Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1976
 • Kan Gurubu : A Rh+
 • Birimi : Veteriner Fakültesi
 • Bölümü : Klinik Bilimler
 • Anabilim Dalı : Cerrahi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • Yabancı Dil 2 : Almanca
 • İlk Okul : 4 Temmuz
 • Orta Okul : Karamürsel Lisesi
 • Lise : Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi
 • Lisans : Ankara Üniv.
 • Lisans Bölüm : Veteriner Hekimliği
 • Doktora : Ankara Üniv. Sağlık Bil. Enst.
 • Doktora Dal : Cerrahi
 • (2007-02-02 09:51:25)
ÖZGEÇMİŞ

11.08.1976 tarihinde Almanyada doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Karamürsel’ de tamamladıktan sonra Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesinde hazırlık okudum. Lise Öğrenimimi Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinde tamamladıktan sonra 1995-2000 yıllarında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitimimi tamamladım. 2001 yılında başladığım Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi AD. doktora eğitimimi 2007 yılında tamamlayarak Veteriner Cerrahi Doktoru Ünvanı Aldım. 2003 yılında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandığım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 2008 yılında Yrd.Doç.Dr. olarak görevime devam ettim. 2009 yılından itibaren görevime Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi AD.’da devam etmekteyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.

İLGİ ALANLARI

Nöroloji-Nöroşirurji

Kedi ve Köpeklerde

Veteriner Anesteziyoloji

Çiftlik Hayvanları, Kedi ve Köpeklerde Analjezi ve Anestezi

Kulak Hastalıkları

Kedi ve Köpeklerde

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şirin YS, Keleş H, Beşaltı Ö, Vural SA. Deneysel Spinal Kord Travmalarında ATP-MgCl2 ve Metilprednizolonun Karşılaştırılması. J Clin Anal Med 3(4):442-447. (2012)
2- Yücel O, Şirin YS, Güler A, Gamsızkan M, Şahin MA, Eken A, Arslan S, Çubuk S, Genç O. Akciğer Transplantasyonunda Kolay Uygulanabilir İskemi ve Reperfüzyon Modeli. J Clin Anal Med 1(1):13-20. (2010)
3- Erbilici A, Ünlü E, Şirin YS, Beşaltı Ö, Çakcı A. Ga-As (904nm) Lazer Irradyasyonunun Ratlarda Siyatik Sinir Hasarı Üzerine Etkileri. J Clin Anal Med 1(3):23-27. (2010)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Beşaltı, Ö., Şirin, YS., Pekcan, Z., Erbaş, G. Magnetic resonance imaging findings of intracranial tumors in dogs: A review of 26 cases. Turk J Vet Anim Sci 33(2):105-111. (2009)
2- Beşaltı, Ö., Şirin, YS., Pekcan, Z. The Effect of Chronic Otitis Externa-Media on Brainstem Auditory Evoked Potentials in Dogs. Acta Vet. Brno 77:615-624. (2008)
3- Sirlak, M., Eryilmaz, S., Bahadir, IM., Sirin, YS., Besalti, O., Yazicioglu, L., Ozcinar, E., Erdemli, E., Tasoz, R., Elhan, AH., Kaya, B., Ozyurda, U. Effects of carbamazepine on spinal cord ischemia. J Thorac Cardiovasc Surg 136(4):1038-1043. (2008)
4- Beşaltı, Ö., Şirin, YS., Ergin, İ., Önyay, T., Ünlü, E. The contribution of electrostimulation on nevre regeneration in rabbits with experimentally induced sciatic nerve injury. J of Animal and Veterinary Advances 2(6):206-209 (2007)
5- Beşaltı, Ö., Pekcan, Z., Şirin, YS., Erbaş, G. Magnetic resonance imaging findings in dogs with thoracolumbar intervertebral disk disease: 69 cases (1997-2005). (2006). J Am Vet Med Assoc 228(6):902-908. (2006)
6- Özak A, Yardımcı C, Nisbet HÖ, Şirin YS. Treatment of long bone fractures with acrylic external fixation in dogs and cats: Retrospective study in 30 cases (2006-2008). Kafkas Univ Vet Fak Derg 15(4):615-622. (2009)
7- Yucel O, Guler A, Gamsız M, Ersoz N, Eken A, Şirin YS, Balkan M, Genc O. Proantosiyanidinin allograft renal oksidatif stresi önleyici etkisi: Deneysel bir çalışma. Kafkas Univ Vet Fak Derg 16(1):7-12. (2010)
8- Pekcan Z, Beşaltı O, Şirin YS, Çalışkan M. Clinical and Surgical Evaluation of Perineal Hernia in 41 Dogs. Kafkas Univ Vet Fak Derg 16(4):573-578. (2010)
9- Nisbet HO, Ozak A, Yardımcı C, Şirin YS. Treatment Results of Traumatic Injuries in 20 Roe Deer (Capreolus capreolus): A Retrospective Study. Kafkas Univ Vet Fak Derg 16(4):617-622. (2010)
