Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

  • Doğum Tarihi : 1973
  • Kan Gurubu : A Rh (+)
  • Birimi : Veteriner Fakültesi
  • Bölümü : Klinik Öncesi Bilimler
  • Anabilim Dalı : Viroloji
ÖZGEÇMİŞ

Özgeçmiş bilgileri girilmemiş.
İLGİ ALANLARI

İlgi alanı girilmemiş

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Bilge Dağalp, S., Y. Yıldırım ve F. Alkan, “Buzağılarda Maternal BHV1 Antikorlarının Araştırılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 117-122 (2001). (2001)
2- Yıldırım, Y. ve İ. Burgu, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 113-117 (Ayrı Basım) (2005). (2005)
3- Özgünlük, İ., Y. Yıldırım ve F. Alkan, “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki Bölgede Halk Elinde Yetiştirilen Sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 109-112 (Ayrı Basım) (2005). (2005)
4- Yıldırım, Y. “Suni Tohumlama ve Embriyo Transferinde Viral Hastalıkların Önemi”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 11, 179-184 (2005). (2005)
5- Tan, M. T., S. Gür, Y. Yildirim ve I. Özgünlük, “Seroprevalence of Bovine Rotavirus Infection in Aydin Province and Distribution of Specific Antibodies According to Age Groups”, Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 29, 1-4 (2007). (2007)
6- Yildirim, Y., A. H. Kirmizigul ve E. Gokce, “Seroprevalence of Canine Adenovirus (CAV) Infection in Kars Dogs in Turkey”, YÜ Vet Fak Derg, 20, 37 – 39 (2009). (2009)
7- Yildirim, Y., V. Yılmaz, D. Muz ve T. Ç. Oğuzoğlu “Kars Yöresinde Küçük Aile İşletmelerindeki Koyunlarda Küçük Ruminant Lentivirus Varlığının Araştırılması”, EÜ Vet Fak Derg, 8, 27-31 (2011). (2011)
8- Özgünlük, İ., Y. Yildirim, S. Gür ve M. T. Tan “Aydın Yöresindeki sığırlarda Akabane Virus (AKAV) ve İbaraki Virus (IBAV) Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Harran Üniv Vet Fak Derg, 2(1), 36-41 (2013). (2013)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Alkan, F., I. Burgu, S. Bilge Dağalp, Y. Yildirim, A. Gencay, B. Güngör, V. S. Ataseven ve Y. Akça, “The Seroprevalence of BHV-1 İnfection on Selected Dairy Cattle Herds in Turkey”, Revue Med Vet, 156, 166-169. (2005)
2- Ozkul, A., Y. Yildirim, D. Pinar, A. Akcali, V. Yilmaz ve D. Colak, “Serological Evidence of West Nile Virus (WNV) in Mammalian Species in Turkey”, Epidemiology and Infection, 134, 826-829 (2006). (2006)
3- Tan, M. T., M. T. Karaoğlu, N. Erol ve Y. Yildirim, “Serological and Virological Investigations of Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Infection in Dairy Cattle Herds in Aydın Province”, Turk J Vet Anim Sci, 30, 299-304 (2006). (2006)
4- Tan, M.T., Y. Yildirim, N. Erol ve A.B. Güngör, “The Seroprevalance of Bovine Herpes Virus Type 1 (BHV-1) and Bovine Leukemia Virus (BLV) in Selected Dairy Cattle Herds in Aydın Province, Turkey”, Turk J Vet Anim Sci, 30, 353-357 (2006). (2006)
5- Kırmızıgül, A. H., Y. Yıldırım ve G. Gökçe, “Kars ve Ardahan Yöresindeki Atlarda Equine Viral Arteritis Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 13, 171-175 (2007). (2007)
6- Erol, N., S. Gür, Y. Yildirim ve M. T. Tan, “A Serological Investigation on Parainfluenza-3 (PI-3) and Bovine Adenovirus (BAV) Infections in Dairy Cow Enterprises in Aydın Province”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 13, 43-47 (2007). (2007)
7- Yıldırım, Y., V. Yılmaz, S. Otlu ve M. Şahin, “Kars Yöresindeki Kültür Irkı Sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Seroprevalansı”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 14, 99-103 (2008). (2008)
8- Yildirim, Y., A. H. Kırmızıgül, M. T. Tan, E. Gökçe ve K. Irmak, “Seroprevalence of Equine Viral Arteritis in Donkeys in Kars District, Turkey”, J Anim Vet Adv, 7, 1110-1112 (2008). (2008)
9- Bilge-Dağalp, S., K. Can-Sahna, Y. Yildirim, T. Karaoglu, F. Alkan ve I. Burgu, “Effects of Bovine Leucosis Virus (BLV) İnfection on The Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) and Bovine Herpes Virus 1 (BHV1) Seroprevalences in Dairy Herds in Turkey”, Revue Med Vet, 159, 385-390 (2008). (2008)
10- Yildirim, Y., S. B. Dagalp, M. T. Tan and A. T. Kalaycioglu, “Seroprevalence of the Rotavirus and Corona Virus Infections in Cattle”, J Anim Vet Adv, 7, 1320-1323 (2008). (2008)
11- Ceylan, A., M. T. Tan, S. B. Dağalp, Y. Yildirim ve I. Serin, “Seroprevalence of IBR/IPV in Dairy Cows with Reproductive”, Indian Vet J, 86, 7-9 (2009). (2009)
