Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum Tarihi : 1982
 • Kan Gurubu : B Rh (+)
 • Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Yabancı Dil : İngilizce
 • İlk Okul : Denizli Hürriyet İlkolkulu (1993)
 • Orta Okul : Denizli Merkez Ortaokulu (1996)
 • Lise : Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi (2000)
 • Lisans : Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Lisans Fakülte : Makine Fakültesi
 • Lisans Bölüm : Endüstri Mühendisliği Bölümü (2005)
 • Y.Lisans : Pamukkale Üniversitesi
 • Y.Lisans Dal : Endüstri Mühendisliği (2009)
 • Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Doktora Dal : İşletme
 • (2014)
ÖZGEÇMİŞ

İLGİ ALANLARI

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Sezgisel Yöntemler

Depo Yönetimi

Sayısal Yöntemler

Yayınlar ve Faaliyetler

YAYINLAR

Alanında, yurtiçinde, Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Kulak, O., Polat, O., Sahin Y., "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi", Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme, Editörler: H. İ. Koruca, G. Özdemir, A. Göleç, S. Hasgül, Nobel Yayınevi, ISBN:978-605-395-201-5, Sayı 1, 165-185 s. (2009)
Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
1- Karagul, K., Sahin, Y., Aydemir, E., Oral, A. " A Simulated Annealing Algorithm Based Solution Method for A Green Vehicle Routing Problem with Fuel Consumption", In "Lean and Green Supply Chain Management Optimization Models and Algorithms" (Ed. T. Paksoy, G. Weber, S. Huber),pp. 161-187, Springer. (2019)
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Şahin, Y., Akyer, H., "Ülke Kaynaklarının Verimli Kullanımı: 4x4 Arama ve Kurtarma Aracı Seçiminde AHS ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, 3(5), 72-87. (2011)
2- Şahin, Y., Kulak, O., “Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Modeller”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 141-153. (2013)
3- Eroğlu, A., Aydemir, E., Şahin, Y., Karagül, N., Karagül, K., “Generalized Formulae for the Periodic Fixed and Geometric-Gradient Series Payment Models in a Skip Payment Loan with Rhythmic Skips”, International Journal of Alanya Faculty of Business, 5(3), 87-93. (2013)
4- Şahin, Y., Eroğlu, A., "Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi İçin Metasezgisel Yöntemler: Bilimsel Yazın Taraması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 337-355. (2014)
5- Şahin, Y., Eroğlu, A., "Sipariş Toplama ve Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemlerinin Hiyerarşik Çözümü", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(1), 15-28. (2015)
6- Şahin, Y., Supçiller, A.A., "Tedarikçi Seçimi İçin Bir Karar Destek Sistemi", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(2), 91-104. (2015)
7- Şahin, Y., Altın F.G., "Çadırkent Yer Seçimi Problemi İçin Bir Atama Modeli: Isparta Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 323-336. (2016)
8- Altın, F. G, Şahin Y., Karaatlı, M., Yıldız, Ö.(2017). "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’deki Limanlarin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (1), 21-30. (2017)
9- Lamba, M., Öztop, S., Şahin, Y., "Participation of the Neighborhood Representatives (Mukhtars) into Managerial Activities in Local Level: Burdur Case", Strategic Public Management Journal, 3(5), 31-57. (2017)
10- Şahin, Y., Lamba, M., Öztop, S., "Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi", Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 3(6), 149-159. (2018)
11- İpek, Ç., Şahin, Y., "AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi.", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (GÜSBEED), 9(25), 153-172. (2018)
12- Şahin, Y., Karagul, K., "Gezgin Satıcı Probleminin Melez Akışkan Genetik Algoritma (MAGA) Kullanarak Çözümü", Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), 25(1), 106-114. (2019)
13- Hazırcı, M., Şahin, Y., Geçici İskân Alanlarının Seçimi İçin AHP Temelli P-Medyan Modeli: Burdur Örneği. Mühendislik ve Tasarım Dergisi, (Kabul Edildi). (2019)
14- Karagul, K., Sahin, Y., "A Novel Approximation Method to Obtain Initial Basic Feasible Solution of Transportation Problem", Journal of King Saud University - Engineering Sciences, DOI:10.1016/j.jksues.2019.03.003 (2019)
15- Şahin, Y., Aydemir, E., "Akıllı Telefon Teknik Özellik Önem Derecelerinin AHP Ağırlıklı Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, (Kabul Edildi). (2019)
SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kulak, O., Sahin, Y., Taner, M.E.,"Joint order batching and picker routing in single and multiple-cross-aisle warehouses using cluster-based tabu search algorithms", Flexible Services and Manufacturing Journals, 24, 52–80, 2012. (2012)
2- Koca, M.B., Kılıç, M.B., Şahin, Y., "Assessing wind energy potential using finite mixture distributions", Turkish Journal of Electrical Engineering Computer Sciences (Kabul Edildi). (2019)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahin, Y., Kulak, O.,"Depo İçi Operasyonların Genetik Algoritmalar İle Yönetilmesi", II. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2008. (2008)
2- Kulak, O. Polat, O. Şahin, Y. Taner, M.E. "Yerleşim Düzenlemelerinin Konteynır Terminal Performansına Etkisi”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül 2010, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs. (2010)
3- Kulak, O. Şahin, Y., Taner, M.E., “Depo Operasyonlarının Kümelendirme Esaslı Tabu Arama Algoritması ile Yönetilmesi”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül 2010, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs. (2010)