10- Senel OO, Sirin YS, Onyay T, Besalti O. Evaluation of spinal somatosensory evoked potentials in cats with traumatic spinal cord injury without deep pain perception. Ankara Üniv Vet Fak Derg 59(1):41-45. (2012)
11- Tunc T, Sarici U, Aydinoz S, Onguru O, Karaoglu A, Uysal B, Kul M, Sirin YS, Oztas E, Yaman H. Passive smoke exposure of female rats caused aortic atherosclerotic precursor lesions in their offspring. Fetal Pediatr Pathol 31(3):120-7. (2012)
12- Agackiran Y, Gul H, Gunay E, Akyurek N, Memis L, Gunay S, Sirin YS, Ide T. The efficiency of proanthocyanidin in an experimental pulmonary fibrosis model: comparison with taurine. Inflammation. 35(4):1402-10. (2012)
13- Ozlem Nisbet H, Ozak A, Yardimci C, Nisbet C, Yarim M, Bayrak IK, Sirin YS. Evaluation of bee venom and hyaluronic acid in the intra-articular treatment of osteoarthritis in an experimental rabbit model. Res Vet Sci. 93(1):488-93. (2012)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
1- Vural, SA., Hazıroğlu, R., Özyıldız, Z., Özsoy, ŞY., Şirin, YS. (2005). Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication. Anal sac carcinoma in a dog. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52(3):197-200. (2005)
2- Yardımcı C, Özak A, Nisbet HÖ, Şirin YS. Swimming syndrome in two Labrador puppies. Kafkas Univ Vet Fak Derg 15(4):637-640. (2009)
3- Özak, A, Nisbet, HO, Yardimci, C, Şirin, YS. Stabilisation with dorsal and ventral fixation of a traumatic cervical instability in a dog. Aust Vet J 87(10):413-6. (2009)
4- Nisbet HO, Yardımcı C, Ozak A, Şirin YS. Penile Prolapse in A Red Eared Slider (Trachemys blockeda elegans). Kafkas Univ Vet Fak Derg 17(1):151-153. (2011)
5- Ay SS, Gültiken N, Nisbet Ö, Şirin YS. Gebe Köpeklerde Uterusun İnguinal Kanala Fıtıklaşması: İki Olgu. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17(6):1043-1046. (2011)
6- Karayiğit MÖ, Kabak YB, Yarım M, Şirin YS, Gülbahar MY. Insulinoma with regional lymph node metastasis in a dog. Ankara Üniv Vet Fak Derg 59(1):71-73. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şirin, YS. III. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu (2009). Anestezi Komplikasyonları. GATA Araştırma ve Geliştirme Merkezi. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şenel OO., Şirin, YS., Önyay, T., Beşaltı, Ö. Derin Ağrı Duyumu Olmayan Spinal Kord Travmalı Kedilerde Somatosensoriyel Uyandırılmış Potansiyellerin Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası - Aydın. (2008)
2- Pekcan, Z., Beşaltı, Ö., Şirin, YS., Çalışkan, M. (2008). 38 Köpekte Perineal Hernia: Retrospektif Çalışma. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası - Aydın. (2008)
3- Beşaltı, Ö., Şirin, YS., Pekcan, Z. Köpeklerde fizyolojik beyin sapı işitsel uyandırılmış potansiyelleri. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (18-21 Mayıs 2006). Bursa. (2006)
4- Şengöz Şirin Ö, Yiğitarslan K, Şirin YS, Temizsoylu MD, Avki S “Kedilerin Apendiküler Kemik Kırıklarının Tedavisinde UNILOCK® Sistemin Kullanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 113-114. (2012)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Yücel, O., Güler, A., Şirin, YS., Gamsız, M., Şahin, MA., Eken, A., Gurkok, S., Dakak, M., Genç, O. Taurinin Allograft Akciğer Dokusunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi. 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 14-17 Mayıs Kuşadası – Aydın. (2009)
2- Beşaltı, O., Çalışkan, M., Şirin, YS., Pekcan, Z. (2008). 11 Köpek ve 2 Kedide Spinal Tümör. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası – Aydın. (2008)
3- Nisbet, HÖ., Özak, A., Yardımcı, C., Şirin YS. (2008). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesine 2004-2008 Tarihleri Arasında Getirilen Karacaların (Capreolus Capreolus) Retrospektif Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası – Aydın. (2008)
4- Nisbet, HÖ., Özak, A., Şirin, YS. (2008). İki Köpekte Travmatik Toraks Perforasyonu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası – Aydın. (2008)
5- Özak, A., Nisbet, HÖ., Yardımcı, C., Şirin, YS. (2008). Bir Köpekte Servikal İnstabilitenin Dorsal ve Ventral Fiksasyon ile Stabilizasyonu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası – Aydın. (2008)