12- Kırmızıgül, A. H., Y. Yildirim E. Gökçe ve V. S. Ataseven, “Serologic Evaluation of the Equine Infectious Anemia in Kars and Ardahan–Turkey”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15, 77-80 (2009). (2009)
13- Yildirim, Y., V. Yılmaz ve A.R. Faraji Majarashin, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Sınır İllerinde Bulunan Sığırlarda Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15, 601-606 (2009). (2009)
14- Kırmızıgül, A. H., E. Gökçe, M. Sözmen, Y. Yildirim, E. Beytut, “İvermektin’in Sığır Deri Papillomatozisinde Tedavi Etkinliği”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16, 627-631 (2010). (2010)
15- Yildirim, Y., V. Yılmaz, “Seroprevalence of bluetongue virus 4, 9 and 16 serotypes in cattle in various North-eastern provinces of Turkey” Revue Med Vet, 161, 372-375 (2010). (2010)
16- Yildirim, Y., V. Yilmaz, A. T. Kalaycioğlu, S. B. Dağalp, A. R. Faraji Majarashin, Ö. Çelebi, D. Akça, “An Investigation of A Possible Involvement of BVDV, BHV-1 and BHV-4rnInfections in Abortion of Dairy Cattle in Kars District of Turkey”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg,17, 879-883 (2011). (2011)
17- Dağalp, S.B., F. Aklan, E. Çalışkan, Y. Yildirim, T.C. Oğuzoğlu, K. Can Şahna, I. Burgu, ”The investigation of the herpesviruses (BoHV-1 and BoHV-4) on the occurrence of the reproductive disorders in dairy cattle herds, Turkey”, Revue Med Vet, 163, 206-211 (2012). (2012)
18- Yilmaz, V., Y.Yildirim, S.Otlu, “The Seroprevalence of Bluetongue Virus Infection in Cattle in the Kars District of Turkey”, Israel Journal of Veterinary Medicine, 67(4), 232-236 (2012). (2012)
19- Yildirim, Y., S. B. Dağalp, V. Yilmaz, A. R. Faraji Majarashin, “Molecular Characterization of Ovine Herpesvirus Type 2 (OvHV-2) In Turkey”, Acta Veterinaria Hungarica 60 (4), 521-527 (2012). (2012)
20- Karaoglu, M.T., I. Ozgunluk, Y. Yildirim, E. Güngör, T.C. Oguzoglu, S.B. Dagalp, A. Ozkul, F. Alkan, Y. Akca, I. Burgu, “Seroepidemiology of Bluetongue Virus Infection in Northeast and Southeast Anatolia, Turkey”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 59, 289-294 (2012). (2012)
21- Tan, M.T., Y. Yildirim, M. Sozmen, S.B. Dagalp, V. Yilmaz, A. H. Kırmızıgül, E. Gökçe, “A Histopathological, Immunohistochemical and Molecular Study of Cutaneous Bovine Papillomatosis”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 18(5), 739-744 (2012). (2012)
22- Gökçe G., A. H. Kırmızıgül, Y. Yildirim, E.E. Erkılıç, “ Kars Yöresindeki Sığırlarda Anaplasma marginale Seroprevalansı”, Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 19 (Suppl-A), A187-A190, doi: 10.9775/kvfd.2013.8748, (2013). (2013)
23- Ergunay K., F. Gunay, O. E. Kasap, K. Oter, S. Gargari, T. Karaoglu, S. Tezcan, M. Cabalar, Y. Yildirim, G. Emekdas, B. Alten, A. Ozkul, “Serological, Molecular and Entomological Surveillance Demonstrates Widespread Circulation of West Nile Virus in Turkey”, PLOS Neglected Tropical Diseases, 8(7), e3028, (2014). (2014)
24- Yilmaz V., Y. Yildirim, N. Coşkun,”Molecular and serological investigation of border disease virus infection in sheep in the Kars district of Turkey” Acta Vet Bruno, 83, 175–179, (doi:10.2754/avb201483030175), (2014) (2014)
25- Yildirim Y., G. Gökçe, A.H. Kırmızıgül, E.E. Erkılıç, V. Yılmaz, M.T. Tan, İ. Özgünlük, “Molecular and serological investigation of akabane virus infection in cattle”, Israel Journal of Veterinary Medicine, (2015). (2015)
26- Yildirim Y., V. Yılmaz, A.H. Kırmızıgül, “Equine herpesvirus type 1 (EHV-1) and 4 (EHV-4) infections in horses and donkeys in Northeastern Turkey”, Iranian Journal of Veterinary Research, (0)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yildirim Y. ve Yılmaz V, “The seroprevalence of bluetongue virus (BTV) serotypes 4, 9 and 16 infections in cattle in Some Northeastern Anatolia Provinces of Turkey”, 3rd Annual Meeting EPİZONE “Crossing Borders”, 12-15 Mayıs, Antalya, Türkiye, 2009. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Y. Yıldırım, V. Yılmaz ve A.R. Faraji Majarashin, “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Sınır İllerinde Bulunan Sığırlarda Viral Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroprevalansı”, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 216-217, Lefkoşa-KKTC, 5-7 Ekim, 2010. (2010)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yidirim Y. ve Yılmaz V. “Kars Yöresindeki Kültür Irkı Sığırlarda Bovine Leucemia Virus (BLV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması”, Erzağ Teminatının Esas Menbeleri: Hayvandarlığ ve Bitkicilik, 31 Ekim, Nahçivan, Azerbaycan, 2009. (2009)
