - Kimya

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon
Email zekigok(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
19 + 19 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.