6- Beşaltı, Ö., Pekcan, Z., Şirin, YS. (2008). Köpeklerde İntrakranial Tümörlerin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: 26 Olgu. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası – Aydın. (2008)
7- Şirin, YS., Keleş, H., Beşaltı, Ö. (2008). Deneysel Spinal Kord Travmalarında ATP-MgCl2 ve Metilprednizolonun Karşılaştırılması. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran Kuşadası – Aydın. (2008)
8- Pekcan, Z., Şirin, YS., Ergin, İ., Beşaltı, Ö. Üç köpekte insülinoma. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (18-21 Mayıs 2006). Bursa. (2006)
9- Vural, SA., Hazıroğlu, R., Özyıldız, Z., Özsoy, ŞY., Şirin, YS. Bir köpekte anal kese adenokarsinomu. II. Veteriner Patoloji Kongresi (6-10 Eylül 2004). Nevşehir. (2004)
10- Yiğitarslan K, Halıgür M, Şengöz Şirin Ö, Özmen Ö, Şirin YS, Avki S. “Bir Buzağıda Ektopik Akciğer Olgusu” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 151-152. (2012)
11- Yiğitarslan K, Halıgür M, Şirin YS, Aydoğan A, Şengöz Şirin Ö. “Bir Köpekte Fibrosarkom” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 183-184. (2012)
12- Yiğitarslan K, Özsoy AG, Şengöz Şirin Ö, Şirin YS. “Bir Köpekte Konjenital Fimozis Olgusu ve Cerrahi Tedavisi” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 187-188. (2012)
13- Şirin YS, Yiğitarslan K, Şengöz Şirin Ö, Temizsoylu MD, Avki S. “İneklerde Abomasum Deplasmanı Operasyonlarında Ksilazin-lidokain veya Deksmedetomidin-lidokain Karışımları ile Gerçekleştirilen Epidural Anestezinin Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 207-208. (2012)
14- Şengöz Şirin Ö, Yiğitarslan K, Şirin YS, Avki S. “Yeni Doğan Buzağıların Radius-Ulna Kırıklarının Sağaltımında İnsana Özgü Şekilli Plak Uygulaması ve Klinik Sonuçları” XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz, Sarıkamış-Kars, 273-274. (2012)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Ozak, A., Besalti, O., Pekcan, Z., Sirin, YS., Tacal, T. (2007). MRI Findings of Cervical Disc Disease in Dogs. Voorjaarsdagen European Veterinary Conference Programme and Scientific Proceedings, Amsterdam, Netherlands. (2007)
2- Besalti, O., Pekcan, Z., Sirin, YS., Unlu, E. (2007). Electrodiagnostic evaluation of traumatic disease of the brachial plexus. Voorjaarsdagen European Veterinary Conference Programme and Scientific Proceedings, Amsterdam, Netherlands (2007)
3- Ergin, I., Vural, SA., Sirin, YS., Pekcan, Z., Keles, H., Besalti, O. (2007). Perianal neoplasia in dogs: 33 cases. Voorjaarsdagen European Veterinary Conference Programme and Scientific Proceedings, Amsterdam, Netherlands. (2007)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan poster bildiri
1- Besalti, O., Caliskan, M., Sirin, YS., Sener, HB., Babur, C. (2007). Extra-axial brainstem toxoplasma gondii granuloma in a cat. Vorjaarsdagen European Veterinary Conference Programme and Scientific Proceedings, Amsterdam, Netherlands. (2007)
2- Besalti, O., Sirin, YS., Vural Atalay, S., Ozak, A., Pekcan, Z., Ozsoy, S., Erbas, G. (2007). MRI findings of intracranial tumors in dogs:27 cases. Vorjaarsdagen European Veterinary Conference Programme and Scientific Proceedings, Amsterdam, Netherlands. (2007)
3- Beşaltı, Ö., Pekcan, Z., Şirin, YS., Ünlü, E.: Clinical and electrodiagnostic evaluation of traumatic disease of brachial plexus: 12 dogs, 17 cats. World Congress WSAVA / FECAVA / CSAVA October 11-14, 2006, Prague, Czech Republic. (2006)
4- Beşaltı, Ö., Şirin, YS., Pekcan, Z., Koşkan, Ö.: The effect of chronic otitis externa-media on brainstem auditory evoked response in dogs. World Congress WSAVA / FECAVA / CSAVA October 11-14, 2006, Prague, Czech Republic. (2006)
5- Pekcan, Z., Beşaltı, Ö., Vural, SA., Şirin, YS.: Perianal neoplasia in dogs: 23 cases. World Congress WSAVA / FECAVA / CSAVA October 11-14, 2006, Prague, Czech Republic. (2006)
6- Beşaltı, Ö., Pekcan, Z., Şirin, YS., Erbaş, G.: Magnetic Resonance Classification of Canine Thoracolumbar Disk Disease.18th Annual Meeting European Society and College of Veterinary Neurology. 22nd September 2005, Munich, Germany. (2005)
Doktora Tezi
1- Deneysel Spinal Kord Travmalarında ATP-MgCl2 ve Metilprednizolonun Karşılaştırılması (2007)