2- Kırmızıgül A. H., Gökçe E., Sözmen M. ve Y. Yildirim, “İvermektinin Sığır Deri Papillomatozisinde Tedavi Etkinliği”, Erzağ Teminatının Esas Menbeleri: Hayvandarlığ ve Bitkicilik, 31 Ekim, Nahçivan, Azerbaycan, 2009. (2009)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Can-Şahna, K., E. Canooğlu, S.Bilge Dağalp, Y. Yildirim ve T. Bekyürek, “Reproductive Status as A Determinant Factor on Immunization Via Inactive IBR Marker Vaccine”, The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 16-19 Eylül, İstanbul, Türkiye, 2004. (2004)
2- Karaoğlu T., Özgünlük İ., Yıldırım Y., Güngör E., Oğuzoğlu T.Ç., Dağalp S.B., Özkul A., Alkan F., Akça Y., Burgu İ. “Seroepidemiology of bluetongue virus infection in northeast and southeast Anatolia, Turkey.” IX. International congress of veterinary Virology. 4-7 September, Madrid-Spain, 2012. (2012)
3- Karaoğlu T., Özgünlük İ., Yıldırım Y., Güngör E., Oğuzoğlu T.Ç., Dağalp S.B., Özkul A., Alkan F., Akça Y., Burgu İ. “Seroepidemiology of bluetongue virus infection in northeast and southeast Anatolia, Turkey.” 5th European Congress of Virology. 11-14 September, Lyon-France, 2013. (2013)
4- Celebi O., Gulmez A., Yildirim Y., Tazegul E., Erkılıc E.E. ve Otlu S, “Investigation of Antibodies to Francisella Tularensis by Microagglutination Test in Cats and Dogs”, International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia, 19-22 Haziran, Ürgüp-Nevşehir, Türkiye, 2013. (2013)
5- Yildirim Y., Dagalp S.B., Yılmaz V., Majarashın A.R.F., Coskun N., “Molecular Characterization of Ovine Herpesvirus Type 2 (OvHV-2) In Turkey”, International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2014, 31-Ekim - 3 Kasım, Viyana-Avusturya, 2014. (2014)
6- Yildirim Y., V. Yılmaz, K. Yazıcı, S. Otlu, “Molecular and Serological Investigation of West Nile Virus (WNV) Infection in Some Mammalian and Poultry Species”, DIGEST International VETistanbul Group Congress, 474, 7-9 April, Saint-Ptersburg, Russia, 2015, (Oral presentations). (2015)
7- Çelebi Ö., Y. Yildirim, F. Çöven, A. Çoban, V. Yilmaz, E. Uzlu, “Investigation of West Nile Virus Infection in Brown Bears (Ursus arctos) in Kars province in Turkey”, DIGEST International VETistanbul Group Congress, 553, 7-9 April, Saint-Ptersburg, Russia, 2015. (2015)

EDİTÖRLÜK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (Süre : 2015 Yıl)

HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (2015 Yıl)
2- TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (2014 Yıl)
3- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2014 Yıl)
4- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
5- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
6- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2015 Yıl)
7- Pakistan Journal of Zoology (Pakistan J. Zool.) (2015 Yıl)
8- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
9- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2012 Yıl)
10- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
11- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
12- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
13- Journal of Public Health and Epidemiology (JPHE) (2011 Yıl)
14- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
15- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2010 Yıl)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Eurasian Journal of Veterinary Sciences (2015 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi (2015 Yıl)
2- Van Veterinary Journal (2015 Yıl)
3- HARRAN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF VETERINARY MEDICINE (2015 Yıl)
4- Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi (2015 Yıl)
5- Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences (2014 Yıl)
6- Fırat University Veterinary Journal of Health Sciences (2014 Yıl)
7- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2013 Yıl)
8- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (2011 Yıl)
9- HARRAN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF VETERINARY MEDICINE (2011 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans

Viroloji, Genel Viroloji, Özel Viroloji - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /
Veteriner Fakültesi - Klinik Öncesi Bilimler - Viroloji

Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 0 248 213 2051 / 2051
Email yyildirim(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
17 + 4 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.