4- Şahin, Y., Kulak, O., Akyer, H., "Depo Operasyonlarının Kümelendirme Esaslı Genetik Algoritmalar ile Yönetilmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran 2009, Bilkent Üniversitesi, Ankara. (2009)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Eroğlu, A., Aydemir, E., Şahin, Y., Karagül, N., Karagül, K., “Bir Borcun Düzenli Atlamalı Taksitlerle Ödenmesi Problemleri”, YAEM 2011, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, 5-7 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. (2011)
2- Şahin, Y., Altın, F.G., (2016), "Çadırkent Yer Seçimi Probleminin Çözümü için Bir Atama Modeli: Isparta Örneği", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, 13-15 Temmuz 2016 Yaşar Üniversitesi, İzmir. (2016)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahin Y., Uyan Y., (2016). Afet Risk Analizi ve Sınıflandırması: Bir uygulama Örneği, Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2-4 Mart 2016, Karabük, Türkiye. (2016)
2- Aydemir, E., Şahin, Y., (2018). Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Uygulama, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 Ekim, Antalya, TURKEY. (2018)
3- Karagül, K., Şahin, Y., (2018). Bölgesel Boya Dağıtım Firması İçin Örnek Olay Uygulaması: Dağıtım Planlaması. 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 Ekim, Antalya, TURKEY. (2018)
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan, özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Şahin, Y., Supçiler, A. A., (2014). "Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi Çalışmalarında AHP, TOPSIS ve K-Ortalamalar Yöntemlerinin Kullanımı", 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. (2014)
2- Kulak O., Sahin, Y., A Genetic Algorithm Approach for Order Batching in a Warehouse System, 22nd European Conference on Operational Research, 8-11 July, Prague, Czech Republic, 2007. (2007)
3- Şahin, Y., Eroğlu, A., Aydemir, E., (2014). "Depo Operasyonları ve Sipariş Dağıtım Faaliyetlerinin Eş Zamanlı Optimizasyonu İçin Genetik Algoritma Esaslı Yöntemler", 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. (2014)
4- Sahin, Y., Akyer, H., Taskiner, T., Polat, O., (2017). A Mathematical Model for Allocation and Distrubution of Humanıterian Relief to Disaster Area", International Conference on Engineering Technology and Innovation, 22-26 March 2017, Sarajevo Bosnia and Herzegovina. (2017)
5- Yılmaz, G., Şahin, Y., (2017). "Üç Boyutlu Mermer Kesim Probleminin Çözümü İçin Bir Doğrusal Programlama Modeli", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 05-07 Ekim 2017, Trabzon. (2017)
6- Oral, A., Karagül, K., Şahin., Y., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarilarini Belirleyen Faktörlerin Makina Öğrenmesi Metotlari ile Analizi”, XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 05-07 Ekim 2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. (2017)
7- Kılıç, M.B,ŞAHİN Y., Koca, M.B. (2017). A Genetic Algorithm Approach for Parameter Estimation of Mixture of Two Weibull Distributions. 10th INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS,DECEMBER 6-8, 2017, Ankara, TURKEY. (2017)
8- Koca, M.B., ,Kılıç, M.B., Şahin, Y., (2017). Genetic Algorithms on Weibul Parameter Estimation for Wind Speed Modeling. 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4-8 October 2017, Side, ANTALYA. (2017)
9- Akyer, H., Şahin, Y., "AGRICULTURAL PRODUCTION PLANNING A CASE STUDY OF ORGANIC VEGETABLES", 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT'18), 28 April - 1 May, 2018, Antalya, TURKEY. (2018)
10- Karagül, K., Şahin, Y., Arslan, T., Ersan, M.C. (2018). Comparison of The Transportation Problem Initial Solution Methods . 16th International Logistics and Supply Chain Congress, October 18-20, Pamukkale, Denizli-TURKEY. (2018)
11- Karagül, K., Şahin, Y., Güner, N., and Oral, A., "Analysis of Human Performance on the Solution of the Travelling Salesman Problem", International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), April, 20-22, Antalya, TURKEY. (2019)
12- Karagül, K., Şahin, Y., and Tokat, S., "A Novel Evolutionary Metaheuristic Algorithm: Helix", International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), April 20-22, Antalya, TURKEY. (2019)

EDİTÖRLÜK


HAKEMLİK

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
1- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülktesi Dergisi (2019 Yıl)
Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde hakemlik
1- SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (2015 Yıl)
2- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015 Yıl)
3- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (2015 Yıl)

İDARİ GÖREV ve TOPLUMSAL KATKILAR

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
1- Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yıl:2017)
2- Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanlığı (Yıl:2015)

SANAT ve TASARIM ETKİNLİKLERİ


DİĞER

Makaleler, Yazılar

Kullanıcı herhangi bir makale, yazı paylaşmamış.

Dosyalar

Dosyalar

Fotoğraflar

Fotoğraf Eklenmemiş.

Duyurular

Herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Dersler

Önlisans


Lisans


Lisanüstü

İletişim

İLETİŞİM FORMU ve BİLGİLERİ

Telefon 02482132557 - 0248213 2580
Email ysahin(at)mehmetakif.edu.tr
Adres MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Merkez / BURDUR


Ad Soyad   
Eposta  
Yorum  
5 + 14 = ?    İşlemin sonucunu giriniz.