EDİTÖRLÜK

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği
1- Klinik ve Analitik Tıp Dergisi (Süre : 2011 Yıl)

HAKEMLİK


İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR


SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- İneklerde abomazum deplasmanı operasyonlarında ksilazin-lidokain veya deksmedetomidin-lidokain karışımları ile gerçekleştirilecek epidural anestezinin etkinlik yönünden karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Proje No: 0105-NAP-10. (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve diğer kuruluşlar)
1- Kedilerin appendiküler kemik kırıklarının tedavisinde Unilock Kilitli Plak Sisteminin Kullanılması ve Klinik/Radyolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (0)
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (Tübitak, DPT)
1- Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Lezyonlarının Tedavisinde "Tibial Plato Düzeltici Osteotomi (Tibial Plateo Levelling Osteotomy)" Yönteminin Kullanılması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. TÜBİTAK Proje no: 107O596. (0)
2- Köpeklerde Kronik Otitis Externa – Medianın Sağaltım Öncesi ve Sonrası Elektrodianostik değerlendirmeler. TÜBİTAK VHAG – 2003. (0)
3- Deneysel Beyin kompresyonu ve operatif sağaltımı: Klinik ve elektrodiagnostik çalışma, (DPT,2002 K 120 130-6 nolu proje). (0)

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Eklenmiş dosya bulunmamaktadır.

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 248213 2105
Email yusufsinan(at)mehmetakif.edu.tr
Adres


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
4 + 10 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.